Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Øystein Haram Arbeidsdepartementet Velferdsteknologi – nøkkel til arbeidsinkludering 10. april 2013 Bruken av velferdsteknologi i arbeidsinkluderingen Nordisk initiativ?

2 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Velferdsteknologi – bruk i dag • Satses veldig i dag på bruk av velferdsteknologi for pleie og omsorgssektoren – for å møte ressursbehovene med flere eldre, jf. Danmark som følges av de andre nordiske landene • Forskningsprogrammer - diverse • Utvikling og forsøk på bruk på en rekke områder – store midler • Lite på området inkludering i arbeid

3 Arbeidsdepartementet Eurozone crisis live: Greek leaders meet over austerity package as markets slide Live• Wall Street drops 180 points, FTSE 100 down 1.3%Wall Street drops 180 points, FTSE 100 down 1.3% Credit crunch: elusive ghosts of the financial feast lurk in the shadows

4 Arbeidsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Den desperate jobbjakten En av fire ungdommer i Europa er arbeidsledige Veldig konkurranse om jobbene Fri mobilitet av arbeidskraft i EU Hvordan opprettholde velferdsstaten og velferdsordningen i Norden? Hvordan bevare en god inntektsfordeling og små lønnsforskjeller Svar: Bruke hele arbeidsstyrken i arbeid – inkludering i arbeid viktig for alle grupper

5 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Stor oppgang i sysselsettingen ¹Differansen mellom samlet sysselsetting og sysselsettingen i offentlig forvaltning. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet Bidrag til vekst i sysselsetting Akkumulert vekst fra 4. kv. 2004. 1000 personer. Utgangen av det enkelte år Vekst i sysselsettingen Akkumulert vekst siden 4. kv. 2000. 1000 personer. Kvartalsobservasjoner Statsbudsjettet 2013 8

6 Arbeidsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Hvorfor en egen jobbstrategi? Andelen sysselsatte personer med nedsatt funksjonsevne er betydelig lavere enn for befolkningen totalt Andelen har vært stabil gjennom skiftende økonomiske konjunkturer

7 Arbeidsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Netto nasjonalformue per innbygger. 2009 7 Petroleums- formue: 4,4 Finans- kapital: 2,8 Real- kapital: 8,4 Framtidig og nåværende arbeidsinnsats 84,4 Kilde: Finansdepartementet. På lang sikt er det arbeid som teller!

8 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Nordisk initiativ – Nordisk ministerråd • Satsing på: Holdbar Nordisk Velferd • Periode: tre år – 2013-14-15 • Beløp: 4,5 mill. DKK over tre år • Bakgrunn: Globaliseringsprosjektets kunnskapsinnsamling (NVC) om arbeidsinkludering av mennesker med funksjonshemminger. • Innovative forsøksprosjekter i landene • Sluttkonferanse

9 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Mulige tiltak • Informasjon og veiledning • Utprøving av ny teknologi i samarbeid med bedrifter • Egen kunnskapsbank • Bruk av teknologi i forbindelse med forsøk med for eksempel IPS • Annet?

10 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. I Norge: vurderer en gradvis dreining mot mer bruk av ordinært arbeidsliv som arena for arbeidsrettede tiltak. • Forsøk med oppfølgingsmetodikken ”Individual Placement and Support” (rettet mot brukere med psykiske problemer) • Forsøk med tilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med arbeidsavklaringspenger • Forsøk med ”Supported Employment” • Forsøk med resultatbasert finansiering • Vurdere tiltak for å få arbeidsgivere til å ta inn flere tiltaksdeltakere Kan vi koble bruk av velferdsteknologi og veiledning opp mot noe av dette? 10

11 Arbeidsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips bunntekst: For å vise nummer, tittel og dato på presentasjonen: Velg Sett inn > Topptekst og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. I


Laste ned ppt "Arbeidsdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google