Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt til fordypning Praksis til formidling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt til fordypning Praksis til formidling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt til fordypning Praksis til formidling

2

3

4 Mål for faget  Skal bidra til å motivere elevene  Bedre grunnlaget for elevenes yrkesvalg Færre feilvalg og høyere gjennomføringsprosent  Praktisk opplæring Øke motivasjonen og lette innlæringen  Knytte kontakter til næringslivet, kommuner osv Tilbud om læreplass

5 Formål med PTF (fra forskriften) Vg1Vg2 UtprøvingPrøve ut aktuelle lærefag ErfaringFå erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i yrkene FordypningFordype seg i kompetansemål fra læreplanene fra Vg3 FellesfagTa relevante fellesfag fra Vg3-nivå og programfag fra studiespesialisering LærekontraktFellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning i Vg2 gir elevene faglig utgangspunkt for å inngå lærekontrakt.

6 Forskrift- ramme ForskriftRammeplan Lokal læreplan Individuell læreplan PTF

7 Lokal læreplan  Samarbeid  Reelt valg  Tilpasset nivå og formål med faget  Angi hva eleven skal mestre  Skal inneholde mål om dokumentasjon  Skoleeiers ansvar

8

9 SkolePTFNæringsliv ElevPTFLærling

10 PTF-koordinatorer

11 Formidling til læreplass  Søknadsfrist 1. mars- opplæringskontor  Relasjon til lærebedrift?  Kompetansebevis med dokumentasjon fra PTF  Lærekontrakt inngås på høsten

12 Dokumentasjon fra PTF Faglærer- Skolearena Extensansv arlig -Extens Kompetans ebevis med vedlegg

13 Faglærere Bedrifter Avdelingsleder Opplærings kontor Extensansvarlig og skolearena Eksamensansvarlig Dokumentasjon fra PTF Individuell for hver elev, på vedlegg til komeptansebevis.

14 Føring av vitnemål og kompetansebevis i videregående opplæring i kunnskapsløftet, forskrift fra Udir: 9.4 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som andre fag: omfang, gitte fagkoder og standpunktkarakter. Dere fører i tillegg på kompetansebevis FAM03 ”Jf. vedlegg”. Vedlegget skal inneholde den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen. Denne dokumentasjonen av arbeid må ikke skrives ut på blankett for kompetansebevis, men må merkes på samme måten som for dokumentasjon fra andre instanser, se omtale av vedlegg til kompetansebevis og vitnemål. Når en lærekontrakt blir inngått, skal vedleggene kunne vises frem. Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål.

15 Sett inn svar på spm fra Udir vedrørende forskriften

16 PTF Dokumentasjon i Vest-Agder  Forskrift fra Udir  Mottaker- kan vi gi dokumentasjon som er mer «nyttig» for eleven? For bedrift/opplæringskontor?  Hva er mulig å få til teknisk og hva er praktisk mulig på skolene? Hva er utfordrende med forskriften til Udir?

17  Lokal læreplan Utdrag fra lokal læreplan, læreplanmål fra Vg3. Felles for alle elever som går på Vg1 TIP, Kvadraturen skolesenter.  Individuell læreplan Dokumentasjon med foreslått innhold, blir individuelt for hver enkelt elev. Faglærer utarbeider etter «felles mal»

18

19

20 Prosjekt til fordypning Praksis til formidling

21


Laste ned ppt "Prosjekt til fordypning Praksis til formidling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google