Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jon Helge Sætre (HiO) og John Vinge (HiHm).  fremmer læring.  følger gjeldende retningslinjer.  er ressursmessig overkommelig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jon Helge Sætre (HiO) og John Vinge (HiHm).  fremmer læring.  følger gjeldende retningslinjer.  er ressursmessig overkommelig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jon Helge Sætre (HiO) og John Vinge (HiHm)

2  fremmer læring.  følger gjeldende retningslinjer.  er ressursmessig overkommelig.

3  Innledning  Formelle retningslinjer  Musikk og vurdering  Konkrete eksempler og redskaper i vurderingsarbeidet

4  Særlig ”vurdering for læring”, i for eksempel ◦ instrumentalundervisning ◦ ensembler ◦ kor ◦ dans Vurderingen har derimot i liten grad vært systematisert?

5 For å gi en opplæring som samsvarer med Kunnskapsløftet kreves noen rammebetingelser. I kompetansemålene etter 10. trinn i læreplanen er følgende utstyr nevnt eksplisitt:  instrumenter  digitalt opptaksutstyr  musikkprogram (data) Læreplanen legger opp til et utvalg av instrumenter, på ungdomstrinnet også bandinstrumenter, siden læreplanen vektlegger rytmisk musikk: ”…eleven skal kunne øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk”.

6 Generelt  fremme læring og uttrykke kompetansen til eleven underveis og til slutt i opplæringen  grunnlaget for den faglige vurderingen er kun kompetansemålene

7 Underveisvurdering  individuelle, konkrete tilbakemeldinger i undervisningen  halvårssamtale  egenvurdering

8 Sluttvurdering  sluttvurdering beskriver elevens kompetanse til slutt, og vurderingen må foregå mot slutten av 10. trinn, på bakgrunn av en variert opplæring i 10. trinn.  sammenheng mellom underveis- og sluttvurdering

9

10 Hovedområder:  Musisere  Komponere  Lytte Alternativ inndeling:  ”Vite at” (påstandskunnskap)  ”Vite hvordan” (ferdighets- eller fortrolighetskunnskap)

11  Musikk og samfunn  Musikkteori  Estetisk refleksjon

12  Ferdigheter  Interpretasjon  Skapende arbeid

13

14  Utarbeidelse av kjennetegn

15 Tidlig i prosessenUnderveis i prosessenTil slutt i prosessen Planlegge opplæringen ut fra kompetansemålene Bestemme vurderingsformer og dokumentasjonsmåter Diskutere kriterier med kolleger Samtale med elevene om disse områdene Konkret og individrettet tilbakemelding til elevene Samle et tilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag Elevens egenvurdering Halvårssamtale med beskrivelse av elevens kompetanse Dialog med elevene om undervisning og læring Vurdere og beskrive elevens kompetanse på bakgrunn av definerte kriterier eller kjennetegn

16  Treårsplanlegging  Fagrapport  Temaplaner  Underveisvurdering  Egenvurdering  Sluttvurdering

17 John Vinge og Jon Helge Sætre

18 Noen praksiser opererer uten kriterier (eller personlige eller uuttalte kriterier), andre opererer med kriterier:  Kritikker og anmeldelser  UKM  X-Faktor og Idol  Landskappleiken  Korps- og kormesterskap  I grunnskolen

19  Forutsigbarhet  Rettferdighet  Læring

20 Trinn 8, 9, 10 Tema Kompetansemål Lærestoff Oppgaver Komposisjon (Kan hentes fra musisere, komponere, lytte) Definer en eller flere oppgaver MåloppnåelseKan noeKan godtKan veldig godt Vurderingsområde 1 Vurderingsområde 2 Vurderingsområde 3 Vurderingsområde 4 Temaplan

21 Informasjon: Niende trinn Arbeid i par Innlevering etter arbeid med digitale verktøy Oppgave 1 : Beskriv denne komposisjonen. Vurder komposisjonen ut fra definerte vurderingsområder og kriterier.

22

23  Beskrive alle hovedområder, og bredden av kompetansemål  Beskrive hva eleven kan  Være konkret

24 Trude har lært seg alle akkordene på gitar, men klarer ikke helt å legge akkordene i ”time” på de utvalgte sangene. I samspill bidrar hun aktivt til at gruppen når et godt resultat, særlig ved å komme med kreative og kunstneriske ideer. Hun har tidvis problemer med å treffe tonen, men har derimot et personlig og spennende uttrykk i sangen. Hun er kreativ i komponeringsarbeidet og er særlig flink med sequencerprogrammet. I samtale om musikk gir hun utrykk for egne meninger og musikkpreferanser, men er ikke like flink til å bruke musikkfaglige termer. Hun er en god danser og har ingen problemer med å lære seg ulike danser, hun liker godt å opptre. Hun har varierte resultater på teori og lytteprøvene, men i den siste tida har hun levert prøvebesvarelser og hjemmearbeid som er noe mangelfulle. Blant annet klarte hun i mindre grad å reflektere over forskjellen mellom musikk som kunstuttrykk og som forbruksvare. Ved siste avsluttende prøve beskriver hun stiltrekk ved rytmisk og improvisert musikk godt, mens særtrekk ved kunstmusikk og folkemusikk fra ulike kulturer beskrives mindre godt.

25 Spørsmål: Hvilke faglige forventninger har vi? Hvilke faglige krav bør vi legge i de ulike karakterene?


Laste ned ppt "Jon Helge Sætre (HiO) og John Vinge (HiHm).  fremmer læring.  følger gjeldende retningslinjer.  er ressursmessig overkommelig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google