Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en sak - hvordan komme på? Rina Mariann Hansen og Kristine Nordenson 09.03.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en sak - hvordan komme på? Rina Mariann Hansen og Kristine Nordenson 09.03.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en sak - hvordan komme på? Rina Mariann Hansen og Kristine Nordenson 09.03.07

2 Program •Nyhetskriterier – hva er en sak? •Hva er saken min? – øvelser •Valg av presentasjonsmåte •Forberedelser til å selge inn saken •Å snakke med journalister •Rinas lure tips •Kristines lure tips •Øvelser

3 Hvordan mediene ser på sin egen rolle •Vaktbikkje •Sette dagsorden for viktige saker •Informere opinionen •Uavhengig i den offentlige debatten •Forvaltere av ytringsfriheten •Underholde

4 Men også… •Skape fellesskap •Bygge lokalsamfunn •Være patriotisk •Stor forskjell i vektlegging i lokale medier og riksmedier

5 Nyhetskriterier •Nyhet •Konsekvens – berører mange •Aktualitet/oppfølging •Konflikt •Person •Dramatikk •Kjendiser •Nytte •Uvanlighet •Identifikasjon (berører enkeltmennesker)

6 Andre viktige faktorer •Eksklusivitet (ofte irrelevant lokalt) •Oppfølging – bringe saken ett skritt videre •Illustrasjon •Nyhetsbildet •Deadline •Journalisten •Vurdere ulike mediekanaler (dekningsgrad)

7 Kunsten å fortelle en historie… Vedtak: Vedtak om økte bevilgninger til barnehageplasser. Lille historie: Familien Jensen får ikke barnehageplass og vi ønsker å gjøre noe med det. Store historie: Det er viktig å ha et samfunn som er likestilt og hvor barn får trygge oppvekstvilkår.

8 Tenk budskap og språk… •Hva er det vi vil si? •Hva er den lille historien? •Hvordan passer det inn i den store historien? •Hvem er det jeg snakker til nå?

9 Når og hvorfor bruker vi mediene •Informere •Problembeskrivelse og –løsning? •Kommentere •Lokale vinklinger på andre saker (spinne) •Del av en debatt

10 Informere

11 Problemer skal løses..

12 Kommentere

13 Lokale vinklinger på andre saker •Barnehagedekning •Dårlig luftkvalitet •Grøntområder •Eldreomsorg •Fritidstilbud

14 Del av en debatt

15 Valg av presentasjonsform •Leserbrev og kronikker – er undervurdert! •Selge saker inn til aviser, radio og tv •Inviter pressen på arrangementer •Pressekonferanse (nesten aldri!) •Tips og bakgrunnsstoff

16 Bruk av pressemelding Når: •Varsling av åpne arrangementer •Ved store og viktige saker •Oppfølging av saker Fordeler: •Når ut til mange samtidig Ulemper: •Mister eksklusivitet – og kan dermed gjøre en nyhet mindre attraktiv •Ikke personlig kontakt •Får lite oppmerksomhet i en hektisk hverdag

17 Bruk av pressekonferanse Når: •Ved spesielt store anledninger eller saker Fordeler: •Når ut ”personlig” til alle medier •Effektiviserer kontakten med mediene Ulemper: •Kan lett bli en flopp •Ikke eksklusivt

18 Ta personlig kontakt Når: •Ønske om fyldig dekning i et medium •Pleie av nettverk Fordeler: •Større sjanse for å få et større oppslag •Kan benytte journalister som kjenner oss fra før •Relasjonsbyggende Ulemper: •Kan være vanskelig å skille mellom intervju og samtale

19 Bruk av leserinnlegg/kronikk Når: •Alltid Fordeler: •Mange leser leserinnleggsidene •”Full” kontroll over det som kommer på trykk •Stor sjanse for å komme på trykk Ulemper: •Mindre troverdighet enn redaksjonell omtale

20 Tips/bakgrunnstoff Når: •Hvis du tjener på fokus på en sak, men vanskelig kan uttale deg selv •For å bygge opp tillit og god kontakt med en journalist Fordeler: •Du kan få frem ting du mener er kritikkverdig uten å virke negativ •Du kan få mer ”objektivt” fokus på en sak (og evt. Selv kommentere saken senere) Ulemper: •AP får ikke kred for oppslaget

21 Å kontakte media •Telefon eller epost? •Journalister direkte eller redaktør? •Spør hvem som jobber med politikk •Personlige kontakter –Bygge personlige kontakter •Vær forberedt! •Hva vil du oppnå med oppslaget?

22 Forberedelser •Finn en måte å sjekke om du har med alt SakMålgruppeFaktaIllustrasjonAutoritet / kjendis MediumMåteHvem /journalist Hovedpoeng Sidepoeng Evt.motargument

23 Når du skal kontakte journalisten •Hvem er journalisten? •Hva vil journalisten spørre om? •Hva er journalistens vinkling? •Ha svar klare på forventede spørsmål •Ha det du tror er relevant informasjon klar •Tenk illustrasjoner og bilder •Skriftlig informasjon er bra •Prøveintervju •Gjør klare avtaler om tidsbruk og gjennomlesing •Hvor skal intervjuet gjøres?

24 Hva skal du si? –Journalister er ikke guder !! –Du kan som regel mer enn dem (om denne saken) –Presenter deg! –(si hvis du har sendt mail først) –Oppsummering av saken –Konklusjonen først, så bakgrunn –Spissformuleringer? –Bakgrunn – hvor mye må du kunne? –”lære opp” journalister –Illustrasjoner, tall, fakta, historier –(du kan få sjekke hva du siteres på)

25 Hvordan skape et godt forhold til mediene? •Husk: journalister er vanlige mennesker som gjør jobben sin •Plei kontakt med mediene - ikke bare når du vil ha et oppslag •Vær tilgjengelig og imøtekommende •Sørg for at utvalgte medier og journalister har god basiskunnskap om Arbeiderpartiet og våre standpunkter •Vær medspiller istedenfor motspiller •Godta at journalisten ikke alltid finner saken din interessant •ALDRI lyv eller lag avtaler du ikke overholder

26 Hvordan få et best mulig samspill med journalisten? •Tenk igjennom hvilke saker og anledninger som er interessante for dette mediet •Skaff deg oversikt over hvilke journalister som skriver om hvilke tema – er noen spesielt interessert i ditt saksfelt? •Vær raskt på banen – en nyhet har kort levetid (redaksjonsmøter om morgenen legger mange av premissene) •Ikke vent på å bli kontaktet – ta kontakt selv •Ha bakgrunnstoff lett tilgjengelig så du kan sende det over •Sørg for være tilgjengelig for oppfølging •Sørg for ”spinning” på andres saker •Sørg for ”spinning” på egne saker •Avklar hva som er bakgrunn og intervju hvis det er viktig

27 Å bli kontaktet av mediene •Vit hva du kan svare på •og på vegne av hvem? •Liten tid •Du kan ringe tilbake •Du kan si nei •Du kan hjelpe dem å finne riktig person •Vær bevisst på dine egne grenser..

28 Blir det ikke oppslag?.. bruk det du har gjort av forarbeide til et leserinnlegg! -Du har fått kontakt med en i avisa/radioen -Kanskje brukt som bakgrunnsinfo -Kan du prøve andre steder?

29 Rinas lure tips •Vær tøffere – tør å mene noe •Vær tilgjengelig – still opp –Men kjenn egne grenser •Når VG ringer… –Hvorfor er du interessant? –Vil de deg godt? –Vurdér hva deres hensikt er? •Vær deg selv! Ingen er bedre som noen annen

30 Rinas lure tips •Ingen er gud (evt. ingen kan alt) –Er du på ”topp” – skaff deg en støttegruppe –Delta i andres støttegrupper •Nettverk: mail andre gode innlegg •Sjekk innlegg/saker med andre

31 Kristines lure tips 1.Skriv korte, gode leserinnlegg. 2.Heller ti korte innlegg enn ett langt (mulig unntak for topp-kandidat..) 3.Avgrens tema og finn noen hovedpunkter – du behøver ikke si alt i ett innlegg 4.Definer målgruppe 5.Lag en god start – ellers leser ingen lengre enn starten

32 Kristines lure tips 1.Husk å lag en fengende tittel selv – ellers gjør desken det.. 2.Vis til at det er en aktuell debatt, oppslag i avisen e.l 3.Beregn lengde (sjekk antall ord der du vil ha det på) 4.Resirkuler innleggene dine – de kommer på gang på gang 5.Men ikke send samme innlegg med samme overskrift til flere samtidig… 6.Finn riktig mailadresse 7.Ring gjerne og si ifra at du sender innlegget – og/eller ring for å sjekke om de har mottatt det og vil trykke. 8.Sjekk alle fakta og påstander!!

33 Oppgave 1.Tenk ut en god sak fra program eller aktuell debatt i din kommune, som bør være i lokalavisen til uka. 2.Bestem deg for om du vil lage et redaksjonelt oppslag eller leserinnlegg 3.Gjør det.


Laste ned ppt "Hva er en sak - hvordan komme på? Rina Mariann Hansen og Kristine Nordenson 09.03.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google