Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 “NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012

2 Offentlige føringer: Anbefaling i st.melding 16 (2002-2003): •Ut fra et helsemessig og utviklingsmessig synspunkt er det ønskelig at barn er aktive i variert fysisk aktivitet minst en time hver dag.

3 Bakgrunn NIL-klubben •Stimulere til fysisk aktivitet og opplevelse av mestring hos barn •«Tidsklemma» mellom kl. 17 og 20 •Ledig kapasitet på anlegg og haller 14-17 •Infrastruktur ligger allerede godt til rette •Stort frafall av 3.-4.klassinger fra SFO •NIL-klubben skal tilby •økt og variert aktivitet •i gode og trygge omgivelser •på rett tidspunkt

4 Hva skal NIL-klubben være? •Fritidstilbud 1 ettermiddag i uken i regi av Nittedal idrettslag •Tilbud i tråd med regler for NIF Idrettsskole & Retningslinjer om Barneidrett •Allsidig, fysisk aktivitet, glede og lek, fysisk mestring, prøve ulike idretter •Tilsvarende pris som SFO, viktig med sosial profil (pr i dag 540,- kr/mnd) •Et sterkt ønske om et felles samarbeid mellom og med: •Nittedal Idrettslag, inkludert Særgruppene •2 klasse ved Idrettslinja ved Bjertnes Videregående Skole •Nittedal Kommune •Barneskolene/SFO •YouMe ved Ungdomsskolen •Daglig leder, sammen med 4 instruktører fra Idrettslinja på Bjertnes, er ansvarlig for det daglige tilbudet..

5 Modell: NIL eier – drift uten kommunalt samarbeid •Nittedal Idrettslag er ansvarlig for tilbudet •Organiseres under Rekrutteringsgruppa i NIL •Prosjektgruppe bestående av: •Daglig leder, Prosjektleder, Leder NIL Rekruttering, Leder NIL Hovedstyre •Referanse gruppe: •NIL Kompetanseansvarlig, NIL Fotballgruppe, NIL Fri-Idrett, NIL Ski, Nil Tennis, ansvarlig idrettslinja på Bjertnes, Prosjektleder, Leder NIL Rekruttering – evt. Idrettskoordinator Nittedal Kommune •Møtes 2-4 ganger i året •Daglig leder: •Engasjeres i 50 % stilling – som konsulent i engasjement

6 Budsjett – 80 elever Budsjett Inntekter Foreldrebetaling (80 barn)Kr. 475 200,- Kostnader Oppstart - Daglig lederKr 100.000,- Daglig leder (50 %) skoleåretKr. 250 000,- InstruktørerKr. 80 000,- ServeringKr. 64 000,- Diverse etableringskostnaderKr. 30 000,- Opplæring/kompetanseutviklingKr. 22 000,- Leie av lokaler (vask, strøm)Kr. 38 000,- ResultatKr. – 108800,- Tilskudd diverse fond – søkt Kr. 68 000,- Rekrutteringsgruppa forskuttere utgifter Kommunal garanti?

7 Forutsetninger for budsjett •Tilbudet følger skoleruta – 40 uker •Tilbud i ferier til utredning •40 barn på hvert sted •Bruttokostnad daglig leder kr. 500.000,- i året. •Forutsetter at NIL engasjerer daglig leder som «konsulent» •Instruktører jobber fra kl. 13:30 til 17:30. •Servering kr. 20,- per elev per dag •Lønn instruktører kr. 250,- pr dag (fra 15:00 – 17:30 •Leie av NIL-huset og Skistua (dekker strøm, vask etc.),

8 Fremdrift  Daglig Leder identifisert: Bente Skari  Kommunestyret positive til etablering av NIL- klubben  Møter rektor og SFO leder, samt FAU Rotnes og Sørli  Utarbeidet utkast avtale med Idrettslinja  Utarbeidet utkast avtale leie av Skihytta  100.000 kr i støtte til oppstart fra NIL Hovedlag

9 Daglig Leder - Oppgaver FASEOppgaver 1 Mars – Mai Lansering av NIL-klubben, planlegging program, brosjyremateriell, påmelding, samarbeid skoler + SFO, samarbeid Idrettslinja, hall/anleggsplan MÅL: Avklaring at NIL-klubben kan realiseres høsten 2012 50.000 NOK 2 Mai - August Detaljforberedelse av oppstart, faglig program, instruktører, kursplanlegging, lokaler, utstyr MÅL: Alt klart til oppstart skolestart 2012 50.000 NOK 3 August - Juni Daglig Leder, administrativ ledelse og operativt til stede. Faglig og praktisk ansvarlig. 11 månedsverk 50% 250.000 NOK

10 Hva trenger vi fra NIL? -NIL må investere 100.000 NOK i oppstart -Særgruppene må bidra med instruktører/anlegg -Driftsavtale ved bruk av Skihytta -Driftsavtale ved bruk av NIL huset m/kontor -Tilgang til anlegg -Aksept for at grupper utenfor NIL bidrar -Hjelp til fakturering og kjøring av lønninger NIL Hovedstyre inkl. Særgrupper er positive til dette

11 Vedtak NIL Hovedstyret 14. mars 2012 Hovedlaget støtter Rekrutteringsgruppa i NIL i forsøket på å etablere NIL-klubben fra høsten 2012. Hovedlaget bevilger kr. 100.000 kr til oppstartsmidler NIL-klubben, for engasjering av Daglig leder snarest mulig.

12 Ønsker om bidrag fra Nittedal kommune •Bidrag til administrasjon, påmelding, regnskap og fakturering •Gratis tilgang til idrettshaller/anlegg i aktuelt tidsrom •Tilgang til SFO på morgenen for de som ønsker det •Regne med NIL-klubben i prismodell SFO •Ekstra ressurser for å gi tilbud til barn med ekstra behov •Annet: Busskort ungdommer, transportering ved utflukter? •Økonomisk garantist i 2 år

13 Avklaringer som må sees på: •Hva dersom flere enn 40 påmeldinger : •Bemanne med flere instruktører? •Prioritere eldste først? •Sikre trygghet og gode rutiner ved overlevering •Avklare behov for forsikring •Avklare timeplaner og tidspunkt for skoleslutt •SFO før skolestart og i ferier? •Tilpasse bruk av anlegg/utearealer •Andre innspill?


Laste ned ppt "“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google