Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav Siri Tønnessen Fagmøte 25.04.2008 Off.godkjent sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap, Høgskolelektor, Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav Siri Tønnessen Fagmøte 25.04.2008 Off.godkjent sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap, Høgskolelektor, Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav Siri Tønnessen Fagmøte 25.04.2008 Off.godkjent sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap, Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad. Stipendiat i medisinsk etikk, Seksjon for Medisinsk Etikk, UiO

2 Siri Tønnessen, 25.04.08 2 Oversikt •Omsorgsverdier •Effektivitetskrav •Dilemmaer •Avslutning

3 Siri Tønnessen, 25.04.08 3 Omsorg •Mang slags omsorg …. Hvordan; substantivHva; verb BekymringBry seg om (care about) ForsiktighetPleie(care for) OmhuLike, ha lyst på (care for) BeskyttelseVille (care to) AnsvarHva meg angår (for all I care) StellGi blaffen (not care less) Omtanke Utøvelse av omsorg varierer med: Kontekst og relasjon

4 Siri Tønnessen, 25.04.08 4 Sykepleieomsorg •Samfunnsoppdrag (ytre styringsforhold, makro) - Lover, regler, forskrifter - Rettigheter og plikter •Kunnskapsbasert (indre styringsforhold, makro) - sykepleie, vitenskapsteori, etikk - naturvitenskap, samfunnskunnskap, statsvitenskap, - praktisk erfaring, veiledning, kommunikasjon, - ferdighetstrening osv, osv……

5 Siri Tønnessen, 25.04.08 5 Sykepleieomsorg •Relasjonell (mikro) –Mellom to eller flere: Syn på sykepleie PasienterLover, forskrifter Kollegaer Kontekst Etikk Økonomi Pårørende •Moralsk praksis (mikro) - Relasjonens grunnlag: - Avhengighet og sårbarhet - Ansvar og makt - Respektog verdighet Sykepleier - Pasient

6 Siri Tønnessen, 25.04.08 6 Verdier Hva er en verdi? Vurdering av hva som er viktig for oss; Godt / Vondt, Bra / Dårlig Politikk Familie Kultur Sykepleie Får betydning for moralske spørsmål: Rett / Urett, Riktig / Galt Dine Verdier

7 Siri Tønnessen, 25.04.08 7 Omsorgsverdier i sykepleie •Helhetlig menneskesyn •Livet som avhengig og sårbart •Ansvaret for den andre –Moralsk forpliktelse i relasjonen –Forvaltning av makt •Respekt –Ta på alvor pasientens behov der og da –Individuelt betinget

8 Siri Tønnessen, 25.04.08 8 Effektivitetskrav •Påbud om kostnadseffektivitet - Behandle flest mulig for minst mulig (produksjon) •Markedsøkonomisk tankegang •Budsjettstyrt – profitt (mulig?) •Økonomiske insentiver (middel - mål) – eks: egenandeler •Fritt sykehusvalg – pasienten blir bruker/kunde •Nyttetenkning •Verdien av behandlingsresultater •Objektive mål og statistikk

9 Siri Tønnessen, 25.04.08 9 Verdier knyttet til effektivitetskrav •Dualistisk menneskesyn –Kategorisering –reduksjonisme •Ansvar •kontrakt •frivillig og gjensidig •Omsorg kan måles og veies objektivt

10 Siri Tønnessen, 25.04.08 10 Verdier Omsorgsverdier – Effektivitetskrav ONTOLOGI: ”Alt henger sammen” – Konstant og adskilt Subjektivitet – Objektivitet MENNESKESYN: Holisme - Dualisme EPISTEMOLOGI: Kvalitet - Kvantitet

11 Siri Tønnessen, 25.04.08 11 Dilemma Ansvar: Forpliktelse til å stå til rette for noe: - juridisk - økonomisk - etisk

12 Siri Tønnessen, 25.04.08 12 Ansvar Hva er tilstrekkelig? –Hvor går grensen for faglig forsvarlighet? –Hvor går tålegrensen? Tiden som knapphetsgode - Hva er det mulig å se i en travel hverdag? - Hvor kan man kutte? - Gjøremål og brannslukking - Bruken av tid

13 Siri Tønnessen, 25.04.08 13 Ansvar Lojalitetshensyn; pasient eller økonomi? - Konflikt mellom verdiersom er viktig for deg ”Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra hp kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig” (HPL, § 4.1 ledd). ”Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasientens sikkerhet” (HPL, §17)

14 Siri Tønnessen, 25.04.08 14 Ansvar Ansvaret som sykepleier (profesjonsansvaret): - Økonomisk, juridisk eller etisk -Individuelt eller kollektivt? -Politisk? -NÅR KRENKES PASIENTEN?

15 Siri Tønnessen, 25.04.08 15 Dilemma Prioriteringer: -Hvem skal få, ikke få tjenester? -Hvilken tjeneste, i hvilket omfang og når? -Hva skal kriteriene være? Hensikt: Rettferdig fordeling

16 Siri Tønnessen, 25.04.08 16 Prioritering Fordeling: Fordeling av ressurser mellom pasientgrupper Balansering: Av ressurser til ulike ledd i helsekjeden. Rangering: Rangere pasienter etter rekkefølge (ventelister). Rasjonering: Gjøre begrensninger innenfor trengende behandlingstilbud. Å forkaste – ikke tilby Å forsinke – ikke tilby til riktig tid Å fordreie – kanalisere vekk fra helsetjenesten til andre Å fortynne – redusere kvaliteten Å forhindre – sette opp barrierer som hindrer etterspørsel

17 Siri Tønnessen, 25.04.08 17 Prioriteringer Kriterier: -Alvorlighetsgrad – hastegrad og omfang -Behov, personlige preferanser -Nytte, forventet levetid, flest mulig (maksimering) -Alder: ung eller gammel -Likhet i tilgang og tilbud -Kostnad Utfordring: Hvor går grensene?

18 Siri Tønnessen, 25.04.08 18 Avslutning Mulige løsninger: - Bevilge mer penger - Endre rettigheter •Behov for: –Prioriteringskriterier –Minstestandarder –Avklaring av ansvarsforhold

19 Siri Tønnessen, 25.04.08 19 LYKKE TIL! Takk For Oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Mellom omsorgsverdier og effektivitetskrav Siri Tønnessen Fagmøte 25.04.2008 Off.godkjent sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap, Høgskolelektor, Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google