Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Venner som hjelper andre. Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 2 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Vi ble enige om nytt forslag til distriktsinndeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Venner som hjelper andre. Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 2 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Vi ble enige om nytt forslag til distriktsinndeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Venner som hjelper andre

2 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 2 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Vi ble enige om nytt forslag til distriktsinndeling i Bodø 25.aug •Videre jobb ble å få forslaget kommunisert ut til klubbene, styre og råd. •Ta i mot innspill fra klubbene - viktig •Ble utført på forskjellige måter • Via soneledere • Presidenttreff • Via DG ene og andre • På sonemøter etc

3 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 3 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Vi oppdaget at all informasjonen kom filtrert til klubbene – og et skriv ble forfattet og sendt ut til klubbene – har alle gjort det? • Poenget er at da kan ingen komme å si at det har vi ikke hørt •Har det kommet meldinger tilbake, som er sterkt i mot? •Hvordan takler vi denne kommunikasjonen?

4 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 4 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Sammenslåtte distrikter snakket sammen i oktober om driftskostnader •Antall medlemmer til Helge + årets budsjett + nytt budsjett •Vil ha driftskostnader realistisk uten å investere overskudd •Vi ser hva som genereres av frisk kapital i distriktet •Vi kan så kommunisere hva ny organisasjon genererer av nye muligheter •Hva må videre gjøres?

5 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 5 24.06.2014 Målet med omstrukturering Lions Norge •Forenkling - effektivisering •Fokus soner og klubber – soner ikke vesentlig større •Lettere administrasjon •Viktig å forbedre Lions Norges økonomi •Bedre kommunikasjon og informasjon •Synliggjøring •Grov besparelse distrikt kr.250 – 300`- bruk prioritering gjøre av distriktet selvfølgelig •MD – besparelse grovt 5 – 600`- tilbakeføring bl.a. soner •Convention i dag + kr.250 – 300` utgift MD – soner under 1250

6 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 6 24.06.2014 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Kvalitets sikre tallene, forstå fra hvor - hvorfor – hvordan det totale bildet er. •Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. •Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. •Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” •Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere

7 S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 S3S3 S3S3 S4S4 S4S4 S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 S3S3 S3S3 S1S1 S1S1 S2S2 S2S2 S3S3 S3S3 S4S4 S4S4 S5S5 S5S5 Styre Klubber - 119 DG Jahn S Engh Fagsjefer

8 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 8 24.06.2014 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Vi skal være klar til vårt GRM •Forslag gruppe: Tore, Jan- Olav, Lill Adler, Sigmund •Struktur i distriktet – sone – soneledere må oppleves positivt av klubbene •Hvordan bruke økonomiske muligheter positivt ovenfor klubbene •Skal/kan vi ta inn personer utenfra?

9 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 9 24.06.2014 Hvorfor? -Vi skaper en enklere organisasjon – mer effektivt •Klubb og sone i sentrum •Ingen forandring av soner – kun hvis det er fornuftig hvis klubbene vil •GMT/GLT samme person pluss ”team” geografisk plassert •Fagsjef – sammenslått? – pluss ”team” geografisk plassert •Soneleder + team – hvis geografi krever det •Vi må tenke Norge totalt •Reduserte medlemstall - reduserte inntekter

10 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 10 24.06.2014 Hvorfor? - De som besøker klubbene skal kunne litt om det som er viktig for Lions i distriktet. •Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. •Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. •Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” •Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere

11 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 11 24.06.2014 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Kvalitets sikre tallene, forstå fra hvor - hvorfor – hvordan det totale bildet er. •Kreativitets diskusjon på hvordan Lions Norge totalt bør se ut. •Distriktene må bli enige om distriktskontingent, og eventuelle andre saker som distriktet betaler for. •Håndtere samtidig eventuelle motforestillinger mot ”nytt distrikt” ”Felles opplegg” •Må gjøres av personer som kjenner totalbildet og kan argumentere

12 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 12 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Sammenslåtte distrikter snakket sammen i oktober om driftskostnader •Antall medlemmer til Helge + årets budsjett + nytt budsjett •Vil ha driftskostnader realistisk uten å investere overskudd •Vi ser hva som genereres av frisk kapital i distriktet •Vi kan så kommunisere hva ny organisasjon genererer av nye muligheter

13 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 13 24.06.2014 Soneleder funksjonen - Klubbene må oppleve sonearbeidet som positivt •Personer med litt ledelses erfaring, egenskaper •Utvikle ledere •Valgkommite i sonen •Vi har et distrikt K som har kjørt dette med hell i en tid

14 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 14 24.06.2014 Fremtiden formes av de med sterkest tro på at den kan endres - Sende ut forslag 9.desember og 6. januar, svar 24. januar •Forenkling, økonomi, administrasjon, kommunikasjon •Får vi ja – starte prosessen – i et tempo som klubb/distrikt aksepterer. •Canada – Norge må betale for 8 distrikter – under 1250 kr.250 – 300` i ekstra utgift

15 Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 15 24.06.2014 Hvordan ser vi på vårt eget distriktsråd – kostnadsreduksjoner? •Kan vi kutte ned et møte? •Skaper vi noe på rådsmøtene? •La oss være åpne og ærlig


Laste ned ppt "Venner som hjelper andre. Til tjeneste Lions Norge www.lions.no 2 24.06.2014 Lions på medlemmenes premisser •Vi ble enige om nytt forslag til distriktsinndeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google