Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsdirektoratets oppgaver på barnehagefeltet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsdirektoratets oppgaver på barnehagefeltet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utdanningsdirektoratets oppgaver på barnehagefeltet
Pia Paulsrud,

2 Innhold Presentasjon av Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratets oppgaver på barnehageområdet

3 Det kan være utfordrende å holde på konsentrasjonen..

4 Utdanningsdirektoratet
Hovedkontor i Oslo. Avdelinger i Hamar og i Molde. Ca 300 ansatte.

5 Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet ble opprettet i Oppgaver i barnehagesektor fra 2012. Utdanningsdirektoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet blir av Kunnskapsdepartementet tildelt oppgaver som skal bidra til at Regjeringens mål for barnehage og skole nås. Utdanningsdirektoratet har nasjonalt ansvar, og skal bidra til at landets fylkeskommuner og kommuner kan ivareta sitt ansvar for overfor barnehagene og skolene. Utdanningsdirektoratet har ansvar for styring av Statped og nasjonale sentre.

6

7 Utdanningsdirektoratet i systemet

8 Utdanningsdirektoratet og NAFO

9 Regjeringens målsettinger på barnehagefeltet
Hovedmålet til regjeringen er et barnehagetilbud med høy kvalitet. Dette innebærer målsettinger om: Likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Alle barnehager skal være en god arena for omsorg, lek, læring og danning. Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap

10 Utdanningsdirektoratets arbeid på barnehagefeltet
Mange forskjellige oppgaver, blant annet: Tilskudd Statistikk og forskning Kompetanseheving Støtte og veiledning

11 Tilskudd Utdanningsdirektoratet fordeler tilskuddsmidler årlig.
Alle kommuner som har barn med minoritetsbakgrunn får tilskudd fra staten for å utforme tiltak for å bedre språkforståelsen hos disse barna. Midlene skal gå til målrettede språkstimuleringstiltak, herunder tospråklig assistanse. I 2013 skal Utdanningsdirektoratet evaluere denne tilskuddsordningen.

12 Forskning

13 Hvordan har du det når du er i barnehagen?

14 Har du gode venner i barnehagen?

15 Så er det samlingsstund. Barna får bestemme sanger. Dag (f
Så er det samlingsstund. Barna får bestemme sanger. Dag (f.2009) tar hånda foran munnen, smiler og gir ut et lite iiik, han ser veldig spent ut. Ei jente foreslår Bæ bæ lille lam. Dag ser rett fram, fokus, synger med. Den voksne spør videre om noen har en sang de vil synge. Dag reiser seg og tramper tungt, kroppen disser opp og ned i sakte kino liksom. Han sier "Finefan, finefan". Den voksne sier "En elefant kom marsjerende", og Dag er i bevegelse før sangen starter. Alle barna er på golvet og er i sangen, synger og beveger seg, eller bare beveger seg. Det kikkes på hverandre og det kikkes på egne føtter. Rett før sangen er ferdig lager Dag klatrebevegelser med fingrene, og den andre voksne sier "Lille Petter edderkopp». (s. 48, Barns trivsel og utvikling, NTNU )

16 Et barn som sitter ovenfor Ola (f
Et barn som sitter ovenfor Ola (f.2009) begynner å tromme i bordet mens hun venter på maten. Trommingen smitter og de andre barna blir med. Ola observerer de andre barna mens han trommer forsiktig i bordet. "Nei, sånn kan dere ikke sitte!", sier den voksne med kraftig stemme. Barna blir bedt om å ha hendene under bordet og den voksne drar i gang en rituell sang. (s. 48, Barns trivsel og utvikling, NTNU )

17 Statistikk

18 Norske barnehager i tall
Ved utgangen av 2011 hadde over barn plass i barnehage. 9 av 10 barn mellom 1-5 år går i barnehage (i år 2000 var tallet 6 av 10) Over 8 av 10 barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage. Barnehagedeltagelse for de yngste barna med minoritetsbakgrunn er langt lavere enn gjennomsnittet (40 % / 80% av ettåringene) Om lag ansatte utførte nærmere årsverk i barnehagene ved utgangen av Barnehagesektoren er en stor og viktig sektor!  Barnehagesektoren er kommunenes tredje største tjenesteområde Alt dette betyr økt interesse for barnehagefeltet!  Tilbake til statistikk som også er spennende!!

19 Kompetanseheving Utdanningsdirektoratet skal bidra til kompetanseheving i barnehagesektoren. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å igangsette et kompetanseløft på det flerkulturelle området, oppstart 2013.

20 Støtte og veiledning Utdanningsdirektoratet skal gi barnhagesektoren støtte og veiledning. I 2012 har vi laget to veiledere!

21 Barns trivsel – voksnes ansvar
Direktoratet har laget en veileder om forebyggende arbeid mot mobbing. Det forebyggende arbeidet mot mobbing starter i barnehagen! Voksenrollen trekkes fram. Kommunikasjon og språk er viktig for å forstå og bli forstått!

22 Veileder om språkarbeid i barnehagen
Direktoratet lager en veileder om arbeid med språk i barnehagen. Publisering i mars 2013 Veilederen bygger på rapport fra ekspertutvalg om språkkartlegging. Språkarbeid er et prioritert område i barnehagene. Det er viktig med god kvalitet! Mye diskusjon rundt kartlegging av barns språklige ferdigheter, og kanskje også noe usikkerhet knyttet til hvem, hva, og hvordan…. Det har vært viktig for direktoratet å høre stemmene, gjøre gode vurderinger og utarbeide materiale som er brukervennlig og nyttig.

23 Hva finner vi i veilederen?
Hvordan kan barnehageansatte legge til rette for et godt språkmiljø der alle barn gis mulighet til å tilegne seg god språklig kompetanse? Dokumentasjon og vurdering (kartlegging) av barnehagens språkmiljø og av enkeltbarns språklige kompetanse. Teoridel om barns språktilegnelse, herunder også flerspråklige barns språktilegnelse.

24 Takk for meg!!


Laste ned ppt "Utdanningsdirektoratets oppgaver på barnehagefeltet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google