Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator katrin.oien@rus-midt.no

2 Grunnlaget for å forske i klinikken Krav fra vår eier Opptatt av å utvikle ny kunnskap på feltet Ønsker å ha et tilbud som pasientene er tilfredse med og har utbytte av «Alle» lurer på hvordan det går med pasientene etter behandling

3 Hva forsker vi på? Tilfredshetsundersøkelse Forløpsundersøkelse Ungdomsavdelingen Etterundersøkelse Voksenavdelingen Mestringstillit i risikosituasjoner for rus Opplevd kompetanse hos miljøpersonalet

4 Metoder Følgestudier Tverrsnittstudier Validerte måleinstrumenter Kliniske kartlegginger Journaldata Tilpassede spørreskjemaer Egne spørsmål Bidrag fra pasientene

5 Behandlingsutfall Samme pasienter på flere måletidspunkter Gjentagende spørsmål/måleinstrumenter Spørsmål rettet mot de ulike fasene målingene gjennomføres i HSCL-25 brukes i alle studiene Både innhenting av dokumentasjon under oppholdet og egenrapportering fra pasientene Forløpsundersøkelse Ungdomsavdeling Inntak – Utskrivelse – 6 mnd etter utskrivelse Etterundersøkelse Voksenavdeling Utskrivelse – 6 mnd etter utskrivelse – 12 mnd etter utskrivelse

6 Pasienttilfredshet Gjennomføres ved utskrivelse fra døgnavdeling og ved overføring til kommunene for pasienter i LAR. Her får pasientene mulighet til å gi tilbakemeldinger om: -Mottakelse og informasjon -Behandlingskontakt og tilfredshet med denne -Hvordan de har blitt møtt og hørt under behandlingen -Vurdering av behandlingens bidrag til rusmestring -Vurdering av personalet på flere områder -Tilfredshet med ulike komponenter i behandlingen (medisinske forhold, psykisk helse, fysisk helse, aktivitetstilbud, gruppebehandling, hjelp til praktiske behov) -Kommentarer

7 Pasienttilfredshet – noen foreløpige resultater

8 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google