Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIEBYREMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS14. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIEBYREMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS14. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE."— Utskrift av presentasjonen:

1 MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIEBYREMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS14. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

2 Innledning Studiet viser hvordan stedet Byremo oppleves •Hvilke kvaliteter som finns •Hva som ikke oppfattes som bra •Hva som kan gjøres bedre •INGEN AV FORSLAGENE ER BESTEMT, HER VISES BARE HVILKE MULIGHETER MAN HAR grønn _ strek arkitektkompaniet

3 Stedsanalyse Byremo Bebyggelse og infrastruktur •Lokalt trafikknutepunkt •Fragmentert og spredt bebyggelse •Lite definerte ”uterom” •Utflytende karakter •Enkeltstående bygg med stedlige karaktertrekk •Dagligvareforretning god strategisk beliggenhet …men litt i utakt med nåtidens målsettinger og krav grønn _ strek arkitektkompaniet

4 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

5 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

6 Stedsanalyse Byremo Grønnstruktur og landskapselementer •Naturlandskap og kulturlandskap nær sentrum •Nærheten til elva og Øvre Øydnevann •Byremosanden friområde •Driftsveier / turstier / lysløyper / ferdselsårer •Håbergs hus og eldre gårdsbebyggelse •Steinbrua •Utsiktspunkter grønn _ strek arkitektkompaniet

7 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

8 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

9 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

10 Stedsanalyse Byremo grønn _ strek arkitektkompaniet

11

12 Mulighetsstudie Byremo Muligheter og forbedringspotensial for bebyggelse og infrastruktur •Håberg´s hus - For eller i mot flytting /fjerning •Eksisterende dagligvareforretning: - God beliggenhet - Gode muligheter for fremtidig vekst - Kombinasjon forretning/bolig •Kafé, serveringssted, treffsted for ungdom - I forbindelse med dagligvareforretning eller Håberg´s hus grønn _ strek arkitektkompaniet

13 Mulighetsstudie Byremo •Planlagt næring nord for krysset: - Uheldig disponering - Må ses i en helhetlig sammenheng - Må ta hensyn til bekken og grøntdraget - Begrenset tilgjengelig areal - Frarådes •Fortetting med nye varierte boligtyper i sentrum: - ”Ungbo” - Omsorgsboliger - Korttidsboliger •Nye utbyggingsområder vest for sentrum - Eneboliger - Tett /lav bebyggelse •Nytt boligfelt øst for sentrum/lysløypa - Eneboliger grønn _ strek arkitektkompaniet

14

15

16

17

18 Mulighetsstudie Byremo Muligheter og forbedringspotensial for grønnstruktur / landskapselementer •Bevare de identitetsskapende elementene - Randsoner - Bekkeløp - Visuell / fysisk nærhet til Øydnevann - Jordbruk- og kulturlandskap nær sentrum •Konflikt mellom bevaring og utbygging - Åpne for utbygging i deler av jordbruksarealene - Bevare Neset og Byremosanden i sin helhet som friområder grønn _ strek arkitektkompaniet

19 Mulighetsstudie Byremo •Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder - Økt tilrettelegging på Neset og Byremosanden - Sammenhengende gang-/turvei-nett - Renske elva og vannet for krypsiv - Økt tilgjengelighet langs elva •Opprusting av sentrum - Rive butikken og bygge nytt forretningsbygg - Skape forbindelser fra vest til øst over elva - Omdisponere Håberg´s hus inne og ute •Trafikksikkerhetstiltak - Fortau og gang-/sykkelveier - Fotgjengerfelt - Nettverk av stier og snarveier i og rundt sentrum grønn _ strek arkitektkompaniet

20 Mulighetsplan for Konsmo Illustrasjon: Grønn_Strek AS

21 Mulighetsplan for Byremo Illustrasjon: Grønn_Strek AS

22 Mulighetsplan for Byremo Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

23 Mulighetsplan for Byremo Illustrasjon: Arkitektkompaniet AS

24 MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIEBYREMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS14. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE


Laste ned ppt "MULIGHETSSTUDIER BYREMO MULIGHETSSTUDIEBYREMO ARKITEKTKOMPANIETV ASGRØNN_STREK AS14. APRIL 2008 AUDNEDAL KOMMUNE VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google