Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs for prøvenemnder, perioden 2012-2015 •Bygger på tidligere gjennomført kursdag 1 for nye medlemmer •Rammer for prøvenemndas arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs for prøvenemnder, perioden 2012-2015 •Bygger på tidligere gjennomført kursdag 1 for nye medlemmer •Rammer for prøvenemndas arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs for prøvenemnder, perioden 2012-2015 •Bygger på tidligere gjennomført kursdag 1 for nye medlemmer •Rammer for prøvenemndas arbeid

2 Hjemmel for oppnevning. § 4-8. Oppgåvene til fylkeskommunen knytte til fag- og yrkesopplæringa. ”Etter forslag frå yrkesopplæringsnemnda nemner fylkeskommunen opp ei, eller om nødvendig fleire prøvenemnder for dei faga det er prøvekandidatar i. Fylkeskommunen kan eventuelt nemne opp prøvenemnder i samarbeid med andre fylkeskommunar.” Prøvenemndene er offentlige fylkeskommunale ombud. Oppnevnt i medhold av § 4-8 i Opplæringslova. Kan ikke ta med ”hvem som helst” til å bedømme en fagprøve. Mangler det medlemmer til å bedømme en prøve – ta kontakt med oss.

3 Prøvenemndas ”arbeidsgiver”? § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8.” Oppdraget kommer fra fylkeskommunen. Oftest ved at prøvenemnda får tilsendt brev med en oppmelding på en prøvekandidat. Kan også bli bedt om å delta i andre sammenhenger, f. eks. ved lærlingsamlinger, som yrkesutvalg e.l. (Brev)

4 Prøvenemndas kompetanse. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Ho skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, har oppdatert arbeidslivserfaring i faget.” Prøvenemndas kompetanse vil ofte være forskjellig, avhengig av hva slags bedrift medlemmet jobber i. Sammensetningen av medlemmene i ei prøvenemnd skal så langt det er mulig dekke bredden i faget.

5 Om taushetsplikt. Forvaltningslovens § 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1)noens personlige forhold, eller 2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

6 Om habilitet. § 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve ”Medlemmene må normalt være eksterne i forhold til lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.” NB! Ikke bedømme din egen lærling! Dersom prøvenemnda har for lite medlemmer til å bedømme en fagprøve pga inhabilitet – ta kontakt med oss.

7 Litt om fagprøven. Kandidaten skal ha gjenpart av prøveoppgaven gjennom hele prøven. Eventuelle personopplysninger eller spesielle bedriftsinterne opplysninger kan skrives på eget vedlegg som samles inn etter at fagprøven er gjennomført. Ved ikke bestått fagprøve skal ”protokollen”, dvs. prøvenemndas dokumentasjon av prøvearbeidet og begrunnelse for karakteren ikke bestått skrives ut fra PC. NB! Ikke håndskrevet.

8 Om skjemaer og reiseregning. Vær nøye med utfylling av prøveprotokoll og reiseregnings skjema. Send inn samtidig til oss. Ved trekk i lønn – send med kravskjema attestert av arbeidsgiver. Når lønn utbetales som vanlig, skal arbeidsgiver fylle ut og sende med kravskjema for refusjon av lønn. Se hjemmeside www.ntfk.no

9 Mer om skjemaer og reiseregning. Alle dokumenter vedr. prøven skal sendes inn til oss: - reiseregning - prøveprotokoll - oppgave til fag-/svenneprøven - kandidatens besvarelse - prøvenemndas vurderingsskjema - sjekkliste for prøvenemndas arbeid m.m.

10 Om oppdatering av registrerte opplysninger Oppdatering av registrerte opplysninger skal sendes helst pr. e-post til: ulf-jarl.hagen@ntfk.no eller brev til: Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Ulf Hagen Postboks 2560 7735Steinkjer Alle bør/må ha oppdatert e-post adresse. Informasjon sendes ut pr. e-post. Skjema på www.ntfk.no

11 Resten av dagen.. •Prøvenemndas oppdrag, kvalitetssikring •Lunsj 11.30 – 12.15 •Individuelt arbeid i prøvenemndene - lage eksempel på fag-svenneprøve og erfaringsutveksling

12 Praktisk gjennomføring av fag-svenneprøve og kompetanseprøve •”Gjennomføring av fag-svenneprøve og kompetanseprøver” Informasjonsbrosjyre med fokus på vurderingskriterier og karaktersetting •Mal for fag-svenneprøve og kompetanseprøve •Sjekkliste for prøvenemndas arbeid •Temahefte 7, Fag- og svenneprøve

13 •Gjennomføring av fag- svenneprøve og kompetanseprøveGjennomføring av fag- svenneprøve og kompetanseprøve

14 •Mal fag-svenneprøve og kompetanseprøveMal fag-svenneprøve og kompetanseprøve

15 •Sjekkliste for prøvenemndas arbeidSjekkliste for prøvenemndas arbeid

16 Eksempler på vurderings- kriterier og kjennetegn på måloppnåelse Se vurderingskriterier i lærefag på hjemmesiden for prøvenemnder prøvenemnder

17 Individuelt arbeid i prøvenemndene •Grupper/rom •Fagrådgivere/OK/lærere •Plenum 15.00 - oppsummering og videre arbeid.

18 •Hvis nødvendig et ekstra møte i forkant av første prøve •Innsending av dokumentert fag-svenneprøve med vurderingskriterier etter første prøve. (AVGO) Sendes bent-robert.sather@ntfk.nobent-robert.sather@ntfk.no Nord Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560 7735 Steinkjer


Laste ned ppt "Velkommen til kurs for prøvenemnder, perioden 2012-2015 •Bygger på tidligere gjennomført kursdag 1 for nye medlemmer •Rammer for prøvenemndas arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google