Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge & Rus Erfaringer og knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltaket Unge og Rus Torsdag 4. juni 2009 Andreas Kjærnet Oddvar H. Heen, Årvoll skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge & Rus Erfaringer og knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltaket Unge og Rus Torsdag 4. juni 2009 Andreas Kjærnet Oddvar H. Heen, Årvoll skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge & Rus Erfaringer og knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltaket Unge og Rus Torsdag 4. juni 2009 Andreas Kjærnet Oddvar H. Heen, Årvoll skole

2 Unge & Rus  Innhold  Kort presentasjon av vårt arbeid med Unge & Rus AK  Fremmende faktorer AK  Hemmende faktorer OHH  Negative erfaringer OHH  Positive erfaringer AK  Egen rolle i prosjektet OHH

3 Unge & Rus  Vårt arbeid med Unge & Rus  Foreldremøte #1  Deltakere: Foresatte  Felles gruppelederopplæring med to andre skoler  Deltakere: 5-7 elever fra hver klasse på 8.trinn  Selve gjennomføringen med oppgaver, diskusjon mm  Deltakere: Samtlige elever på 8.trinn  Inkl. Elevens mening  Foreldremøte #2  Deltakere: Foresatte og elever  Unge & Rus plakat

4 Fremmende faktorer  Tid til gjennomføringen  Årvollmodellen  Fire søyleklasser med fire timer satt av hver uke innenfor sitt tema;  Idrett  Unge entreprenører  Media og kommunikasjon  Forsker  Kontaktlærer underviser i Temafaget  Disse fire timene var for oss en avgjørende faktor for gjennomføringen av prosjektet.

5 Fremmende faktorer  Tid til gjennomføringen  Motivasjon  Nyutdannede- idealister?  Etterutdanning  To kursdeltagere- sammen er vi dynamitt!  SALTO koordinator tok kontakt for felles gruppelederopplæring.

6 Fremmende faktorer  Tid til gjennomføringen  Motivasjon  Skolens sosiokulturelle sammensetning  Foresatte & elevmassen  Ressurssterke elever og foresatte i hver klasse

7 Fremmende faktorer  Tid til gjennomføringen  Motivasjon  Skolens sosiokulturelle sammensetning  Unge & Rus  Seminar I med praktiske eksempler  www.ungeogrus.no www.ungeogrus.no  Oppgaver  Faglitteratur  Elevens mening- database med inspirasjonsmateriell

8 Fremmende faktorer  Tid til gjennomføringen  Motivasjon  Skolens sosiokulturelle sammensetning  Unge & Rus

9  Forankring  Hos ledelsen  Lite kunnskap og få forventninger  Hos kolleger  Mottakelse, mangel på interesse  Rammebetingelser for samarbeid Hemmende faktorer

10  Forankring  Hos ledelsen  Lite kunnskap og få forventninger  I fagplanene  Tydelig innenfor hvert fag  Hos kolleger  Mottakelse, mangel på interesse  Rammebetingelser for samarbeid Hemmende faktorer

11  Forankring  Tid  Tidsklemme  Til kursing av lærere – seminar  Til opplæring av kolleger  Til samarbeid med andre skoler  Til forberedelse av alle deler av prosjektet.

12 Negative erfaringer  Tungt å gjennomføre  Tid  Læreravhengig  Stor andel umotiverte elever  Liten forståelse fra minoritetsspråklige elever.  IKT prosjekt  Lærere med liten IKT kompetanse mister motivasjonen av oppgaver & info på nett.  Vanskelig med ressurser  Tilgang til datarom etc.

13 Positive erfaringer  Hjem-hjem-samarbeid  Stort oppmøte og engasjement  Konstruktive diskusjoner  Befriende å snakke med andre foresatte i samme situasjon.  Prosjektet ble en plattform- og naturlig start for samtale rundt et ellers vanskelig tema.  Elevens mening  Ny arena for mestring.

14 Egen rolle  Etterutdanning  ”Presset” til å prestere  To kursdeltagere  Godt samarbeid  Kunstige pådrivere?  Unge og nyutdannede  Gjorde mye ut av prosjektet


Laste ned ppt "Unge & Rus Erfaringer og knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltaket Unge og Rus Torsdag 4. juni 2009 Andreas Kjærnet Oddvar H. Heen, Årvoll skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google