Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Work interest explorer. John Holland (1959) RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Work interest explorer. John Holland (1959) RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Work interest explorer

2 John Holland (1959) RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper

3 Praktisk R (Realistic) • Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å fikse og reparere / bygge ting • Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. • Liker å se praktiske og synlige resultater • Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene • Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å løse konkrete problemer • Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting • Har god fysisk koordinering / er flink med hendene • Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

4 Teoretisk I (Investigative) • Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å lese, analysere /undersøke/forske • Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer • Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning • Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid • Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger • Er oppgaveorientert • Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver • Er nytenkende • Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter • Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

5 Kreativ A (Artistic) • Foretrekker arbeid med ideer og mennesker. Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk • Liker å skape (noe nytt) • Liker å eksperimentere • Liker å dekorere og designe • Liker å vise / opptre • Liker å konseptualisere • Har behov for å uttrykke egen kreativitet • utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc • Er kreativ / intuitiv / orginal • Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

6 Sosial S (Social) • Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • God til å forstå mennesker / lytte • Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede • Liker å pleie /hjelpe andre • Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv • Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre • Humanistisk legning • Er opptatt av samfunnsforhold • Er opptatt av personlig vekst og utvikling • Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent

7 Foretaksom E (Enterprising) • Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft • Serviceorientering • Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål • Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt • Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder • Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting • Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål • Tåler høyt tempo / er energisk • God til å presentere/tale/ debattere • Er ambisiøs / liker å ta risiko • Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

8 Systematisk C (Conventional) • Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: • Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid • Liker å prosessere data / behandle informasjon • Er utholdende på rutinearbeid • Liker å organisere / systematisere • Er nøyaktig og er detaljorientert • Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter • Liker å jobbe strukturert • Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver • Liker hierarkisk organisering • Liker å løse praktiske problemer • Løser gjerne problemer ved regelorientering • Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær


Laste ned ppt "Work interest explorer. John Holland (1959) RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google