Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLANFORUM 21.08.2013 SØR-ODAL KOMMUNE Drøfting av mulig formålsendring innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLANFORUM 21.08.2013 SØR-ODAL KOMMUNE Drøfting av mulig formålsendring innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLANFORUM 21.08.2013 SØR-ODAL KOMMUNE Drøfting av mulig formålsendring innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2.

2 BAKGRUNN FOR SAKEN • En sentralt beliggende næringseiendom på Skarnes er nylig solgt til en lokal leilighetsutvikler/utleier som ønsker å etablere 5 leiligheter i ca. halve næringsbygget på eiendommen. Resten av bygget vil fortsatt bestå som næringsbygg. • Eiendommen er regulert til forretning/kontor og ligger innenfor reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2 vedtatt av kommunestyret den 19.06.2012.

3 BAKGRUNN FOR SAKEN – forts. • Området består av en del næringsvirksomhet, men inneholder også striperegulerte områder for forretning, kontor og bolig. • Eiendommen er sentralt beliggende på Skarnes med utsikt til Glomma og med gangavstand til alle sentrumsfasiliteter, buss, jernbane m.m.

4 POLITIKERNE VIL • I Sør-Odal er det sterkt politisk ønskelig å få fortgang i prosessen med etablering av tomter, tilrettelegging for sentrumsnære leiligheter m.m. med tanke på befolkningsvekst. • Saken er luftet i formannskapet før sommerferien og ønskes gjennomført som omsøkt, så raskt som mulig.

5 MULIGHETER OG UTFORDRINGER • Kommunen ber Planforum vurdere muligheter og utfordringer ved å åpne for etablering av boliger innenfor del av område FOK2 i planen. Beliggenhet ved vestsiden av gangbrua over Glomma.

6 3D-FREMSTILLING

7 AKTUELLE TEMADATA • Kartutsnittet viser sone for 200-års flom i Glomma. Angitt som hensynssone i gjeldende plan. • Gult område angir støysone langs bestående veg (E16). Gul sone antyder støymålinger på 55 - 65 desibel. Trafikkbelastningen på bestående E16 vil bli vesentlig mindre på sikt.

8 SKISSE Søkers foreløpige skisse • Parkeringsarealer • Utearealer • Avfallshåndtering

9 DETT VAR DETT SITAT: MARVE FLEKSNES


Laste ned ppt "PLANFORUM 21.08.2013 SØR-ODAL KOMMUNE Drøfting av mulig formålsendring innenfor nylig vedtatt reguleringsplan for Skarnes sentrum vest del 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google