Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring og pressearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring og pressearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring og pressearbeid
Modul 3 Pressemeldingen Gjør saken klar Mål: Være i stand til å skrive en god pressemelding Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

2 Pressemeldingen En pressemelding er en etablert måte å formidle et budskap til pressen Presenterer saken som en artikkel Brukes til ”innsalg” av en sak til pressen En pressemelding skal være en liten artikkel som i sin helhet skal kunne publiseres. Å skrive en pressemelding før man kontakter journalistene er en svært viktig øvelse for å gjøre gode forberedelser til saken. Hvordan man distribuerer pressemeldingen (til alle mediene samtidig eller bare til en) er et taktisk valg vi skal diskutere siden. Vi skal i denne modulen se nærmere på hvordan vi strukturer en god pressemelding som forberedelse av en sak. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

3 Vinkling En sak kan alltid vinkles på flere måter
Handler om hvilke aspekter av saken som vektlegges Velg en vinkling som du tror journalisten er interessert i, og som du kan stå inne for Prøv å skrive saken med ulike vinklinger Eksempel: På landsmøtet til Studentpolitisk forening ble det bestemt at det skulle skilles ut og etableres en ny organisasjon som skal ha fokus på forskningspørsmål. Lene Hansen velges som leder for den nye organisasjonen. Denne nyheten kan presenteres på ulike måter: ”Studenter etablerer ny organisasjon til kamp for forskning” ”Splittelse i studentbastionen” ”Kvinnene overtar i studentpolitikken” Det er veldig nyttig å skrive ut ulike vinklinger. Både for å finne ut hvilke vinklinger som fungerer best, og for å kunne bruke ulik vinkling til ulike medier. Det kan også være bra å ha testet ut forskjellige vinklinger slik at man ikke blir overrasket når saken kommer på trykk og man ser hva journalisten har valgt… Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

4 Hvordan tenker journalisten?
En sak kan skape interesse hos mediene med bakgrunn i forskjellige kriterier: Nyhet Konflikt Sensasjon Nytteverdi Kontrovers Kjendis Sterke meninger Nye funn / resultater Skandale Kuriøsitet Gå gjennom punktene på sliden og legg på eksempler til de ulike punktene hvis du kan komme på noen. På sliden finnes noen eksempler på kriterier som gjør en sak attraktiv i mediene. Det er ikke likevel nødvendigvis alltid slik man ønsker at saken skal presenteres, men en journalist vil som regel vinkle en sak i den retning hvor et kriterie står sterkest. Et viktig spørsmål man bør stille seg ved forberedelsen av en sak er derfor: ”Hva er det som gjør denne saken interessant for journalisten og for omverden, og som vi kan stå inne for?” Bygg opp vinkling og innhold i saken etter svaret på dette spørsmålet, men vær forberedt på at mediene kan vinkle saken en annen vei. Tips: Dersom du vet at det finnes en potensiell og uheldig vinkling på saken din, bør du revurdere om du skal ”våge” å fronte saken. Ikke all PR er god PR. (Eks konflikt ) Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

5 Pressemeldingen - form
En pressemelding skal være kortfattet, og journalisten skal kunne se hva saken dreier seg om ved å lese overskrift, ingress og de neste to setningene. Du bør legge arbeid i en pressemelding. Sjansen for å bli sitert eller kontaktet øker betraktelig hvis du formulerer en interessant overskrift, lager en poengtert ingress og bygger meldingen godt opp innholdsmessig og språklig. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

6 Overskrift Pressemeldinger må alltid ha en overskrift
Overskriften skal på en kort og direkte måte fortelle hva som er det viktigste budskapet i pressemeldingen. Overskriften skal være saklig og informativ. Prøv å få med et sitat, eventuelt et verb, det vil gjøre overskriften mer levende. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

7 Det viktigste først Bestem deg for hva som er hovedbudskapet
Bestem deg for hva som er hovedbudskapet. Start meldingen med dette, gjerne i form av en ingress. Ingressen skal inneholde hovedbudskapet og konklusjonen/resultater. I den videre teksten følger du opp med konsekvenser, premisser og bakgrunnsinformasjon. De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: ·        Hva ·        Hvem ·        Hvordan ·        Hvorfor ·        Hvor Når Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

8 Fallende viktighet Det viktigste først, det minst viktige til slutt
Pressemeldinger skal utformes etter prinsippet om fallende viktighet. Dette betyr at du må få med det viktigste først og det minst viktige til slutt. Tenk deg at du skal kunne kutte pressemeldingen nedenfra uten at det får betydning for hovedpoenget. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

9 Si det kort En pressemelding skal være så kortfattet som mulig
En pressemelding skal være så kortfattet som mulig, ikke mer enn en A4-side med bred marg og halvannen/dobbelt linjeavstand. Går teksten over flere avsnitt, bør den deles opp med undertitler. Hvis du har behov for å gi mer informasjon, kan du legge ved et eget faktaark eller henvise til bakgrunnsinformasjon og bilder på foreningens nettsted (med fullstendig nettadresse). Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

10 Si det godt Si det enkelt, og rett på sak Si det enkelt
Bruk dagligspråket som norm så langt det lar seg gjøre. Unngå bruk av spesialord eller "kjepphester" som ikke er meningsbærende eller vanskeliggjør forståelsen av teksten. Forklar hvilken betydning saken har for folk flest. Det beste er å holde seg til et hovedbudskap, framfor å liste opp alle poengene i sakens anledning. Les gjennom teksten flere ganger, gjerne høyt, og sørg for at den ikke inneholder skrivefeil og at alle titler og navn er korrekt stavet. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

11 Sitater Et sitat gjør meldingen mer dynamisk
Som hovedregel bør du legge alle faktaopplysninger (arrangementet, begivenheten, omfanget, kostnaden osv) i vanlig tekst, mens du legger alle meninger og vurderinger (hvorfor arrangementet kommer til å bli en suksess) i sitatform. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

12 Få med kontaktpersoner
Navn og tittel på kontaktpersoner Vær tilgjengelig Vær forberedt på spørsmål Kontaktpersoner bør være navngitte personer, ikke f. eks. styret. Vedkommende må vite om det og være forberedt på spm. evt. vite hvem som kan svare. Helst leder eller pressekontakt for å vise viktighet. Bruk fast kontaktperson(er) hver gang Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

13 Katter og kos til studenter
Eksempel på pressemelding Overskrift Ingress Sitat Brødtekst Kontaktpersoner Del ut pressemeldingen på A4 ark til deltakerne fra kursmanualen. Denne pressemeldingen fungerer som en illustrasjon på hvordan en pressemelding ser ut. I dette eksempelet er temaet litt humoristisk vinklet og forsøker å spille på kuriøsitet. Merk de korte avsnittene og grundig kontaktinformasjon. Saken er planlagt og vinklet slik at journalistene øyeblikkelig ser gode bildemotiver for saken. Kontaktpersonene bør også være forberedt på negative vinklinger, i tilfelle dette skulle havne på trykk (”Kattekaos i kantinen” eller lignende) Merk, dette er et fiktivt eksempel (det er ikke sikkert tiltaket en gang er lov) Katter og kos til studenter Erstatter kafferinger med klormerker i lærebøkene: På fredag 14. mai organiserer Dyrenes Studentforening en aksjon for å verve flere fosterstudenter til å ta imot hjemløse katter. Halve studentkantinen på Fredrikkeplassen vil fylles av lodne krabater som studentene kan bli kjent med og ta med hjem. - Studenter trenger noe annet å fokusere på enn studier, og kattene trenger et hjem. Vi tror dette blir en fantastisk mulighet for mange studenter å få seg en ny venn. Vi trenger mer kos, uttaler student Lene Dyregod, leder av Dyrenes studentforening. For første gang mobiliserer studentene til innsats for å gi kattene et bedre liv. I samarbeid med Dyrebeskyttelsen i Oslo opprettes en ordning for å benytte studentboliger til å huse boligtrengende pusekatter. Kattene kommer fra mottaket til Dyrebeskyttelsen i Oslo, og ordningen vil nøye overvåkes av organisasjonen som stiller strenge krav til de fremtidige katteeierne. Kontakt: - Lene Dyregod, Leder, tlf , - Albert Åberg, Pressekontakt, tlf , Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3

14 Gruppeoppgave Skriv en pressemelding! Vinkling Overskrift Ingress
Brødtekst Sitat Kontaktpersoner Gruppearbeid: Nå skal vi bruke 10 minutter på å skrive et utkast til en pressemelding basert på en hendelse/aktivitet/mening fra deres forening Gå sammen to og to Benytt dere av de tipsene dere her har fått. Dere står fritt til å være kreative med faktaopplysninger og bakgrunn for saken Husk at pressemeldingen skal bestå av en overskrift, en ingress og brødtekst med et sitat. Tenk ut en god vinkling som selger arrangementet. Studentliv - Kurs i Markedsføring og pressearbeid- Modul 3


Laste ned ppt "Markedsføring og pressearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google