Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder i vurdering i musikk - introduksjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder i vurdering i musikk - introduksjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder i vurdering i musikk - introduksjon
Jon Helge Sætre (HiO) og John Vinge (HiHm) Vurdering har hatt en forholdsvis liten plass sammenlignet med andre didaktiske kategorier. Nå er vurdering generelt et satsingsområde i skole og utdanning Mange av oss har i stor grad gjort det enkelt for oss selv, ved å vurdere det som er enkelt å vurdere (teori, historie, etc). Vi håper at veilederen gir gode innspill, som ivaretar musikkfaget som et utøvende, skapende fag og et opplevelsesfag.

2 En god vurderingspraksis…
fremmer læring. følger gjeldende retningslinjer. er ressursmessig overkommelig.

3 Struktur i veilederen Innledning Formelle retningslinjer
Musikk og vurdering Konkrete eksempler og redskaper i vurderingsarbeidet Det viktigste er det som foregår i klasserommet, kontinuerlig.

4 Vurdering er en naturlig del av musikkundervisning
Særlig ”vurdering for læring”, i for eksempel instrumentalundervisning ensembler kor dans Vurderingen har derimot i liten grad vært systematisert? Denne veilederen er et skritt i å skape en systematikk eller uttale en form for systematikk.

5 Skolenes ansvar For å gi en opplæring som samsvarer med Kunnskapsløftet kreves noen rammebetingelser. I kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen er følgende utstyr nevnt eksplisitt: instrumenter digitalt opptaksutstyr musikkprogram (data) Læreplanen legger opp til et utvalg av instrumenter, på ungdomstrinnet også bandinstrumenter, siden læreplanen vektlegger rytmisk musikk: ”…eleven skal kunne øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk”.

6 Formelle retningslinjer
Generelt fremme læring og uttrykke kompetansen til eleven underveis og til slutt i opplæringen grunnlaget for den faglige vurderingen er kun kompetansemålene

7 Formelle retningslinjer
Underveisvurdering individuelle, konkrete tilbakemeldinger i undervisningen halvårssamtale egenvurdering

8 Formelle retningslinjer
Sluttvurdering sluttvurdering beskriver elevens kompetanse til slutt, og vurderingen må foregå mot slutten av 10. trinn, på bakgrunn av en variert opplæring i 10. trinn. sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering

9 Musikk og planlegging

10 Kunnskapsformer i LK 06 Hovedområder: Musisere Komponere Lytte
Alternativ inndeling: ”Vite at” (påstandskunnskap) ”Vite hvordan” (ferdighets- eller fortrolighetskunnskap) Hovedområdene i musikkplanen er for ”tverrfaglige”. ”Måloppnåelse på ett område utvikler samtidig kompetanse på de andre.” Derfor har vi forsøkt å lage en annen systematikk, som et forsøk på å klargjøre hva læreplanen inneholder.

11 ”Vite at” Musikk og samfunn Musikkteori Estetisk refleksjon
Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare. Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur… Gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk Musikkteori: Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk… Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk… Gjenkjenne og benevne forskjellig instrumenter og ensembler… Bruke relevante faglige begreper… Estetisk refleksjon: Gjøre rede for egne musikkpreferanser

12 ”Vite hvordan” Ferdigheter Interpretasjon Skapende arbeid Ferdigheter:
Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner [musikkteori] i spill på instrumenter Notere egenprodusert musikk [skapende arbeid] ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner [skapende arbeid] Interpretasjon: Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene [estetisk refleksjon] Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans [ferdigheter] fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk [musikkteori] Skapende arbeid: Improvisere over et eksisterende musikalsk materiale som inspirasjon for egne komposisjoner Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter [musikkteori]

13 Balanse i vurderingsformer
En skisse over vurderingsformer og hva de er egna til å vurdere, samt deres dokumentasjonsgrunnlag

14 Kvalitet i måloppnåelse
Utarbeidelse av kjennetegn En ting er om man har prøver eller fremføringer en annen ting er hva vi synes om kvaliteten på resultatene (kommer tilbake til)

15 Tidsperspektivet i vurderingsarbeid
Tidlig i prosessen Underveis i prosessen Til slutt i prosessen Planlegge opplæringen ut fra kompetansemålene Bestemme vurderingsformer og dokumentasjonsmåter Diskutere kriterier med kolleger Samtale med elevene om disse områdene Konkret og individrettet tilbakemelding til elevene Samle et tilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag Elevens egenvurdering Halvårssamtale med beskrivelse av elevens kompetanse Dialog med elevene om undervisning og læring Vurdere og beskrive elevens kompetanse på bakgrunn av definerte kriterier eller kjennetegn En oppsummering av forholdet mellom planlegging oppsummering og vurdering

16 Konkrete redskaper Treårsplanlegging Fagrapport Temaplaner
Underveisvurdering Egenvurdering Sluttvurdering

17 Vurdering av elevprosesser og elevarbeider
John Vinge og Jon Helge Sætre

18 Vurdering og kriterier
Noen praksiser opererer uten kriterier (eller personlige eller uuttalte kriterier), andre opererer med kriterier: Kritikker og anmeldelser UKM X-Faktor og Idol Landskappleiken Korps- og kormesterskap I grunnskolen Hva med disse praksisene, er de med eller uten kriterier?

19 Hvorfor kriterier i skolen?
Forutsigbarhet Rettferdighet Læring Læring i en målstyring

20 Temaplan Trinn 8, 9, 10 Tema Kompetansemål Lærestoff Oppgaver
Komposisjon (Kan hentes fra musisere, komponere, lytte) Definer en eller flere oppgaver Måloppnåelse Kan noe Kan godt Kan veldig godt Vurderingsområde 1 Vurderingsområde 2 Vurderingsområde 3 Vurderingsområde 4 Presenterer så mye vi rekker etter på. Formålet er å diskutere med kolleger. Kan vi bli enige? Vise at det er mange muligheter. Eksempler: Forholdet mellom kreativitet, håndverk eller formkrav. Sitat LK06: Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger.

21 Vurdering av elevkomposisjon
Informasjon: Niende trinn Arbeid i par Innlevering etter arbeid med digitale verktøy Oppgave 1: Beskriv denne komposisjonen. Vurder komposisjonen ut fra definerte vurderingsområder og kriterier. John presenterer dette. Ganske rett på hvis de har utviklet relevante kriterier. Hvis ikke lager de kriterier for komponering med digitale verktøy. Hva vil de si å kunne det godt (kunne bruke digitale verktøy ot opptaksutstyr til å manipulere lyd og sette sammen til egne komposisjoner)

22 Sluttvurdering

23 Prinsipper for å uttrykke sluttkompetanse
Beskrive alle hovedområder, og bredden av kompetansemål Beskrive hva eleven kan Være konkret

24 Karakter 4 Trude har lært seg alle akkordene på gitar, men klarer ikke helt å legge akkordene i ”time” på de utvalgte sangene. I samspill bidrar hun aktivt til at gruppen når et godt resultat, særlig ved å komme med kreative og kunstneriske ideer. Hun har tidvis problemer med å treffe tonen, men har derimot et personlig og spennende uttrykk i sangen. Hun er kreativ i komponeringsarbeidet og er særlig flink med sequencerprogrammet. I samtale om musikk gir hun utrykk for egne meninger og musikkpreferanser, men er ikke like flink til å bruke musikkfaglige termer. Hun er en god danser og har ingen problemer med å lære seg ulike danser, hun liker godt å opptre. Hun har varierte resultater på teori og lytteprøvene, men i den siste tida har hun levert prøvebesvarelser og hjemmearbeid som er noe mangelfulle. Blant annet klarte hun i mindre grad å reflektere over forskjellen mellom musikk som kunstuttrykk og som forbruksvare. Ved siste avsluttende prøve beskriver hun stiltrekk ved rytmisk og improvisert musikk godt, mens særtrekk ved kunstmusikk og folkemusikk fra ulike kulturer beskrives mindre godt.

25 Plenumsdiskusjon Spørsmål: Hvilke faglige forventninger har vi? Hvilke faglige krav bør vi legge i de ulike karakterene?


Laste ned ppt "Veileder i vurdering i musikk - introduksjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google