Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 ÅSNES KOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 ÅSNES KOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 ÅSNES KOMMUNE

2 PLANPROSESSEN TIL NÅ LITT STATISTIKK NOEN UTFORDRINGER

3 PLANPROGRAMMET VEDTATT AV KOMMUNESTYRET SAK 064/13

4 PLANPROSESSEN SÅ LANGT

5 BOLIGBYGGING I ÅSNES FORDELT PÅ SKOLEKRETSER FOR PERIODEN 1990 – 2010, ALLE BOENHETER SkolekretsPeriode 1990 – 2010 Jara24 Sønsterud49 Kilen30 Østsiden25 Flisa247 Sum376

6 NYTT NÆRINGSAREAL SOM ER TATT I BRUK I ÅSNES KOMMUNE I PERIODEN 1990 – 2012. OmrådeBeskrivelsem2m2 SønsterudIndustri felt30100 GjesåsenSag10000 VermundsjøenKafe/turisme10800 SkansenSag/verksted10000 VeltaTurisme/kafe13700 FlissundetRenovasjon/verksted25500 SundmoenForretning/verksted15200 Flisa sentrumForretning/service32200 FlobergshagenIndustri/forretning 6600 Hof vestIndustri10000 Sum164100 I tillegg er det nytt næringsareal i tilknytning til eksisterende næring, anslått til 15000 m2

7 OPPFØRTE NÆRINGSBYGG PERIODEN 1990 – 2012, BRUKSAREAL M 2 (BA) FormålBruksareal m 2 (BA) Industribygning20835 Energiforsyningsbygning343 Lagerbygning10916 Landbruksbygning62745 Kontor og forretning24009 Hotell og restaurant1543 Kultur og undervisning15183 Helse8932 Sum BA alle næringsbygg 1990 - 2012 144507

8 STØY •Støy fra skytebaner og riks- og fylkesveger er lagt inn på plankartet •Ikke forslag om nye utbyggingsområder innen støysonene.

9 SAMFUNNSSIKKERHET FLOMFARE •Ingen flomverk i Åsnes er dimensjonert for en 200- års flom. •Flomsonekart for 200-års flom er lagt til grunn for fareområder på plankartet. • Ingen utbyggingsområder er tillatt i denne sonen. •Åpningspunkt i flomverk er vist på plankartet med radius 200 m.

10 SAMFUNNSSIKKERHET TRYKKSONER KOMMUNAL VANNFORSYNING Innenfor forsyningsområde for det kommunale vannverket skal ny bebyggelse kun etableres i områder som blir dekket av tilstrekkelig trykk fra høydebassenget Antonsdammen. 3 tidligere vedtatte byggeområder ligger høyere en denne sonen og tas derfor ut. Se eksempel Brattåsen:

11 KLIMA OG ENERGI •Sønsterudfallet og Valbyfossen i Flisa elv er foreslått utbygd med småkraftverk. Krav om reguleringsplan fra Fylkesmannen •BioFokus har vurdert naturverdiene på begge steder. To selvstendige rapporter er nylig utarbeidet.

12 FLISA – NYTT FORSLAG

13 FLISA – GJELDENDE AREALDEL

14 FLISA - DE STORE UTFORDRINGENE •Nye byggeområder for Flisa •Boligtyper •Nye byggeområder for offentlige formål •Nye rundkjøringer – koblinger mellom eksisterende og ny riksvegtrace, øst og vest for sentrum •Ny rundkjøring Fv 206 nord for Flisa sentrum •Ny veg mellom nord- og østsiden av platået •Utbyggingsrekkefølge •Areal for forretning, service og industri •Utredningsbehov

15

16

17 FLISA 1972

18 FLISA 2014 Som det framgår av kartene, har Flisa gjennomgått en tydelig forandring, fra relativt spredt bebyggelse til en strukturert fortetting av bebyggelsen i definerte byggeområder


Laste ned ppt "KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2013 – 2025 ÅSNES KOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google