Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tolkning og analyse Sigrun Eckhoff rev jan 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tolkning og analyse Sigrun Eckhoff rev jan 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tolkning og analyse Sigrun Eckhoff rev jan 2009

2

3 Ernest Hemingway: SITAT: Hvor god en forfatter er, har sammenheng med hvor mye han lar være å fortelle…

4 Når vi analyserer en tekst nærleser vi den med tanke på tematikk, virkemidler og struktur
Du må ha en plan for analysen Du må vite hva du ser etter Du trenger å vite noe om språklige virkemidler, sjangre, oppbygging av teksten Analyse er en viktig del av en tolkning. Vanskelig å skille mellom hva som er analyse og tolkning

5 Tolkning En tolkning må være rimelig – du må kunne argumentere for din mening Personer handler ut fra en eller annen motivasjon Du må forstå ordene som er brukt HVA og HVOR mye du har lest før, påvirker forståelsen din

6

7 1 Innledning Husk å presentere novellen (diktet). Relevant bakgrunnsstoff er bra. Forfatter, står novellen i en samling? Utgivelsesår. Hva dreier saken seg om?

8 2 Innholdsreferat Tittel? Har den noe å si for stemningen i novellen?
Skriv et kort sammendrag. Det kan være til god hjelp å tenke på NÅR, HVEM, HVA, HVORDAN, HVORFOR Hvem forteller, og hvordan blir det fortalt. Prøv å finne en helhetsforståelse av novellen. Prøv å finne en mening med teksten. Pass på så du ikke bruker opp poeng du vil bruke senere

9 3 HOVEDDEL Hensikten med å finne virkemidler er hva slags funksjon de har – hvordan påvirker de leseopplevelsen Komposisjon Fortelling og synsvinkel – hvem forteller? 3.person? 1.person (jeg gikk…) ? Person og miljøskildring. Hvem er hovedperson og hvorfor? Språklige virkemidler og effekten disse gir

10 Virkemiddel har en funksjon
Et virkemiddel har en funksjon (hensikt) i en tekst. Det brukes med en hensikt. Rim er et virkemiddel som skaper en spesiell rytme og klang. Binder deler sammen Gjentakelse er et virkemiddel som fremhever noe, skaper rytme og understreker betydninger Metafor stiller to betydningsområder opp mot hverandre. En kontrast skaper helhet og sammenheng Lydmalende ord etterligner lyder, gir et bedre bilde av diktet. Sammenligning (som) informerer og gir bedre dybde i diktet Besjeling: Får leser til å se ting bedre for seg Symboler: Gir leseren assosiasjoner og får oss til å tenke

11 MOTIV – TEMA - BUDSKAP Motiv: Hva teksten egentlig sier
Tema: Grunntanken i teksten er alltid abstrakt. Tanke, følelse etc. Temaet blir ikke navngitt av forfatteren. Eks: Krig og kjærlighet, barndom og oppvekst, fellesskap/ensomhet. Forfatteren vil si noe om dette. Eks: Et dødt tre er et motiv alle kan se. Temaet kan da være alderdom, høst, død, ensomhet, lengsel. (Forfatteren vil si noe om temaet, og bruker motiver for å få fram dette. En (moralsk) oppfordring.

12 Avslutning – tema og resultat av tolkningen Åpen slutt?

13


Laste ned ppt "Tolkning og analyse Sigrun Eckhoff rev jan 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google