Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektmetodikk Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektmetodikk Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektmetodikk Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT

2 Prosjekt Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 2 • Tidsavgrenset oppgave som skal løse en bestemt utfordring innen gitte rammer TidKvalitet PROSJEKT Kostnad

3 Rollefordeling Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 3 • Prosjektet deles opp i deler/faser, og ulike yrkesgrupper løser spesialiserte oppgaver • Prosjektleder er en egen yrkesgruppe, følger prosjektet fra start til mål • Kan være underprosjektledere som leder de enkelte delene av prosjektet • Prosjekteier (kunde, bedriftens ledelse etc) • Styringsgruppe, prosjektlederens ”sjef”

4 Gjennomføring av tenkt prosjekt Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 4 Prosjektleder funger som rød tråd Forretnings- utvikler skisserer idé, gjør første analyser, lager kravspesifikasjon Arkitekt lager produksjons- spesifikasjon Markedsavdeling gjennomfører markedskampanje Produksjon lager produktet i tråd med spesifikasjonen Salgs- og logistikkavdeling får produktet ut i markedet Analyse av salget; vurdere endringer i produktet eller markedsføringen

5 Prosjektfaser • Klart avgrensede deler av prosjektet utgjør faser i prosjektet, evt. underprosjekter • Parallell vs sekvensiell fremdrift – Parallell går raskere, men kan gi mer risiko – Avhengigheter mellom fasene fordrer sekvensiell gjennomføring Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 5

6 Milepæler • Ferdigstillelse av de ulike fasene blir hovedmilepæler i prosjektet • Må få deadlines! • Kan også operere med undermilepæler med tilhørende deadlines Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 6

7 GANT-skjema • Visualisering av prosjektet som tidslinje • Viser når de ulike delene skal være ferdigstilt • Identifiserer avhengigheter • Skjermbilde fra Microsoft Project: Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 7

8 Oppstart for studentprosjekt • Identifiser prosjektfaser og sett milepæler • Bli enig om deadlines • Homogen gruppe – les: ingen spesialister • Alle kan gjøre alle oppgaver • Med eller uten prosjektleder • Arbeidsfordeling Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 8

9 Eksempel på prosjektplan • Hvis man er firkantet først, så er det enklere å være rund i kantene etterpå Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 9

10 Overhold deadlines • Sprekker en deadline, så sørg for å overholde neste • Du har aldri dårlig tid så lenge neste deadline blir overholdt! • Dårlig tid får du når du krymper tiden mellom hver deadline Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 10

11 Alternative angrepsvinkler • Dette avhenger først og fremst av oppgavens omfang; en masteroppgave er nødvendigvis større enn en prosjektoppgave i markedsføring • Studenters kostnad er tidsbruk! • Minst kostnadskrevende, men størst risiko, er arbeidsfordeling etter hele faser – En fase kan her være et kapittel eller en oppgave – Hvis det er en stor gruppe så bør man trolig ha prosjektleder for å sikre overlevering – Gir mindre læringsverdi for den enkelte Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 11

12 Husk! Jørgen BrannstorphØkonomiutdanningenSide 12 • Et studentprosjekt kan sprekke på kvalitet (karakter) og kostnad (timer), men dere har ikke som opsjon å sprekke på leveringstid! TidKvalitet PROS- JEKT Kostnad


Laste ned ppt "Prosjektmetodikk Finansregnskap m/IKT Bedriftsøkonomi 1 m/IKT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google