Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Humaniora og næringsutvikling Dekan Kathrine Skretting Det humanistiske fakultet NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Humaniora og næringsutvikling Dekan Kathrine Skretting Det humanistiske fakultet NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Humaniora og næringsutvikling Dekan Kathrine Skretting Det humanistiske fakultet NTNU

2 Hva skjer’a?  Postindustrielle samfunn i vår del av verden: nedgang i industriproduksjon, vekst i handel, service, tjenesteyting, OG  Vekst i kulturforbruk

3 Endring i forbruksmønstre i Norge

4 Hvem kan kultur? (og kunst, språk,kommunikasjon,……) Svar Vi som kan de humanistiske fagene!

5 Hva hindrer oss? • Våre tradisjoner  Synes vi egentlig det er umoralsk å tjene penger?  Må ekte humanistisk kunnskap være kritisk? Er det mulig for humanistisk kunnskap å være konstruktiv og nyttig for formål utenfor seg selv?  Næringsutvikling = prostitusjon, eller i alle fall noe som ikke passer for oss?

6 Hva drar oss allikevel mot innovasjon og næringsutvikling? • Universitetsloven 1.3. ”...bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.” • Våre eieres politikk ”Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen

7 Entreprenørskap • ”Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid”, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng”

8 Andre som presser mot innovasjon og entreprenørskap: Studentene • Opptatt av at studiene skal gi muligheter på arbeidsmarkedet. • Opptatt av at vi må kunne beskrive en klar kompetanseprofil for studiene våre, som kommuniserer mot arbeidsmarkedet. • Her får vi hjelp av Kvalifikasjonsrammeverket, som skal innføres fra 2012, og hvor læringsutbyttet kandidatene skal ha etter endt utdanning skal beskrives.

9 Kompetanseformer i kvalifikasjonsrammeverket • Kunnskap • Ferdigheter • Generell kompetanse

10 Veien blir til mens vi går, men hvilke skritt bør tas? • iHum Humanister i innovasjon. Nytt prosjekt på HF NTNU støttet av Norgesuniversitetet. • Utvikle ”praksisorientert master” • Vi har allerede HIP – Humanister i praksis. 7,5 poeng 2. sem master, utplassering i arbeidslivet, først og fremst små gründerbedrifter. Kommer inn usikre på egen kompetanse, blir klar over at de kan ting som er nyttige i arbeidslivet.

11 IHUMs prosjektemne • Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre, og formidle et prosjekt som er faglig interessant og nytenkende, og som møter en arbeidsgiver s eller oppdragsgivers ønsker og behov. Prosjektet skal like gjerne kunne knyttes til studentens egen ide eller utvikling av ny virksomhet

12 Innovasjon og entreprenørskap ut fra våre egne fags særpreg!  Lære hvordan vår kunnskap kan bidra til å fornye og utvikle arbeidslivet, i dialog med arbeideslivet. Vi stort potensial.  Egne (små) humanistfirma i kultursektoren er bra, men vi kommer nok fortsatt til å levere de fleste kandidatene til offentlig sektor. Offentlig sektor trenger også innovasjon og entreprenørskap  Mye tverrfaglighet. Støtt studentenes initiativ.


Laste ned ppt "Humaniora og næringsutvikling Dekan Kathrine Skretting Det humanistiske fakultet NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google