Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Game Conference 2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Game Conference 2012"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk bruk av teknologi i sykehusene Bruk av teknologi og dataspill i rehabilitering
Norwegian Game Conference 2012 Team for bruk av dataspill i behandling: Marie Berg Phd, Fagsjef i ergoterapi Jan Gordon Stubbings MSc, Fagansvarlig ergoterapeut, seksjon for ryggmargskadde Håvar Eriksen Spesialergoterapeut, seksjon for hjerneskadde Roy Sæther Ergoterapeut, seksjon for hjerneskadde Marie Berg 2012

2 Denne forelesningen vil handle om
Erfaringer med ulike former av teknologi (videokonferanser, mobiltelefon, Ipad) Erfaringer med dataspill i behandling Hvordan brukes det og hva er det som er virker? Erfaringer fra pasienter og terapeuter Hva sier forskningen?

3 Bruk av teknologi TELEMEDISIN –Bruk av videokonferanser
(nasjonalt og internasjonalt – Palestina) Bruk av teknologi TELEMEDISIN –Bruk av videokonferanser Brukes i samhandling med kommune, tolketjeneste, helsepersonell og NAV Brukes i forkant av pasientinntak og utskriving MULIGE GEVINSTER - HELSEPERSONELL Bedre samarbeid og informasjonsflyt Kompetanseutveksling Effektiv ressursbruk, spart reisetid og reisekostnader Spesialisthelsetjenesten kan på en bedre måte bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester. Unn Svarverud og Hilde Sørlie 3 3 3

4 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)

5 Bruk av teknologi TELEMEDISIN: MULIGE GEVINSTER FOR PASIENTER
Tett samarbeid gjennom forløpet kombinert med lavere terskel for å ta kontakt vil legge forholdene til rette for en bedre både kvantitativ og kvalitativ kompetanseoverføring mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten/lokalsykehusene og visa versa og har i pilotprosjektet vært en inspirasjon til å etterspørre flere tjenester og mer kompetanseheving ved bruk av IKT. Denne modellen legger også til rette for at spesialisthelsetjenesten på en bedre måte kan bruke tilbakemeldinger og erfaringer fra lokalsykehus og kommunehelsetjenesten til utvikling av egne tjenester. Økonomiske gevinster. .For det andre viser helsetiltakene i pilotprosjektet at det vil føre til en mer effektiv ressursbruk og dermed til produksjonsgevinster for samfunnet. Når det gjelder pasienter vil dette være spart reisetid og sparte reisekostnader både for pasienter (og nødvendig reisefølge) og sparte kostnader ved sykehusopphold. For nødvendig reisefølge vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og oppholdsutgifter samt unngått tapt arbeidstid og tapte lønnsinntekter. For helsepersonell fra pasientens kommune vil dette være spart reisetid med tilhørende sparte reisekostnader og sparte oppholdsutgifter samt unngått tapt arbeidstid. Bruk av teknologi TELEMEDISIN: MULIGE GEVINSTER FOR PASIENTER Større delaktighet: økt mestring av livssituasjonen Bedret kvalitet på rehabiliterings- prossessen Ta riktig valg med en gang Flere får samme informasjon om valgene som er tatt på samme tid Spart reisetid og reisekostnader Kompetanseutveksling Unn Svarverud og Hilde Sørlie 5 5 5

6 Bruk av teknologi Bruk av smarttelefoner/mobiltelefoner, PDA
Nytteverdi ved ervervede hjerneskader: Øker selvstendighet Hjelper med organisering og hukommelse Hjelper med planlegging Fremmer sosialisering med venner og familie Funksjoner: Alarmer Kalender og internett tilgang GPS Apper Avtaler Kontakter (navn, adresse, tfl Å gjøre liste (daglig, ukentlig,år) Kalkulator Påminnelses funksjoner (stemme/skriftlig) Kamera

7 Bruk av teknologi Bruk av iPad
Gjensidigestiftelsen har innvilget søknad til Landsforeningen for ryggmargskadde for innkjøp av 5 iPad’er til tre spinalenheter: Sunnaas sykehus, St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssykehus. Ergoterapeutene ved Sunnaas sykehus har fått ansvar for å finne aktuelle app’er, se på funksjonalitet og mulige bruksområder for pasientene.

8 Dataspill i behandling Virtual Reality (VR) - definisjon
VR = teknologi som gir mulighet for at bruker har en interaksjon med en data-simulert verden Visuelt med lyd Haptik/ taktilt (tilbakemelding av fysisk kraft) Bruker interagerer med virtuelle objekter Engasjement Nærvær Fra Mihaela Golic, Firma Curictus presence and immersion engagement The user interacts with virtual objects Hatic / tactile (force fdback) sound visual VR = technology that allows user to interact with a computer-simulated world

9 Dataspill i behandling Bruk av VR teknologi i behandling
Dataspill brukes i dag som underholdning og i sosialt samspill med andre De er en rivende utvikling av ny datateknologi som fort blir tatt i bruk av befolkningen Den nye teknologien er ofte ikke tatt i bruk i sykehusene Det er behov for å prøve ny teknologi i behandling, og undersøke anvendbarhet og helsegevinst Det kan være behov for tilpasning av teknologien

10 Dataspill i behandling Nintendo Wii, Playstation Move, Xbox Kinect
Brukes til å trene oppmerksomhet konsentrasjon utholdenhet kroppskontroll arm/håndbevegelse balanse samspill Playstation Move brukes på lik linje som Wii. Kvaliteten på programvarene/spillene har gjerne bedre kvalitet og mer realistiske. Brukes ved en trådløs konsoll som registerer bevegelse via en sensor. Pas. på tvers av seksjonene bruker den – enten gående/eller sittende. Xbox Kinect brukes på lik linje med Wii og MOVE, men fordelen her er at man ikke er avhengig av en spillkonsoll og bruke knapper for å spille (eks. for de med dårlig håndfunksjon). Denne registrerer aktiv begevelse for over-og underex via sensorer. Tror bruken begrenser seg for de som sitter i rullestol?

11 Dataspill i behandling Hvilken nytteverdi kan dataspill ha?
Motiverende Umiddelbar tilbakemelding om mestring/resultat ”Jeg får lyst til å prøve igjen og igjen” - pasient innlagt ved Sunnaas sykehus Morsomt Gir økt oppmerksomhet Stimulerer utholdenhet

12 Dataspill i behandling Hvilken nytteverdi har dataspill?
Øker intensitet i trening Repetisjon Gradering av vanskelighetsgrad etter egen funksjonsevne (f.eks regulere krav til reaksjonstid, tempo, gjenfinning, konsentrasjon og presisjon) Egentrening

13 Dataspill i behandling En sosialt verdsatt aktivitet
Kjent og verdsatt aktivitet blant unge Men - eldre har like stor glede av dataspill som andre Noen ganger er det enklere å spille sammen enn å snakke sammen. Kan bygge ned usikkerhet når vennegjengen kommer på besøk til en ung, slagrammet person, og være en aktivitet som skaper felleskap Når barnebarna kommer på besøk og pasienten har endret tale og gange etter et hjerneslag, da kan det å spille dataspill være noe som er populært.

14 Dataspill i behandling Curictus – et unikt dataspill
Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

15 Reach in Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst) 15

16 Styrgrupp Haptik = force feedback (krafttilbakeføring)
3D-bilde gjennom briller Haptisk arm (penn, håndtak, styrepinne) Fra Jurgen Broeren 2010 16

17 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)
17

18 Dataspill i behandling CURICTUS
Trening av motoriske oppgaver Arm- og underarmsbevegelser Ulike grep Håndleddsbevegelser Hastighet Presisjon Multimodal sensorisk stimulering: kinestetisk, visuelt og auditivt Økt feedback Økt repetisjon, varighet, intensitet gjennom aktivering av motor cortex

19 Dataspill i behandling CURICTUS Trening av kognitive ferdigheter
Oppmerksomhet Konsentrasjon Arbeidsminne Visuell avsøkning

20 Dataspill i behandling Curictus VRS (i dag)
13 trenings aktiviteter (spill) 6 kartleggingsinstrument Curictus Analytics Trenings rapporter (effektiv trenings tid per uke, måned) Kartleggingsinstrument rapporter (tid, feil, kinematisk oversikt og parametere) Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

21 Create a profile Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

22 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

23 Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

24 Dataspill i behandling Velg spill - Eksempler
Fra Mihaela Golic, Firma Curictus

25 Spill Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst) 25

26 Ditt Navn (endre/slett tekst i menyen: Vis > Topp- og Bunntekst)
26

27 Tid (s) Hastighet (m/s) Rörelse kvalitet Accelartion
Max hastighet (m/s) Fra J. Broeren, Fra Jurgen Broeren 2010 27

28 Resultat: Treningseffekt på noen bevegelser
Before training After training Broeren J et al. Virtual Rehabilitation in an activity centre for community dwelling person with stroke; the possibilities of 3D computer games. Cerebrovascular Diseases, 2008. Fra Jurgen Broeren 2010

29 Erfaringer fra Sunnaas sykehus og laboratorietest ved Gøteborgs universitet viser at……
Pasientene liker å bruke dataspill som en av flere metoder innen rehabiliteringen Pasientene forteller om forbedringer i motorisk funksjon Virtuelle kartleggingsinstrument ser ut til å være like gode som tradisjonelle tester Pointtesten gir kvantitativ, automatisk og objektiv datainformasjon om handbevegelser sin ”kinematikk”.

30 Trening av handfunksjon ved bruk av dataspill har effekt for slagpasienter (Cochraine review; 2011)
Conclusions: Using virtual rality (VR) technologies may be useful in assessing and training stroke patients. Topics in Stroke Rehabilitation Volume 18; Nov-Dec 2011: Virtual Reality and Robotics for Stroke Rehabilitation: Where Do We go from Here? Nintendo Wii Sports and Wii Fit Game Analysis, Validation, and Application to Stroke Rehabiliation Game-Based, Portable, Upper Extremity Rehabilitation in Chronic Stroke. Results: Improvements were noted in velocity, time, and hand path ratio.

31 Research Ved Sahlgrenska sjukhuset gjennomføres et prosjekt der Curictus brukes i kommunehelsetjenesten i pasientens hjem, der pasienten trener og får veiledning/oppfølging virtuelt Hjemmetrening kan være like effektivt som trening i institusjon (Novak I, Clinical Rehabilitation 2011) Samhandlingsreformen gir føringer for kortere opphold i spesialisthelsetjenesten, mer oppfølging og egentrening der man bor. Effective home programme interventions for adults: a systematic review. Iona Novak, Clinical Rehabilitation 2011

32 Vårt förslag på regional rehabiliteringsorganisation
Friends Relatives Fra Jurgen Broeren 2010 32


Laste ned ppt "Norwegian Game Conference 2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google