Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marie Berg 2012 Praktisk bruk av teknologi i sykehusene Bruk av teknologi og dataspill i rehabilitering Norwegian Game Conference 2012 Team for bruk av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marie Berg 2012 Praktisk bruk av teknologi i sykehusene Bruk av teknologi og dataspill i rehabilitering Norwegian Game Conference 2012 Team for bruk av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marie Berg 2012 Praktisk bruk av teknologi i sykehusene Bruk av teknologi og dataspill i rehabilitering Norwegian Game Conference 2012 Team for bruk av dataspill i behandling: Marie Berg Phd, Fagsjef i ergoterapi Jan Gordon Stubbings MSc, Fagansvarlig ergoterapeut, seksjon for ryggmargskadde Håvar Eriksen Spesialergoterapeut, seksjon for hjerneskadde Roy Sæther Ergoterapeut, seksjon for hjerneskadde

2 Denne forelesningen vil handle om • Erfaringer med ulike former av teknologi (videokonferanser, mobiltelefon, Ipad) • Erfaringer med dataspill i behandling • Hvordan brukes det og hva er det som er virker? • Erfaringer fra pasienter og terapeuter • Hva sier forskningen?

3 Unn Svarverud og Hilde Sørlie Bruk av teknologi TELEMEDISIN –Bruk av videokonferanser •Brukes i samhandling med kommune, tolketjeneste, helsepersonell og NAV •Brukes i forkant av pasientinntak og utskriving MULIGE GEVINSTER - HELSEPERSONELL  Bedre samarbeid og informasjonsflyt  Kompetanseutveksling  Effektiv ressursbruk, spart reisetid og reisekostnader  Spesialisthelsetjenesten kan på en bedre måte bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester.

4 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)

5 Unn Svarverud og Hilde Sørlie14.01.2010 Bruk av teknologi TELEMEDISIN: MULIGE GEVINSTER FOR PASIENTER •Større delaktighet: økt mestring av livssituasjonen •Bedret kvalitet på rehabiliterings- prossessen •Ta riktig valg med en gang •Flere får samme informasjon om valgene som er tatt på samme tid •Spart reisetid og reisekostnader •Kompetanseutveksling

6 Bruk av teknologi Bruk av smarttelefoner/mobiltelefoner, PDA Nytteverdi ved ervervede hjerneskader: • Øker selvstendighet • Hjelper med organisering og hukommelse • Hjelper med planlegging • Fremmer sosialisering med venner og familie Funksjoner : • Alarmer • Kalender • Email og internett tilgang • GPS • Apper • Avtaler • Kontakter (navn, adresse, tfl • Å gjøre liste (daglig, ukentlig,år) • Kalkulator • Påminnelses funksjoner (stemme/skriftlig) • Kamera

7 Bruk av teknologi Bruk av iPad Gjensidigestiftelsen har innvilget søknad til Landsforeningen for ryggmargskadde for innkjøp av 5 iPad’er til tre spinalenheter: Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssykehus. Ergoterapeutene ved Sunnaas sykehus har fått ansvar for å finne aktuelle app’er, se på funksjonalitet og mulige bruksområder for pasientene.

8 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus Dataspill i behandling Virtual Reality (VR) - definisjon VR = teknologi som gir mulighet for at bruker har en interaksjon med en data-simulert verden • Visuelt • med lyd • Haptik/ taktilt (tilbakemelding av fysisk kraft) • Bruker interagerer med virtuelle objekter • Engasjement • Nærvær VR = technology that allows user to interact with a computer-simulated world visual sound Hatic / tactile (force fdback) The user interacts with virtual objects engagement presence and immersion

9 Dataspill i behandling Bruk av VR teknologi i behandling • Dataspill brukes i dag som underholdning og i sosialt samspill med andre • De er en rivende utvikling av ny datateknologi som fort blir tatt i bruk av befolkningen • Den nye teknologien er ofte ikke tatt i bruk i sykehusene • Det er behov for å prøve ny teknologi i behandling, og undersøke anvendbarhet og helsegevinst • Det kan være behov for tilpasning av teknologien

10 Dataspill i behandling Nintendo Wii, Playstation Move, Xbox Kinect Brukes til å trene • oppmerksomhet • konsentrasjon • utholdenhet • kroppskontroll • arm/håndbevegelse • balanse • samspill

11 Dataspill i behandling Hvilken nytteverdi kan dataspill ha? Motiverende • Umiddelbar tilbakemelding om mestring/resultat • ”Jeg får lyst til å prøve igjen og igjen” - pasient innlagt ved Sunnaas sykehus • Morsomt • Gir økt oppmerksomhet • Stimulerer utholdenhet

12 Dataspill i behandling Hvilken nytteverdi har dataspill? • Øker intensitet i trening • Repetisjon • Gradering av vanskelighetsgrad -etter egen funksjonsevne (f.eks regulere krav til reaksjonstid, tempo, gjenfinning, konsentrasjon og presisjon) • Egentrening

13 Dataspill i behandling En sosialt verdsatt aktivitet • Kjent og verdsatt aktivitet blant unge • Men - eldre har like stor glede av dataspill som andre • Noen ganger er det enklere å spille sammen enn å snakke sammen.

14 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus Dataspill i behandling Curictus – et unikt dataspill

15 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst) Reach in

16 Fra Jurgen Broeren 2010 Styrgrupp Haptik = force feedback (krafttilbakeføring) Haptisk arm (penn, håndtak, styrepinne) 3D-bilde gjennom briller

17 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)

18 Dataspill i behandling CURICTUS • Trening av motoriske oppgaver -Arm- og underarmsbevegelser -Ulike grep -Håndleddsbevegelser -Hastighet -Presisjon • Multimodal sensorisk stimulering: kinestetisk, visuelt og auditivt • Økt feedback • Økt repetisjon, varighet, intensitet

19 Dataspill i behandling CURICTUS Trening av kognitive ferdigheter -Oppmerksomhet -Konsentrasjon -Arbeidsminne -Visuell avsøkning

20 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus Dataspill i behandling Curictus VRS (i dag) • 13 trenings aktiviteter (spill) • 6 kartleggingsinstrument Curictus Analytics • Trenings rapporter (effektiv trenings tid per uke, måned) • Kartleggingsinstrument rapporter (tid, feil, kinematisk oversikt og parametere)

21 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

22

23

24 Dataspill i behandling Velg spill - Eksempler

25 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst) Spill

26 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)

27 Fra Jurgen Broeren 2010 Tid (s) Hastighet (m/s) Rörelse kvalitet Accelartion Max hastighet (m/s) Fra J. Broeren,

28 Fra Jurgen Broeren 2010 Resultat: Treningseffekt på noen bevegelser Before trainingAfter training Broeren J et al. Virtual Rehabilitation in an activity centre for community dwelling person with stroke; the possibilities of 3D computer games. Cerebrovascular Diseases, 2008.

29 Erfaringer fra Sunnaas sykehus og laboratorietest ved Gøteborgs universitet viser at…… … • Pasientene liker å bruke dataspill som en av flere metoder innen rehabiliteringen • Pasientene forteller om forbedringer i motorisk funksjon • Virtuelle kartleggingsinstrument ser ut til å være like gode som tradisjonelle tester • Pointtesten gir kvantitativ, automatisk og objektiv datainformasjon om handbevegelser sin ”kinematikk”.

30 Trening av handfunksjon ved bruk av dataspill har effekt for slagpasienter ( Cochraine review; 2011 ) Conclusions: Using virtual rality (VR) technologies may be useful in assessing and training stroke patients. Topics in Stroke Rehabilitation Volume 18; Nov-Dec 2011: • Virtual Reality and Robotics for Stroke Rehabilitation: Where Do We go from Here? • Nintendo Wii Sports and Wii Fit Game Analysis, Validation, and Application to Stroke Rehabiliation • Game-Based, Portable, Upper Extremity Rehabilitation in Chronic Stroke.

31 •Ved Sahlgrenska sjukhuset gjennomføres et prosjekt der Curictus brukes i kommunehelsetjenesten i pasientens hjem, der pasienten trener og får veiledning/oppfølging virtuelt •Hjemmetrening kan være like effektivt som trening i institusjon ( Novak I, Clinical Rehabilitation 2011) •Samhandlingsreformen gir føringer for kortere opphold i spesialisthelsetjenesten, mer oppfølging og egentrening der man bor.

32 Fra Jurgen Broeren 2010 Friends Relatives Vårt förslag på regional rehabiliteringsorganisation


Laste ned ppt "Marie Berg 2012 Praktisk bruk av teknologi i sykehusene Bruk av teknologi og dataspill i rehabilitering Norwegian Game Conference 2012 Team for bruk av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google