Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap
Kolbjørn Eriksen

2 Disposisjon Investering Finansiering Faste og variable kostnader
Lagelighetskostnader / Rettidskostnader «Totale maskinkostnader» Eksempler – belyst med tall fra TINE

3 1. Investering  Finansiering Finansieringskostnader ?!
Finansieringstype Merknader Ordinære banklån Vanlig. Krav til sikkerhet – pant. Egenkapital % ? Leasing Mindre aktuelt i landbruket. Passer best for næringsdrivende med høye inntekter og omfattende bruk av utstyret. Driftskreditt Vanligvis ved kortsiktig finansiering i løpende drift. Mindre aktuelt for maskiner/ redskap Oppspart kapital/ Kapitalrealisering Penger. Skog. Salg av kapitalgjenstander.

4 Ad. lånefinansiering Annuitetslån Serielån
Like innbetalinger – annuiteter - årlig Mest renter i start og etter hvert større Andel avdrag etter hvert. Største innbetaling i start. Rentebelastningene er størst i starten. Like årlige avdrag utover i låneperioden

5 Låneeksempel Lånebeløp Rente Avdragstid Annuitetslån Serielån
kr 5 % 10 år Månedskostnader 5.340 kr 4.167 – kr Totalkostnader kr kr «Årlige finansieringskostnader» (Renter + Avdrag) kr kr

6 2. Faste og variable kostnader
Eks – Maskin «Bedre nytte» Beregningsforutsetninger Nypris kr Levetid 10 år Verdi etter 10 år 0 kr Renter (Alternativtenking) 6% av kapital Årlig vedlikehold 4 % av nypris Drivstoff, olje mv kr årlig Forsikring 2 % av nypris

7 Kalkyle (kr/år) Kr/år % Faste maskinkostnader Avskriving kr/10 år 50.000 35,7 Renter kr * 6 % 30.000 21,4 Forsikring kr * 2 % 10.000 7,2 Sum faste maskinkostnader 90.000 (64,3) Variable maskinkostnader Drivstoff, olje mv Vedlikehold kr* 4 % 20.000 14,3 Sum variable maskinkostnader (35,7) Totale faste og variable maskinkostnader 100,0

8 Riktige kostnader (I)? Finansieringskostnader
Ca kr/år Driftsmessige variable og faste kostnader Ca kr/år

9 3. Lagelighetskostnad Kostnad ved ikke å få gjort arbeidet «til rett tid» Viktige faktorer: Vær og klima Maskinstørrelse/ maskinkapasitet God planlegging og drift Arbeidskraftens tilgjengelighet og kompetanse Andre faktorer ? ! Problemstilling : Hva/ Hvor stor er tapsrisikoen ?

10

11 4. Totale maskinkostnader
Selve maskinkostnaden Faste kostnader Variable kostnader Lagelighetskostnaden Arbeidskostnaden

12

13 Riktige kostnader (II) ?
Finansieringskostnader Ca kr/år Driftsmessige variable og faste kostnader Ca kr/år Teoretiseringer ( + arbeidskostnader ca kr/år) 150 timer a 200 kr/t => kr ( + lagelighetskostnader ca kr/år) Verdi av avlingstap anslått til kr «Totale maskinkostnader» kr/år

14 5. Eksempler – belyst med tall fra TINE Over fra «teori» til praktisk virkelighet… Tall fra effektivitetskontrollen i Tine. Distrikt Nordland, Troms og Finnmark 127 bruk i 2010…..

15 Merk !

16 Gjennomsnitt – Nordland ca 1,50 kr/FEM (0,50 - 3,20)

17 De enkle sammenhenger… Kostnad, kr/FEm
Maskin/ Redskapskostnader, Kr/daa Avlingsnivå, FEm/daa 200 300 400 500 2,50 1,66 1,25 1,00 1000 5,00 3,33 2,00 1500 7,50 3.75 3,00


Laste ned ppt "Kostnader og kalkyler Maskiner/ Redskap"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google