Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AVHENDINGSPROSJEKT BYGGEFASE 1 Mandat •Avhending av materiell (utstyr MTU, IKT, øvrig inventar ) etter at avd. har flyttet ut av huset •Alt utstyr, inventar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AVHENDINGSPROSJEKT BYGGEFASE 1 Mandat •Avhending av materiell (utstyr MTU, IKT, øvrig inventar ) etter at avd. har flyttet ut av huset •Alt utstyr, inventar."— Utskrift av presentasjonen:

1 AVHENDINGSPROSJEKT BYGGEFASE 1 Mandat •Avhending av materiell (utstyr MTU, IKT, øvrig inventar ) etter at avd. har flyttet ut av huset •Alt utstyr, inventar og IKT skal disponeres på en økonomisk fordelaktiv måte •Tilgodese ideelle lag og organisasjoner til restutstyr vederlagsfritt

2 AVHENDINGSPROSJEKT BYGGEFASE 1 •Sikre at evt. kassasjon av gjenstående utstyr skjer på en miljøvennlig måte i tråd med norske lover og forskrifter •Oppdraget skal være avsluttet 3 uker etter utflytting av bygget •Inntektene etter avd. har flyttet ut tilfaller Flytteprosjektet slik at de totale kostnadene ved innflytting i nye bygg reduseres •NTNU- HIST ivaretar sitt utstyr

3 MÅL •Gjenstående utstyr disponeres på en økonomisk fordelaktig måte for St.OlavsHospital og NTNU. •Tilgodese ideelle formål. •Eventuell kassasjon av gjenstående utstyr skal skje på en miljøvennlig måte i tråd med norske lover og forskrifter.

4 Delmål: •Åpenbart defekt utstyr/inventar kasseres av utflyttende avdeling og merkes i henhold til dette. •Brukbart utstyr omdisponeres først og fremst i egen organisasjon. •Lett salgbart utstyr omsettes i den utstrekning dette kan gjøres uten et omfattende adm. Arbeid. •Inntektene tilfaller Flytteprosjektet slik at de totale kostnadene ved innflytting i nye bygg reduseres. •

5 Prinsipper : •Avd.etterlater alt utstyr som ikke skal flyttes i de lokalene som forlates. •Mengden flyttegods skal begrenses til det som det er bruk for i de nye lokalene. •En ønsker ikke å benytte ressurser på returtransport av utstyr som man ikke får plassert i de nye lokaler.

6 Prinsipper : •I bytte for nye, komplette lokaler overdras riendomsretten til det gjenstående utstyret fra de enkelte avd./enheter til St.Olavs Hospital sentralt ved Flytteprosjektet. •NTNU og HIST disponerer selvsagt sitt utstyr selv. •Det er imidlertid en fordel at mest mulig er likt i forvaltningen av utstyr i de 3. Org. •I alle fall må tidsfristen overholdes.

7 Delmål : •Sykehuset og prosjektorg. Ønsker i felleskap å gi et håndslag til ideelle org. Slik at disse kan overta resterende utstyr som de ser seg nytte av, vederlagsfritt. •Åpenbart kassabelt utstyr skal ikke ”dumpes” hos ideelle org. Eller i den 3. Verden.

8 Prinsipper for avhending: Prioritert rekkefølge. •Utstyr/inventar med ”museumsverdi,”ivaretas av egen ”museumsgruppe” med representasjon ved alle avd. •Intern omdisponering til enheter ved St.Olav og (NTNU og HIST) som har behov.

9 Prinsipper for avhending Prioritert rekkefølge. •Salg og omdisponering innen helseregionen. •Gjelder for St. Olavs del kun MTU og IKT-periferiutstyr. •Salg av lett omsettbare enheter.Gjelder kun MTU,inkludert lab.utstyr.

10 Prinsipper for avhending Prioritert rekkefølge. •Ideelle org. Får vederlagsfritt overta utstyr/inventar som de ser seg nytte av. •Kassasjon ved riveentrepenør. •Utstyr/inventar blir stående igjen i byggene når de overleveres HBMN for riving. Det skjer ingen økonomisk avregning mellom HBMN, St.Olav, NTNU og HIST knyttet til kassasjonskostnadene.

11 Prinsipper for avhending •NB. All avhending/ omdisponering av utstyr skjer i løpet av tre – 3 uker etter at det aktuelle bygget er fraflyttet. •Avd. Har ansvar for å gå igjennom lokalene før avhending starter for å sikre at ikke viktig utstyr/inventar står igjen, eller at SENSITIVE dokumenter blir etterlatt. Lokalene overlates riveentrepenør etter 3 fulle arbeidsuker.

12 Samarbeid med ”ideelle” organisasjoner : •Det utlyses en åpen konkurranse der det opplyses om kriterier for utvelgelse og frist for skriftlig henvendelse •Organisasjonen må dokumentere at den arbeider for ideelle formål og etter ”non- profitt” prinsipper for driften.

13 Samarbeid med ”ideelle” organisasjoner : •Organisasjonen må kunne dokumentere et administrativt apparat med en kapasitet som sikrer at det aktuelle utstyret er borttransportert på betryggende måte i løpet av en arbeidsuke.

14 Samarbeid med ”ideelle” organisasjoner : •Organisasjonen må kunne dokumentere og garantere at utstyret som overtas i sin helhet blir nyttiggjort i et prosjekt som oppfattes som ”ideelt” eller omsettes på en slik måte at midlene tilfaller et ”ideelt” formål. •En ønsker på denne måten å sikre seg mot at utstyret i andre hånd omsettes i rent kommersiell hensikt,og at dette siden kan føres tilbake som kritikk ovenfor sykehuset.

15 Samarbeid med ”ideelle” organisasjoner : • Dersom organisasjonen misslykkes i sitt formål, må org. Forplikte seg til at utstyret kasseres på en betryggende måte, i tråd med norske miljøforskrifter. •Organisasjoner som kan overta komplette, spesifikke utstyrenheter og/ eller overta utstyret i hele bygg vil bli prioritert.

16 Samarbeid med ”ideelle” organisasjoner : •Under ellers like forhold vil det bli foretatt loddtrekning. En vil ikke forsøke å gradere mellom ulike ideelle formål.

17 Salg av MTU eller IKT- periferutstyr. •Fri konkurranse for hvert bygg. •Enkel utlysning. Utstyret selges for hver målgruppe.


Laste ned ppt "AVHENDINGSPROSJEKT BYGGEFASE 1 Mandat •Avhending av materiell (utstyr MTU, IKT, øvrig inventar ) etter at avd. har flyttet ut av huset •Alt utstyr, inventar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google