Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator katrin.oien@rus-midt.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator katrin.oien@rus-midt.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken
Ålesund Katrin Øien Forskningskoordinator

2 Grunnlaget for å forske i klinikken
Krav fra vår eier Opptatt av å utvikle ny kunnskap på feltet Ønsker å ha et tilbud som pasientene er tilfredse med og har utbytte av «Alle» lurer på hvordan det går med pasientene etter behandling Behandling koster, må da sikre at den er best mulig Bruker mye tid og penger på utdanning og opptrening av personalet Bruker mye tid og penger på å organisere behandlingstilbudet Også viktig for oss at vi gjennomfører forskning som er rettet mot vårt spesifikke behandlingstilbud

3 Hva forsker vi på? Tilfredshetsundersøkelse
Forløpsundersøkelse Ungdomsavdelingen Etterundersøkelse Voksenavdelingen Mestringstillit i risikosituasjoner for rus Opplevd kompetanse hos miljøpersonalet I tillegg deltar vi i både regionale og nasjonale studier, spesielt pasientene som mottar LAR

4 Metoder Følgestudier Tverrsnittstudier Validerte måleinstrumenter
Kliniske kartlegginger Journaldata Tilpassede spørreskjemaer Egne spørsmål Bidrag fra pasientene Validerte måleinstrumenter: HSCL-25, MAR-S Kliniske kartlegginger: Klientkartleggingsskjemaet NPR-meldingen, Euro ADAD Journaldata: telling av rusepisoder, kliniske diagnoser, rusprøvesvar Tilpassede spørreskjemaer: tilfredshetsundersøkelsen i stor grad basert på KS, også videreutvikling av Nordfjærns studie Egne spørsmål: Ut fra både agenda, interesser – hva vil vi vite? Spesielt tilpasset behandlingen som tilbys her Bidrag fra pasientene: kvalitetskontroll av studiene og bidrag i fht mangler. Eks spørsmål om motivering av pasienter og overholdelse av regler og rutiner på døgnavdelingene. brukerinnvolvering

5 Behandlingsutfall Samme pasienter på flere måletidspunkter
Gjentagende spørsmål/måleinstrumenter Spørsmål rettet mot de ulike fasene målingene gjennomføres i HSCL-25 brukes i alle studiene Både innhenting av dokumentasjon under oppholdet og egenrapportering fra pasientene Forløpsundersøkelse Ungdomsavdeling Inntak – Utskrivelse – 6 mnd etter utskrivelse Etterundersøkelse Voksenavdeling Utskrivelse – 6 mnd etter utskrivelse – 12 mnd etter utskrivelse

6 Pasienttilfredshet Gjennomføres ved utskrivelse fra døgnavdeling og ved overføring til kommunene for pasienter i LAR. Her får pasientene mulighet til å gi tilbakemeldinger om: Mottakelse og informasjon Behandlingskontakt og tilfredshet med denne Hvordan de har blitt møtt og hørt under behandlingen Vurdering av behandlingens bidrag til rusmestring Vurdering av personalet på flere områder Tilfredshet med ulike komponenter i behandlingen (medisinske forhold, psykisk helse, fysisk helse, aktivitetstilbud, gruppebehandling, hjelp til praktiske behov) Kommentarer Krav om at innleggelsen/behandlingen har vart i minst 1 mnd Skjevt utvalg, omtrent bare planlagte utskrivelser

7 Pasienttilfredshet – noen foreløpige resultater
Se poster for mer detaljer om denne.

8 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Behandlingsutfall og pasienttilfredshet – pågående studier ved Trondheimsklinikken Ålesund 04.06.13 Katrin Øien Forskningskoordinator katrin.oien@rus-midt.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google