Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heidi Kapstad Dekan Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heidi Kapstad Dekan Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heidi Kapstad Dekan Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud

2 Bestillingen: •Hvordan prosjektet kom i gang •Organisering •Ressursbruk •Metodikk •Dilemmaer •Problemer underveis

3 Oppstart •Drammens tidende høst 2008 •Januar 2009 fikk vi mandatet •Inviterte vi interesserte samarbeidspartnere inn •Senter for opplevelse og allmennheten i Buskerud

4 Organisering •Forprosjekt høst 2009 – mai 2010 med 8 regionale partnere (BI, Buskerud Fylkeskommune, Drammens Tidende, Vestre Viken HF, Drammen kommune, MSD, NFR, HiBu) ledet av Papirbredden Innovasjon. •Tverrfaglig gruppe internt HiBu: e- læring, Drm Karrieresenter, AH!, Drammen næringslivsforening og Rådet for Drammensregionen

5 Resultater fra forprosjektet •Rekruttering •Demografisk utvikling •Nye løsninger, bruk av teknologi HELSE OG TEKNOLOGI

6 Nasjonalt kompetansesenter • 5 virksomheter /enheter med egne eiere og egen finansiering •Karrierelab •Newton /naturfagrom •Preklinikk, FoUoI, utdanning, helseteknologi •Lærings- og mestringssenter •folkehelsesenter

7 Hovedprosjektet •Vitensentersatsningen januar 2011 – juni 2012 •Å sikre rekruttering til helsefagene og øke interessen for jobb i kommunehelsetjenesten •Å utvikle helsefagene utfra samfunnets behov gjennom tverrfaglig samarbeid mellom helse og teknologi i første rekke, men også andre relevante fagområder •Å være en arena for FoU/innovasjonsprosjekter mellom akademia, offentlig sektor, næringsliv og tjenestemottakere. •Å være en testarena for nye teknologiske løsninger for innen helse og omsorg og for samhandling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. •Prosjektet ble omorganisert feb 2012, brukt opp midlene

8 Nye samfunnsutfordringer

9 www.viht.no

10 vår løsning bidrar til at flere kan bo trygt hjemme lenger

11

12 Virkemidler som virker sammen 2012 2013 2014 Ny bedrift Arena Helse - forskning og innovasjon Arena Helseinnovasjon AS VRI Helse Buskerud Kompetansemegling Fra Arena til NCE Pilot Vitensenter Helse og teknologi, utviklingsprosjekt Vitensenter Helse og teknologi 27.9.2012 Ny bedrift Ny bedrift Nye initiativ fra PI

13 virkemidler Virkemiddelapparat Egenutviklede virkemidler

14 partnere •Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen i Buskerud, NAV •Velferdsteknologi fra Arena helseinnovasjon •DRIV inkubator, fokus på helseinnovasjon

15 kommunale partnere Bykommunen DRAMMEN Utviklingssenter for hjemmetjenester Distriktskommunen ÅL Utviklingssenter for sykehjem

16 helse partnere

17 samarbeidende bedrifter

18 •bygge kompetanse •stå i prosesser over tid •stå ved prioriteringer over tid •samarbeide eksternt – og internt •inkludere og være lydhøreATTRAKTIVE •skape nye løsningerINNOVATIVE •gjennomføre og levere TROVERDIGE •åpne seg og dele TILLIT •søke om midler og få tildelt midler •levere faglig kvalitet ispedd STOR ENTUSIASME Suksess oppskriften EVNE OG VILJE TIL Å

19 100+ BESØK OG PRESENTASJONER

20 Schwartz gate bofellesskap for demente Omfattende opplæring av 50 ansatte Følgeforskning Videreutvikling av teknologi Opplæring og kursutvikling innen velferdsteknologi, DRMK

21 Systems Engineering og Lean i Innovasjon og Sosialt Entreprenørskap (SELISE) Norgesuniversitetet, NOK 950’ tildelt Prosjektleder: Janne Dugstad HiVe prosjekt: Innovasjon i helse og omsorg. Norgesuniversitetet. Prosjektdeltaker: Janne Dugstad (NOK 50’ til HiBu) Person centered communication with older persons in need of health care. Development of a research based education platform NFR, NOK 8 mill tildelt Prosjektleder: Hilde Eide. Stipendiat tilsatt Universell utforming i helsevitenskap. Universell, NOK 162’ tildelt. Prosjektleder: Janne Dugstad Forskning, innovasjon og kompetanse- heving – søknader/prosjekter

22 Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenester. Opplæringsbehov og utforming av nye tjenester. (Forprosjekt - rffofjor) NFR/RRF, NOK 200’ tildelt. Prosjektleder: Etty Nilsen OFU prosjekt: Lys som viktigste døgnregulerende element. Prosjekteier: ECT. Prosjektdeltakere: Kirsti Skovdahl og Janne Dugstad. NOK 100’ til HiBu Innovasjon og entreprenørskap - utdanning av profesjonsutøvere til helsetjenester. Samarbeid med HiVe og HiL. Norgesuniversitetet, NOK 900’ tildelt Prosjektleder: Monika Gullslett OFU prosjekt om interaktiv, elektronisk læringsplattform under utarbeidelse, via Arena helseinnovasjon. HiBu har rolle som krevende kunde. Forskning, innovasjon og kompetanse- heving – søknader/prosjekter forts.

23 kontaktpersoner Janne Dugstad, Prodekan for innovasjon Daglig leder og ansvarlig for innovasjon Janne.Dugstad@hibu.no Hilde Eide, Professor, studieleder Forskningsleder i Vitensenteret Hilde.Eide@hibu.no Aud Mette Myklebust, Instituttleder Utdanningsleder i Vitensenteret Aud.Mette.Myklebust@hibu.no Hilde Holm, Daglig leder AH! Hilde.Holm@pinn.no

24 www.viht.no Vitensenter filmen: http://www.youtube.com/watch?v=ynp3BcePavo http://www.youtube.com/watch?v=ynp3BcePavo http://vimeo.com/56088935 Tom Eides rapport om fremtiden: http://www.youtube.com/watch?v=g3vr-IEY_so Ressurser


Laste ned ppt "Heidi Kapstad Dekan Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google