Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig."— Utskrift av presentasjonen:

1 FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING

2 MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig – Fundamenter ferdig – Lukket bygg – Innredning ferdig – Overlevert byggverk

3 AKTIVITETER - DELAKTIVITETER u Bringer oss fra milepel til milepel – Grove hovedposter – HOVEDAKTIVITERER – Aktiviteter •Delaktiviteter u Tre hovedproblemer i aktivitetsdefinering 1. Finne/beskrive alt arbeidet som vil være nødvendig for å komme til målet 2. Dele opp arbeidet på en god måte 3. Velge en passe detaljeringsgrad

4 KOMPLETT LISTE OVER AKTIVITEER u Hjelpemidler – Anbudet/kalkylen – Bygningsdelstabell – NS 3420 – Erfaringsdata

5 PROSJEKTNEDBRYTINGSSTRUKTUR PNS-WBS Prosjektets ”Hovedplan” viser hovedaktiviteter og milepæler (5 – 20) og inngår ofte som en juridisk forpliktende plan i kontrakten mellom prosjekteier og hovedleverandør. Kontraktspakker, entrepriser og lignende. Arbeidspakker, aktiviteter og lignende.

6 EKSEMPEL

7 Hva skal en fremdriftsplan inneholde? u Hvem skal gjøre hva, hvor, når og i hvilken rekkefølge u Avhengigheter mellom ulike aktiviteter u Koordinering av egne lag, underentreprenører og adm. sideentreprenører u Behovet for arbeidskraft, maskiner og utstyr gjennom hele bygge- og anleggsperioden u Tidspunkt for materialbestillinger

8 Hva skal fremdriftsplanen brukes til? u Fornuftig disponering av ressurser u Oversikt over fremdrift u Hjelp til materialbestillinger og leveringsdatoer u Som dokumentasjon av beslutninger u Som informasjon u Fremdriftsfront u Oppsetting av budsjetter

9 GANTT SKJEMA u Representerer en fri planleggingsform u Gir god visuell inntrykk av planens innhold, utstrekning og aktivitetenes beliggenhet i forhold til hverandre u Velegnet til bruk i gruppediskusjoner om planer u Godt presentasjonsverktøy u Enkelt i bruk, lett å oppfatte

10

11 Vi har fått jobben – sett i gang Produksjonskalkyle - budsjettPrisTimeverk Tilrigging 40.000100 Etasjeskillere55.000 60 Opprydding 15.00030 Nedrigging40.000 100 Innvendinge vegger inkl. isolasjon55.000 75 Grunnarbeider50.000 80 Fundamenter45.000 50 Bad40.000 40 Kjøkken100.00040 Råbygg120.000 125 Tak 140.000125 Utv Vegger60.000 65 Vinduer65.000 40 UE-EL-RØR105.0000 Drift (Anleggsleder, regnes ikke inn i bemanning)20.000 50 Dører30.00025 Listverk20.00025 Totale kalkulerte timeverk 1.000.0001.030

12 Lag fremdriftsplan

13 Forslag

14 Ressursplanlegging Ressurs er innsatsfaktor for å gjennomføre en aktivitet u Ressursplanlegging = Riktig ressurs til riktig tid u Kontinuerlig prosess u Begrenses av: – Tekniske eller logiske begrensinger – Ressursbegrensinger – Fysiske begrensninger

15 Belastningsdiagram/ressursprofil

16 FREMDRIFTSPLAN m/RESSURSPLAN

17 Innkjøpsplan

18 SIKKER-JOBB-ANALYSE (SJA)

19 Trimmet bygging u Bedre styring u Mindre avbrudd u Færre misforståelser

20 Aktiviteter på 4 nivå u Hovedtidsplan u Prosessplan u Periodeplaner u Ukeplaner Hoved- tidsplan Prosessplan Periodeplaner Ukeplaner

21

22

23


Laste ned ppt "FREMDRIFT- OG RESSURSPLANLEGGING. MILEPELER u Delresultat eller en tilstand i prosjektet – Igangsettingstillatelse/byggetillatelse – Grunnarbeider ferdig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google