Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunedelplan for RINGSAKERFJELLET I denne sammenheng: Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunedelplan for RINGSAKERFJELLET I denne sammenheng: Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunedelplan for RINGSAKERFJELLET I denne sammenheng: Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen

2 Ringsakerfjellet

3

4 Bakgrunn • 5000 hytter i Ringsakerfjellet. • Rask utvikling i deler av Ringsakerfjellet • Utfordring: videreføre god balanse mellom bruk og vern av fjellområdene slik at fjellets kvaliteter ikke forringes eller ødelegges. • tredeling i forhold til teknisk standard på hytteområdene

5 VIKTIGE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLANEN • Krav til reguleringsplan • Utbygging i byggeområder skal bl.a. ha etablert veg og gode vann- og avløpsløsninger • Maksimalt bruksareal 125 m2 • Fordeling av strøm skal skje via jordkabel • Bruksendring fra fritidsbolig til bolig tillates ikke

6 VIKTIGE RETNINGSLINJER I KOMMUNEPLANEN • Større, smn.hengende og ubebygde naturområder skal bevares • Ny fritidsbebyggelse bør skje ved fortetting av eksisterende byggeområder med helårsveg • Stier og løyper lokaliseres slik at ferdsel i sårbare områder unngås

7 Vedtak i kommunestyret: • tematisk plan for eksisterende og nye hyttefelt (godkjent i kommuneplanens arealdel) • Retningsgivende • Utrede muligheter og konsekvenser av å legge til rette for standardheving med vann og avløp i hytteområdene Kroksjølia, Lauvlia, Ljøsheim, Grunnåsen, Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen.

8 – løsninger for vann og avløp – energibruk – avfallshåndtering – massehåndtering – trafikk – estetikk – biologisk mangfold – aktivitetstilbud – næringsinteresser – samfunnssikkerhet og beredskap INNHOLD

9 Status • Planprogram på høring høst 2008 • Mange merknader • Orienteringsmøter for hytteeierne januar 2009 • Seminar for kommunestyret april 2009 • Arbeid stilt i bero fram til ny enighet om utbyggingsavtale høst 2010

10 = Eksisterende = Planlagt 6000 PE 3100 PE 2200 PE 2500 PE 8400 PE 3700 PE Eksisterende og planlagt utvikling av V/A i fjellet = 6200 PE = 19700 PE

11 71,0 mill 9,8 mill 84,8 mill 43,8 mill 27,9 mill Ljøsheimområdet, til Natrudstilen 71.000.000 Sjusjøen, oppgradering eksist. anlegg 84.800.000 Kroksjøområdet9.800.000 Mesnali - Næroset43.800.000 Næroset - Moelv27.900.000 Samlet sum237.300.000 Vannverk ved Mesna, avløp fra Ljøsheim og Sjusjøen, via Mesnali og Olasvea, til Moelv (kostnader i kr)

12 SUM ca 800 tomter for hele området I henhold til bestemmelsene for byggeområder i fjellet kan det ikke tillates utbygging før tilfredsstillende vann- og avløpsanlegg. H103LjøsheimUtvidelse av eksisterende område50 tomter H104 H105 H106 H107 H108 H109 H110 Grunnåsen Sjusjøen Rømåsen Natrudstilen Lauvlia Nybu I Nybu II Utvidelelse av eksisterende område Fortetting Utvidelse Utvidelse, nytt felt Nytt felt 100 tomter 90 tomter 50 tomter 250 tomter 150 tomter 100 tomter 50 tomter Framtidig utbygging godkjent i kommuneplanens arealdel

13 Planer i Sjusjøområdet • Sjusjøen Panorama: rives, nye leiligheter • Sjusjøen høyfjellshotell: ombygg. leiligheter og fritidsboliger • Sjusjøen fjellstue: ombygg. leiligheter • Birkebeinerbakken: fritidsboliger og leiligheter • Nybu (H111) og Gutubakken (E105) : fritidsboliger og campingpl. • Naturdstilen III (E102): leiligheter • Natrudstilen- Eftastjernet (E101): fritidsboliger og leiligheter • Natrudstilen (H106): fritidsboliger

14 Framdrift • Utarbeidelse av planforslag januar-mars • Offentlig ettersyn mai - juni • Informasjonsmøter • Sluttbehandling av plan av sittende kommunestyre

15


Laste ned ppt "Kommunedelplan for RINGSAKERFJELLET I denne sammenheng: Sjusjøen, Kroksjølia, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Lauvlia, Ljøsheim og Grunnåsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google