Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK for barn med cerebral parese eller andre motoriske forstyrrelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK for barn med cerebral parese eller andre motoriske forstyrrelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK for barn med cerebral parese eller andre motoriske forstyrrelser •Fokus på meningsfull aktivitet og deltagelse, på kort og lang sikt (Åldstedt 2006, Valvano 2004) Finne riktig strategi for å fremme utvikling og læring, og passende grad av utfordring - mestringsopplevelse Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, 2007

2 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Aktivitetsfokuserte tiltak Barn som henvises til ergoterapi har ofte håndmotoriske vansker som medfører begrensninger i aktivitet og innskrenkninger i deltagelse (ICF 2001; 2003) Hva vil ergoterapeuten gjøre? •Type tiltak / metode? •Hvilken arena? •Dosering – hvor ofte / hvor lenge? Lillian Åldstedt 2007

3 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Utgangspunkt: hva vil, må og forventes barnet å mestre •Kartlegging av funksjonelle muligheter og begrensninger - aktivitet og deltagelse - kroppsfunksjon og struktur - omgivelser •Økologisk analyse Åldstedt 2006, Amundson 2005) Lillian Åldstedt 2007

4 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Håndmotoriske tiltak ved store og sammensatte vansker •Fokus på opplevelse og erfaring •Gi grunnleggende sanse- og bevegelseserfaring i meningsfull aktivitet •Tilrettelegg for mestringsopplevelse Lillian Åldstedt 2007

5 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. EKSEMPEL PÅ TILTAK - LEIREGRUPPE •Tosidig/ensidig •Samordning høyre/venstre •Grepsutvikling •Stabilisering •Kraft •Rytme •Motorisk plan •M.m. L.Åldstedt 2007

6 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. SKRIVEFORBEREDENDE TILTAK –Skjemategning –Bruk av grunnformer –Fargelegging –Begynnende skrivetegning skrive bokstaven sin eller navnet sitt –Skrivedans Lillian Åldstedt 2007

7 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Arena /Dosering / Varighet •Håndmotorisk trening relateres til mål i IOP Gjennomføres av e.t., evt. av spes.ped. SFO, foreldre for å øke mengden •Langsom utvikling •Evt. kompensatoriske hjelpemidler parallelt Lillian Åldstedt 2007

8 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Når er barnet klar for skriveopplæring •Visuomotoriske forutsetninger VMI – Visual-Motor Integration Test (Beery 1992, 1997) •Mestrer 9 første oppgaver – 5 ½ år - I O + / firkant \ X trekant Barnet kan være klar for skriveopplæring (Weil & Amundson 1994) •Kognitiv funksjon – evne til problemløsning, - arbeide målrettet over tid m.m.) Lillian Åldstedt 2007

9 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. MÅLRETTET FERDIGHETSTRENING •Kjennetegnes ved at målet er klart definert av barnet og at barnet deltar i utformingen av funksjonelle strategier Bygger på kognitiv og motorisk læringsteori. •Polatajko (2004) CO-OP for barn med dyspraksi •Eliasson (2002) ”målinriktad träning for barn med CP” Lillian Åldstedt 2007

10 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. CO-OP – Polatajko (2004) GoalKonkret, evaluerbart Plan Terapeuten guider barnet til selv å legge en plan / strategi Do Verbalisering – barnet snakker seg gjennom bevegelsene/ deloppgavene CheckBarnet sjekker seg selv Lillian Åldstedt 2007

11 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Målinriktad träning (Eliasson 2002) •Basert på motorisk læringsteori •Målformulering ved bruk av GAS (King et al 1999) •3 stadier i innlæringen Verbale - kognitive fase Motoriske fase Automatiske fase Lillian Åldstedt 2007

12 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Skrivetrening - mål for delfunksjoner •Sittestilling •Automatisere støttefunksjon •Grep – grepsutbygger •Automatisere fingerbevegelse Lillian Åldstedt 2007

13 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. SKRIVETRENING •bokstavutforming startpunkt/retning plassering av skrift størrelse, tempo m.m. •Verbal og visuell instruksjon •Verbalisering •Automatisering Lillian Åldstedt 2007

14 Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. Kompensatoriske tiltak •Data – bruke av begge hender Drill-Pro Touch, merking av tastatur Målrettet ferdighetstrening i bruk av data Lillian Åldstedt 2007


Laste ned ppt "Lillian Åldstedt, ergoterapispesialist i barns helse, Stavanger 2007. AKTIVITETSFOKUSERTE TILTAK for barn med cerebral parese eller andre motoriske forstyrrelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google