Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan kan fagbevegelsen bidra «The HOI-Way

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan kan fagbevegelsen bidra «The HOI-Way"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan kan fagbevegelsen bidra «The HOI-Way
Fagkonferansen om introduksjonsordningen 12. mai 2011 Hvordan kan fagbevegelsen bidra «The HOI-Way Petter Grønås, Hennig-Olsen Is

2 Først litt fakta om Hennig-Olsen Is …

3 Hennig-Olsen Is er eldste iskremfabrikk i Skandinavia. Sven Hennig-Olsen. Grunnlegger av Hennig-Olsen Is i 1924. Virksomheten eies fortsatt 100% av familien Hennig-Olsen.

4

5 Eierskap i Hennig-Olsen Is AS:
Espen Hennig-Olsen Paal Hennig-Olsen Otto Hennig-Olsen

6 Ca m2 bygningsmasse

7 Hennig-Olsen Is 2010: Antall årsverk er ca. 320.
Inntil 600 ansatte på lønningslista i løpet av et år. 28 ulike minoritetsgrupper Mangfold i HOI siste 40 år Omsetning i overkant av 700 mill. kr. Markedsandelen i Norge utgjør ca. 50 % Produksjonsmengde, ca. 27 mill. liter Produkttyper og antall, ca. 170 varianter/ 50 mill. stk Merkevare 11. sterkeste merkevarenavn i Norge 2010

8 8

9 Kvalitet i ALLE ledd

10 Hennig- Olsen Is Ca 6000 kuer produserer for Hennig-Olsen Is …

11 Ekte råvarer …

12 Mangfold og integrering

13 Trivelige, - Vær trivelig med kunder og kolleger
Våre verdier: Offensive, - Vær positiv til endring og nye tiltak Troverdige, - Vær ærlig og hold det du lover Trivelige, - Vær trivelig med kunder og kolleger Ordentlige,- Vær ryddig- og hold det rent

14 14

15 15

16 Min påstand: INKLUDERING AV MINORITETSGRUPPER I ARBEIDSLIVET ER DET VIKTIGSTE INNENRIKSPOLITISKE SPØRSMÅLET NÅ

17 EN MISLYKKET INTEGRERING I ARBEIDSLIVET,
FØRER TIL EN MISLYKKET INTEGRERING I SAMFUNNET: utestenging fører til frustrasjon følelse av avmakt følelse av ikke å være god nok Vi får parallellsamfunn parallelløkonomi politisk polarisering (kfr.Sverige, Danmark, Nederland, Frankrike) radikalisering av marginalisert ungdom

18 EN VELLYKKET INTEGRERING/ INKLUDERING I
ARBEIDSLIVET LETTER ARBEIDET MED INTEGRERING I SAMFUNNET: arbeidsplassen som læringsarena smitteeffekten av inkluderingen ”vi er med”

19 ”NORGE ER ETT LAND I VERDEN”
(Statsminister Lars Korvald) bevegelsen av mennesker over landegrensene illustrerer Korvalds poeng, hvor banal uttalelsen enn kan virke. det mangfoldige samfunn, det mangfoldige arbeidsliv er kommet for å bli

20 AMBISJONENE / DRØMMENE HAR VI FELLES:
arbeid og inntekt ta vare på seg og sine gjøre nytte for seg bygge framtiden leve ”det gode liv”

21 HAR VI RETT TIL Å NEKTE NOEN DET ”GODE LIV” ?
etikk og moral politikk samfunnsansvar hensynet til virksomheten

22 HVORDAN FÅR VI DET TIL? 1. Holdninger styrer begrepsbruken. Begrepsbruken styrer diskusjonene. Diskusjonene styrer resultatet. Det er ikke PROBLEMER knyttet til det inkluderende arbeidslivet, men det er UTFORDRINGER. 2. Det er sjelden snakk om DE og VI, men bare VI. 3. Vi snakker om INDIVIDER ikke GRUPPER. etniske minoriteter er like lite ensartet som norskinger.

23 DET TRENGS IKKE VOLUMINØSE
UTREDNINGER - BRUK VETTET folkevett folkeskikk bruk ekspertise når du må, og bare da.

24 HVORFOR HAR VI LYKKES,OG HAR VI LYKKES ?
godt samarbeid bedrift fagforening. enkle tiltak likebehandling fokus på respekt for så vel individ som bakgrunn. tillate å være medmenneske.

25 DEFINERT POLITIKK: levereglene hvor det heter: ”vi skal ha ett miljø som er fritt for rasisme og fordommer” Ambisiøst og seriøst

26 LYSEBAKKEN HAR SETT LYSET
det viktigste i integreringsdebatten er språk og arbeid, og 300 norsktimer er ikke nok.

27 HENNIG-OLSEN IS SOM LÆRINGSARENA -
OGSÅ I SPRÅK: norsk som arbeidsspråk kurs så langt ca.50 medarbeidere, flere ila. 2011 delvis offentlige midler (VOX) delvis egne kurs i matematikk/regnskap og dataverktøy tilbud til alle

28 Resultatet:

29 ALTERNATIV I SPRÅKOPPLÆRING ?
språkopplæring i bedrift for ikke ansatte ?

30 KOMPETANSEKARTLEGGING
kompetansebasert system for individuelle tillegg. ”den gode samtale” se og bli sett, lytt og bli hørt. tilbakemeldinger verdsatt verktøy som kan brukes til å hjelpe medarbeidere videre.

31 Hvordan vi jobber med mangfold og integrering:
Fam. Hennig-Olsen har alltid tenkt utradisjonelt Før: Venndøler, Setesdøler, Mandalitter, Nordlendinger, dansker og… Ungarere Nå: Vietnamesere, Afrikanere, Mexicanere, chilenere, irakere muslimer, katolikker, kristne, ikke kristne, sosialister og moralister … Nye medarbeidere føler seg rask ”hjemme”. Godt planlagt introduksjon Rasismefri sone fra november 2001 Opplæring - VOX/BKA + MOD (mangfold og dialog) Konflikthåndtering – Skolering av ledere Likestillings- og mangfoldsutvalg. Tema på dagsorden! Stort engasjement fra NNN. Sterk og tydelig klubb!

32 SÅ HVA HAR VI EGENTLIG GJORT?
vi rekrutterer våre sesongmedarbeidere selv vi håndterer spørsmål på individbasis vi viser respekt for våre medarbeideres etniske kulturelle og språklige bakgrunn vi stiller like krav vi yter hjelp ikke basert på etnisitet eller lignende men på behov. vi opptrer inkluderende i det daglige arbeide vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering. vi har nulltoleranse for rasisme (rasismefri sone fra 2001) vi opptrer fleksibelt uttrykker stolthet over å være en mangfoldsbedrift vi tilbyr språkopplæring vi understreker overfor alle besøkende, spesielt skoleklasser at vi er en mangfoldsbedrift - og forteller hvorfor. vi ser INGEN PROBLEMER, men noen UTFORDRINGER.

33 OGSÅ BEDRIFTSKLUBBEN ER INKLUDERENDE:
i NNN har tre av seks styremedlemmer minoritetsbakgrunn fra nyttår vil én av to fra NNN i AMU ha minoritetsbakgrunn. én av to i likestillings- og inkluderingsutvalget én av tre i det sentrale forhandlingsutvalget på vår overenskomst (fra neste år), hovedverneombudet har minoritetsbakgrunn (har rettnok bodd lenge i Norge) NNN HAR STØRRE AMBISJONER: ønsker å skolere og rekruttere flere til ledende verv i forbund og LO. NNN’s vedtekter §2-7 å motarbeide alle former for negativ forskjellsbehandling av mennesker på bakgrunn av kjønn, seksuell legning, etniske opprinnelse, religion.

34 HVILKE UTFORDRINGER ? språk kulturforståelse konflikthåndtering vertikal integrering mangfoldsledelse

35 VI PRAKTIKERE ER IKKE GLADE FOR Å BLI LITE LYTTET
TIL, VI FÅR OFTE BESØK SOM VIL VITE HVA VI GJØR, OG SÅ …? DE KOM SÅ - OG FORSVANT NÅR POLITIKKEN UTMEISLES ER IKKE VI MED. ER DET FORNUFTIG …?

36 The HOI-way


Laste ned ppt "Hvordan kan fagbevegelsen bidra «The HOI-Way"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google