Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommune Prosjektbarnehager Sidsel Hadler-Olsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommune Prosjektbarnehager Sidsel Hadler-Olsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommune Prosjektbarnehager Sidsel Hadler-Olsen
Barns medvirkning Bergen kommune Prosjektbarnehager Sidsel Hadler-Olsen

2 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Plan for dagen Innledning Tidligere FoU prosjekt om Demokrati i skole og barnehage FoU-prosjekt om Barns medvirkning ”Ord og Handling” ( ) (Ada Freng og Sidsel Hadler-Olsen) Om de voksnes rolle og barns måte å uttrykke seg på Video klipp Dialogspill Video: ”Democracy Day” (2001) Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

3 Prosjektbarnehagene tilbys
Innføring i prosjektarbeid Faglig påfyll innenfor det valgte fagområdet Drahjelp Tilrettelegging underveis Arenaer for erfaringsutveksling Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

4 Prosjektutvikling: Barns medvirkning
Barnehagen skal være en lærende organisasjon Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

5 Tidligere internasjonale prosjekt om demokrati
DIPSIE (Democracy In Primary Schools In Europe) (Video) DAK (Democracy and Attitudes in Kindergartens) (Video klipp) Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

6 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Demokrati som en verdi ”Official policy documents and curriculum guidelines in the Nordic countries acknowledge a central expectation that preschools and schools will exemplify democratic principles and that children will be active participants in these democratic environments” (From Nordic Childhoods and Early Education) Referred to by Peter Moss at a conference in Oslo Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

7 Demokrati i barnehagen
”Democracy is a way of life controlled by a working faith in the possibilities of human nature.. (and) faith in the capacity of human beings for intelligent judgement and action if proper conditions are furnished”, (John Dewey, Creative Democracy) Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

8 ”Ord og handling” Barns medvirkning i barnehagen
Målsetning: Bidra til å utvikle kunnskap om demokrati og medvirkning i barnehagen sammen med barnehagepersonalet Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

9 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Aktualitet Ny lov om barnehager, 2006 §3 om barns rett til medvirkning Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2006 Kap. 1.5: Barns deltakelse Har det pedagogiske arbeidet i barnehagen endret seg på grunn av den nye paragrafen? Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

10 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Arbeidsmåter Eks.: Samarbeid med en privat barnehage (1 år) Observasjon av daglig liv i barnehagen Tilstedeværelse ved filosofiske samtaler med barn og personale Samtaler med personalet Deltakelse i møter Samtaler med 4 lærerutdannere i Trondheim, Tønsberg og Oslo (2007) Samtaler med 11 styrere/daglige ledere i barnehager i Bergen (2007/08) Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

11 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Samtaletema Medvirkning Pedagogisk arbeid med barn Individets rett og fellesskapet Førskolelærerutdanning og barnehagen Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

12 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Medvirkning Hvilket innhold har dette begrepet i din barnehage? Kan du si noe om forståelsen av barns rett til medvirkning har endret seg blant personalet siden den nye paragrafen kom? Vil du si at den nye paragrafen bekrefter en tradisjon i barnehagen, eller krever den nytenkning? Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

13 Pedagogisk arbeid med barn
Kan en si at medvirkningsparagrafen har påvirket det pedagogiske arbeidet med barna? Hvordan deltar barna i arbeid med planlegging og vurdering i barnehagen? Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

14 Individets rett og fellesskapet
Hva kreves for å finne en god balanse mellom det enkelte barn og de ulike fellesskapene som finnes i barnehagen? Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

15 Førskolelærerutdanningen og barnehagen
Hva er de tydeligste endringene i barnehagen og hvordan mener du utdanningen bør møte disse? (Særlig med tanke på å utvikle forståelse for medvirkningsparagrafen) Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

16 Hva sa barnehagelederne om barns medvirkning?
Barnehagene arbeider ulikt med temaet Noen bhg: Deltakere i utviklingsprosjekt om medvirkning i regi av Bergen kommune Noen planlegger mer direkte ut fra §3 i barnehageloven Noen fortsetter og videreutvikler tidligere praksis Ikke så mye fokus på at det er noe nytt, men sterkt fokus på voksnes grunnleggende holdninger i det som paragrafen rommer ”Den dype forståelsen” – Refleksjonsrunder ”Å forstå barns læring for å kunne gjennomføre barns medvirkning” Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

17 Noen kommentarer fra samtalene Daglige ledere
Utsagn 2006/07: ”Hvordan lage planer som viser barns medvirkning? Vi blir aldri bedre enn det barna viser oss. Planene og tankene skal ligne på virkeligheten. Innredning av barnehagen, utforming av rom og barns medvirkning – må være mulig.” Utsagn 2008/09: ”Medvirkningsarbeid med barn har fått betydning for forståelsen av medvirkning for voksne. Dette gjelder for hele organisasjonen – også for foreldre. Nyutdannede har for lite kunnskap om organisasjonen som helhet” ”Barnehagene må våge å velge fokus, det vil si våge å velge vekk.” ”Vi må bli flinkere til å ordlegge oss og minne barna på at vi vil ta/har tatt hensyn til det de har sagt når vi arbeider med ny årsplan.” Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

18 Medvirkning - Hva betyr ordet i din barnehage?
”Fra en teknisk forståelse til mer aktiv lytting”: Fra å spørre barna om: ”Hva vil du ha til middag i dag”? ”Hvor vil du gå på tur i dag”? Til å finne ut mer om hvert enkelt barns liv og aktiviteter i barnehagehverdagen Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

19 Har paragrafen om barns medvirkning forandret hverdagen i barnehagen?
Utsagn 2008 Ja – til en viss grad! Vi har startet med å diskutere ordet ”medvirkning” De voksnes holdninger De voksne er blitt mer bevisste i forhold til medvirkning Mer aktiv lytting De voksne mer villige til å la barna prøve ut det de ønsker å gjøre Barna blir oftere inkludert i avgjørende spørsmål Barna får mer innflytelse i hverdagen Lek – Vennskap - Humor Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

20 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Har paragrafen om barns medvirkning forandret hverdagen i barnehagen? (forts.) Dilemma: Flere små barn i barnehagen: Barn i alderen 7-8 måneder: Hva slags medvirkning trenger de? De eldste barna får mer frihet og ansvar – de blir sluppet litt mer ”løs” Barns medvirkning tar tid – men vi kan få mer tid ved å lytte mer til hva barna virkelig ønsker Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

21 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Individ – fellesskap Utsagn 2008: Mer fokus på: Empati Hvert enkelt barns rettigheter Inkludering og ekskludering av barn Vi må ta og gi Først fokus på enkeltbarn – så gruppen Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

22 Førskolelærerutdanningen og barnehagen
Utsagn 2008: Mer fokus på læring Mer fokus på kritisk tenkning og refleksjon Lær studentene å lytte til sine barn Ha fokus på flerkulturelle barn og ”Hva vet vi om holdningen til barns medvirkning i andre kulturer?” Ta vare på barnehagens tradisjoner samtidig som nye tanker og tradisjoner blir innført Barns medvirkning må være en del av alle fag Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

23 Noen kommentarer fra samtalene Lærerutdannere
Utsagn 2006/07 Mottakelsen av lovjustering og ny rammeplan i barnehagene vil ha stor betydning for barnehagekvaliteten i årene framover” ”Beredskap for endring i utdanningen: Ballast i idehistorie/filosofi for å forstå hvorfor bølgene kommer” ”5-åringer som veiledere for studenter: Barna er med i studentvurderingen: Spørre ungene først – så de voksne.” ”Den gode stolen” ”Utfordring: De voksne må være overbevist om at dette er viktig. Barnehagen må finne sin egen vei” ”Kompetente barn i kompetansesamfunnet” Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

24 Hvordan uttrykker små barn sitt syn og sine følelser?
Kroppsspråk Ord Mimikk Følelsesmessige uttrykk Kunstneriske uttrykk Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune

25 Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune 20.01.2009
Den voksnes rolle Lytte til barna Tolke barnas kroppsspråk Observere barnas handlinger og aktiviteter Tillate ulike meninger hos barna Sidsel Hadler-Olsen - Bergen kommune


Laste ned ppt "Bergen kommune Prosjektbarnehager Sidsel Hadler-Olsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google