Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 “NIL-klubben” -Pilotprosjekt Mars 2012

2 Offentlige føringer: Anbefaling i st.melding 16 ( ): •Ut fra et helsemessig og utviklingsmessig synspunkt er det ønskelig at barn er aktive i variert fysisk aktivitet minst en time hver dag.

3 Bakgrunn NIL-klubben •Stimulere til fysisk aktivitet og opplevelse av mestring hos barn •«Tidsklemma» mellom kl. 17 og 20 •Ledig kapasitet på anlegg og haller •Infrastruktur ligger allerede godt til rette •Stort frafall av 3.-4.klassinger fra SFO •NIL-klubben skal tilby •økt og variert aktivitet •i gode og trygge omgivelser •på rett tidspunkt

4 Hva skal NIL-klubben være? •Fritidstilbud 1 ettermiddag i uken i regi av Nittedal idrettslag •Tilbud i tråd med regler for NIF Idrettsskole & Retningslinjer om Barneidrett •Allsidig, fysisk aktivitet, glede og lek, fysisk mestring, prøve ulike idretter •Tilsvarende pris som SFO, viktig med sosial profil (pr i dag 540,- kr/mnd) •Et sterkt ønske om et felles samarbeid mellom og med: •Nittedal Idrettslag, inkludert Særgruppene •2 klasse ved Idrettslinja ved Bjertnes Videregående Skole •Nittedal Kommune •Barneskolene/SFO •YouMe ved Ungdomsskolen •Daglig leder, sammen med 4 instruktører fra Idrettslinja på Bjertnes, er ansvarlig for det daglige tilbudet..

5 Modell: NIL eier – drift uten kommunalt samarbeid •Nittedal Idrettslag er ansvarlig for tilbudet •Organiseres under Rekrutteringsgruppa i NIL •Prosjektgruppe bestående av: •Daglig leder, Prosjektleder, Leder NIL Rekruttering, Leder NIL Hovedstyre •Referanse gruppe: •NIL Kompetanseansvarlig, NIL Fotballgruppe, NIL Fri-Idrett, NIL Ski, Nil Tennis, ansvarlig idrettslinja på Bjertnes, Prosjektleder, Leder NIL Rekruttering – evt. Idrettskoordinator Nittedal Kommune •Møtes 2-4 ganger i året •Daglig leder: •Engasjeres i 50 % stilling – som konsulent i engasjement

6 Budsjett – 80 elever Budsjett Inntekter Foreldrebetaling (80 barn)Kr ,- Kostnader Oppstart - Daglig lederKr ,- Daglig leder (50 %) skoleåretKr ,- InstruktørerKr ,- ServeringKr ,- Diverse etableringskostnaderKr ,- Opplæring/kompetanseutviklingKr ,- Leie av lokaler (vask, strøm)Kr ,- ResultatKr. – ,- Tilskudd diverse fond – søkt Kr ,- Rekrutteringsgruppa forskuttere utgifter Kommunal garanti?

7 Forutsetninger for budsjett •Tilbudet følger skoleruta – 40 uker •Tilbud i ferier til utredning •40 barn på hvert sted •Bruttokostnad daglig leder kr ,- i året. •Forutsetter at NIL engasjerer daglig leder som «konsulent» •Instruktører jobber fra kl. 13:30 til 17:30. •Servering kr. 20,- per elev per dag •Lønn instruktører kr. 250,- pr dag (fra 15:00 – 17:30 •Leie av NIL-huset og Skistua (dekker strøm, vask etc.),

8 Fremdrift  Daglig Leder identifisert: Bente Skari  Kommunestyret positive til etablering av NIL- klubben  Møter rektor og SFO leder, samt FAU Rotnes og Sørli  Utarbeidet utkast avtale med Idrettslinja  Utarbeidet utkast avtale leie av Skihytta  kr i støtte til oppstart fra NIL Hovedlag

9 Daglig Leder - Oppgaver FASEOppgaver 1 Mars – Mai Lansering av NIL-klubben, planlegging program, brosjyremateriell, påmelding, samarbeid skoler + SFO, samarbeid Idrettslinja, hall/anleggsplan MÅL: Avklaring at NIL-klubben kan realiseres høsten NOK 2 Mai - August Detaljforberedelse av oppstart, faglig program, instruktører, kursplanlegging, lokaler, utstyr MÅL: Alt klart til oppstart skolestart NOK 3 August - Juni Daglig Leder, administrativ ledelse og operativt til stede. Faglig og praktisk ansvarlig. 11 månedsverk 50% NOK

10 Hva trenger vi fra NIL? -NIL må investere NOK i oppstart -Særgruppene må bidra med instruktører/anlegg -Driftsavtale ved bruk av Skihytta -Driftsavtale ved bruk av NIL huset m/kontor -Tilgang til anlegg -Aksept for at grupper utenfor NIL bidrar -Hjelp til fakturering og kjøring av lønninger NIL Hovedstyre inkl. Særgrupper er positive til dette

11 Vedtak NIL Hovedstyret 14. mars 2012 Hovedlaget støtter Rekrutteringsgruppa i NIL i forsøket på å etablere NIL-klubben fra høsten Hovedlaget bevilger kr kr til oppstartsmidler NIL-klubben, for engasjering av Daglig leder snarest mulig.

12 Ønsker om bidrag fra Nittedal kommune •Bidrag til administrasjon, påmelding, regnskap og fakturering •Gratis tilgang til idrettshaller/anlegg i aktuelt tidsrom •Tilgang til SFO på morgenen for de som ønsker det •Regne med NIL-klubben i prismodell SFO •Ekstra ressurser for å gi tilbud til barn med ekstra behov •Annet: Busskort ungdommer, transportering ved utflukter? •Økonomisk garantist i 2 år

13 Avklaringer som må sees på: •Hva dersom flere enn 40 påmeldinger : •Bemanne med flere instruktører? •Prioritere eldste først? •Sikre trygghet og gode rutiner ved overlevering •Avklare behov for forsikring •Avklare timeplaner og tidspunkt for skoleslutt •SFO før skolestart og i ferier? •Tilpasse bruk av anlegg/utearealer •Andre innspill?


Laste ned ppt "“NIL-klubben” -Pilotprosjekt 2012-2013 16. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google