Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt til fordypning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt til fordypning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt til fordypning
Praksis til formidling

2

3

4 Mål for faget Skal bidra til å motivere elevene
Bedre grunnlaget for elevenes yrkesvalg Færre feilvalg og høyere gjennomføringsprosent Praktisk opplæring Øke motivasjonen og lette innlæringen Knytte kontakter til næringslivet, kommuner osv Tilbud om læreplass

5 Formål med PTF (fra forskriften)
Vg1 Vg2 Utprøving Prøve ut aktuelle lærefag Erfaring Få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i yrkene Fordypning Fordype seg i kompetansemål fra læreplanene fra Vg3 Fellesfag Ta relevante fellesfag fra Vg3-nivå og programfag fra studiespesialisering Lærekontrakt Fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt.

6 Forskrift- ramme PTF Forskrift Rammeplan Lokal læreplan
Individuell læreplan Forskrift- ramme

7 Lokal læreplan Samarbeid Reelt valg Tilpasset nivå og formål med faget
Angi hva eleven skal mestre Skal inneholde mål om dokumentasjon Skoleeiers ansvar

8

9 Skole PTF Næringsliv Elev PTF Lærling

10 PTF-koordinatorer

11 Formidling til læreplass
Søknadsfrist 1. mars- opplæringskontor Relasjon til lærebedrift? Kompetansebevis med dokumentasjon fra PTF Lærekontrakt inngås på høsten

12 Kompetansebevis med vedlegg
Dokumentasjon fra PTF Faglærer- Skolearena Extensansvarlig -Extens Kompetansebevis med vedlegg

13 Extensansvarlig og skolearena
Bedrifter Avdelingsleder Opplæringskontor Eksamensansvarlig Faglærere Dokumentasjon fra PTF Individuell for hver elev, på vedlegg til komeptansebevis.

14 Føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring i kunnskapsløftet, forskrift fra Udir: 9.4 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som andre fag: omfang, gitte fagkoder og standpunktkarakter. Dere fører i tillegg på kompetansebevis FAM03 ”Jf. vedlegg”. Vedlegget skal inneholde den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen. Denne dokumentasjonen av arbeid må ikke skrives ut på blankett for kompetansebevis, men må merkes på samme måten som for dokumentasjon fra andre instanser, se omtale av vedlegg til kompetansebevis og vitnemål. Når en lærekontrakt blir inngått, skal vedleggene kunne vises frem. Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål.

15 Sett inn svar på spm fra Udir vedrørende forskriften

16 PTF Dokumentasjon i Vest-Agder
Forskrift fra Udir Mottaker- kan vi gi dokumentasjon som er mer «nyttig» for eleven? For bedrift/opplæringskontor? Hva er mulig å få til teknisk og hva er praktisk mulig på skolene? Hva er utfordrende med forskriften til Udir?

17 Lokal læreplan Utdrag fra lokal læreplan, læreplanmål fra Vg3
Lokal læreplan Utdrag fra lokal læreplan, læreplanmål fra Vg3. Felles for alle elever som går på Vg1 TIP, Kvadraturen skolesenter. Individuell læreplan Dokumentasjon med foreslått innhold, blir individuelt for hver enkelt elev. Faglærer utarbeider etter «felles mal»

18

19

20 Prosjekt til fordypning
Praksis til formidling

21


Laste ned ppt "Prosjekt til fordypning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google