Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig."— Utskrift av presentasjonen:

1 FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING

2 MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig – Fundamenter ferdig – Lukket bygg – Innredning ferdig – Overlevert byggverk

3 AKTIVITETER - DELAKTIVITETER u Bringer oss fra milepel til milepel – Grove hovedposter – HOVEDAKTIVITERER – Aktiviteter •Delaktiviteter u Tre hovedproblemer i aktivitetsdefinering 1. Finne/beskrive alt arbeidet som vil være nødvendig for å komme til målet 2. Dele opp arbeidet på en god måte 3. Velge en passe detaljeringsgrad

4 KOMPLETT LISTE OVER AKTIVITEER u Hjelpemidler – Anbudet/kalkylen – Bygningsdelstabell – NS 3420 – Erfaringsdata

5 PROSJEKTNEDBRYTINGSSTRUKTUR PNS-WBS Prosjektets ”Hovedplan” viser hovedaktiviteter og milepæler (5 – 20) og inngår ofte som en juridisk forpliktende plan i kontrakten mellom prosjekteier og hovedleverandør. Kontraktspakker, entrepriser og lignende. Arbeidspakker, aktiviteter og lignende.

6 EKSEMPEL

7 Hva skal en fremdriftsplan inneholde? u Hvem skal gjøre hva, hvor, når og i hvilken rekkefølge u Avhengigheter mellom ulike aktiviteter u Koordinering av egne lag, underentreprenører og adm. sideentreprenører u Behovet for arbeidskraft, maskiner og utstyr gjennom hele bygge- og anleggsperioden u Tidspunkt for materialbestillinger

8 Hva skal fremdriftsplanen brukes til? u Fornuftig disponering av ressurser u Oversikt over fremdrift u Hjelp til materialbestillinger og leveringsdatoer u Som dokumentasjon av beslutninger u Som informasjon u Fremdriftsfront u Oppsetting av budsjetter

9 GANTT SKJEMA u Representerer en fri planleggingsform u Gir god visuell inntrykk av planens innhold, utstrekning og aktivitetenes beliggenhet i forhold til hverandre u Velegnet til bruk i gruppediskusjoner om planer u Godt presentasjonsverktøy u Enkelt i bruk, lett å oppfatte

10

11 Vi har fått jobben – sett i gang Produksjonskalkyle - budsjettPrisTimeverk Tilrigging Etasjeskillere Opprydding Nedrigging Innvendinge vegger inkl. isolasjon Grunnarbeider Fundamenter Bad Kjøkken Råbygg Tak Utv Vegger Vinduer UE-EL-RØR Drift (Anleggsleder, regnes ikke inn i bemanning) Dører Listverk Totale kalkulerte timeverk

12 Lag fremdriftsplan

13 Forslag

14 Ressursplanlegging Ressurs er innsatsfaktor for å gjennomføre en aktivitet u Ressursplanlegging = Riktig ressurs til riktig tid u Kontinuerlig prosess u Begrenses av: – Tekniske eller logiske begrensinger – Ressursbegrensinger – Fysiske begrensninger

15 Belastningsdiagram/ressursprofil

16 FREMDRIFTSPLAN m/RESSURSPLAN

17 Innkjøpsplan

18 SIKKER-JOBB-ANALYSE (SJA)

19 Trimmet bygging u Bedre styring u Mindre avbrudd u Færre misforståelser

20 Aktiviteter på 4 nivå u Hovedtidsplan u Prosessplan u Periodeplaner u Ukeplaner Hoved- tidsplan Prosessplan Periodeplaner Ukeplaner

21

22

23


Laste ned ppt "FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google