Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vil vi i vårt prosjekt?. Ung informerer ung Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vil vi i vårt prosjekt?. Ung informerer ung Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vil vi i vårt prosjekt?

2 Ung informerer ung Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk.

3 Kritiske faktorer Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk. OPP- LÆRING..OG LOGISTIKK!

4 Fleksibilitet og tilpasning •Tradisjonelle løp •Fleksible løp Valg

5 Moduloppbygging Modul A: Modul B Modul C Informasjon, presentasjon, spørsmål og svar Tid: 1 - 2 timer Besøk, intervjuer, litt deltagelse / skygging, dokumentasjon Tid: En halv til en dag Fordypning, hospitering, intervjuer, dokumentasjon, praksis Tid: Avtalt tid.

6 Moduloppbygging •Bedre valggrunnlag for fordypning •Lett å korrigere ”feilspor” – unngår tidstap •Kort tid mellom valg og erfaring •Større mulighet for større fordypning •Stor grad av tilpasning til aktørene •Bruker tida på det elevene er motivert for •Annet?

7 Vinn – vinn for partene? •PTV blir framstilt som noe som blir gitt til grunnskoleelevene.. Skal næringslivet ha samme holdning til praksis for elever fra videregående skole? •Hvilken gevinst kan videregående skole og næringslivet hente ut av PTV-ordningen for sin egen del?

8 Mandat Gir retning til arbeidet •Lover og forskrifter •Visjoner •Strategier, mål og planer •Etapper, delmål, milepæler

9 Mandat Verdier Verdigrunnlaget •Menneskesyn / elevsyn •Lærerrollen / elevrollen •Deltakelse / medvirkning / demokrati •Frihet / kontroll / ansvar •Tillit / blind tillit •Samarbeid

10 Mandat Verdier Læringssyn Hvordan lærer unge? •Motivasjon •Utfordring / spenning •Handling – ikke bare behandling. •Interessestyring •Informasjon / erfaring / handling… •Telling / fortelling •Timing

11 Mandat Verdier Læringssyn Handlingsvalg Vi lager rammer •Undervisningsarealer •Undervisningssituasjoner •Regler •Relasjoner •Fordeling av roller og forventninger •”Læringstrykk” (?) •Kultur

12 Mandat Verdier Læringssyn Handlingsvalg Verktøy Det vi gjør..og bruker •Metoder og opplegg •Lærebøker •IKT •Læringsstiler •Klasseledelse •Lekser •Planer (kvalitet / kvantitet)

13 Mandat Verdier Læringssyn Handlingsvalg Verktøy Henger alt sammen? Er det kosekvens og konsistens i det vi gjør? Gjør vi bevisste valg?

14 Mandat Verdier Læringssyn Handlingsvalg Verktøy Bør alt være felles? Hvor går evt. grensen for individuell handlingsfrihet? Privatpraksis – bare skadelig for org.?

15 Mandat Verdier Læringssyn Handlingsvalg Verktøy Tror det gjelder å finne ”DEN GYLDNE MIDDELVEI”


Laste ned ppt "Hva vil vi i vårt prosjekt?. Ung informerer ung Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google