Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gode lokaler for musikk. DISPOSISJON •Innledning – 2 minutter 1. Demo av etterklangsmåling ca 5 minutter 2. Veiledninga 5 minutter 3. 2010 – Fylkeskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gode lokaler for musikk. DISPOSISJON •Innledning – 2 minutter 1. Demo av etterklangsmåling ca 5 minutter 2. Veiledninga 5 minutter 3. 2010 – Fylkeskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gode lokaler for musikk

2 DISPOSISJON •Innledning – 2 minutter 1. Demo av etterklangsmåling ca 5 minutter 2. Veiledninga 5 minutter 3. 2010 – Fylkeskommunen 5 minutter 4. NMRs krav/norm 5 minutter 5. Web, musikklokaler.no lansering 5 minutter 6. Kort pres av utvalget

3 Fra anleggsutvalget til UTVALG FOR MUSIKKLOKALER •Politisk •Økonomisk •Faglig •HELE Musikklivet •Alle sjangre / nivåer •Øving OG konsert

4 Fra anleggsutvalget til UTVALG FOR MUSIKKLOKALER •Arbeid fra 1986 (faglig) •Bedre akustikk 1+2, SINTEF, kontakt departement •ANLEGGSUTVALGET (bredt sammensatt) (faglig OG politisk) •Norsk musikkråds norm for akustikk i lokaler til musikklokaler (sist oppdatert 2000) •Foredragspakke – Kurs og foredrag + flere publikasjoner •Politisk arbeid, ikke minst tippemiddelvedtaket 2002 •UTVALG FOR MUSIKKLOKALER

5 UTVALG FOR MUSIKKLOKALER (2008) •Sette musikklokaler enda bedre på dagsorden •Ny veiledning for musikklokaler •Slik foregår en måling (DEMO) •Selve utstyret •Gjennomføring av målingene, slik studentene har gjort •Vise Bass-absorbenter+absorbenter+meta •Lokal plan for musikklokaler – lært av idretten

6 VEILEDNING for lokalet arbeid •Veiledning – kort gjennomgang m/tilleggsveiledninger

7 Åpning av nettstedet www.musikklokaler.no

8 MÅL - NMRs utvalg for musikklokaler •Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler skal arbeide for at hele musikklivet har gode, tilpassede lokaler til øving og konserter. Utvalget skal bidra til kvalitetssikring av offentlige investeringer i musikklokaler, spesielt på regionalt og lokalt nivå.

9 MANDAT - NMRs utvalg for musikklokaler •Utvalget skal bestå av representanter fra Norsk musikkråds styre, Musikkens studieforbund, medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene - som samlet ivaretar alle musikksjangre og musikklivet over hele landet. Utvalget oppnevnes av Norsk musikkråds styre. •Utvalget rapporterer til Norsk musikkråds styre, og kan behandle saker oversendt fra styret eller administrasjonen samt saker på eget initiativ. •Utvalgets hovedoppgave er å jobbe både politisk og faglig med alle forhold knyttet til etablering og videreutvikling av hensiktsmessige musikklokaler. Saker av prinsipiell overordnet art skal behandles av styret i Norsk musikkråd.

10 MANDAT - NMRs utvalg for musikklokaler (2) •Utvalget skal arbeide på alle nivåer og områder, herunder •Innflytelse og informasjon •Regelverk og tilskuddsordninger •Retningslinjer og standarder •Kvalitetssikring av bygging og drift/vedlikehold •Planarbeid og maler for lokale og regionale planer for musikklokaler •Utvalget skal samarbeide med fylkesmusikkrådene og medlemsorganisasjonene, herunder bidra til økt bevissthet og kompetanseheving når det gjelder musikklokaler. •Utvalget skal bistå fylkesmusikkrådene og lokale musikkråd i spørsmål vedrørende musikklokaler. •Det forutsettes et nært samarbeid med Norsk musikkråds administrasjon, som også stiller sekretær for utvalget.

11 SAMMENSETNING – NMRs utvalg for musikklokaler •Jon G. Olsen (leder) - Akershus musikkråd •Inger Haugan Aasland - Aust-Agder musikkråd •Bjørn Boge - Musikkutstyrsordningen •Tonje Johansson - Norsk jazzforum •Terje Winther – UNOF •Holger Gulbrandsen - Norsk musikkråd •Erlend Rasmussen - Norsk musikkråd •Kristin Orestad Clementz - Musikkens studieforbund •Anders Kjærmann Jensen - Norsk musikkråd (utvalgets sekretær)

12 2010 – Ny ordning - VIKTIG •Fylkeskommunen fordeler ALLE statstilskuddene til lok/reg. kulturbygg (som for idrett) •  Kjempeviktig for oss å ”være der” •Retningslinjene (vedtas nå / i høst) •Vi krever MYE mer penger og LIKEVERDIGHET med idretten (kulturløftet II)

13 La oss jobbe sammen •HELE MUSIKKLIVET trenger gode lokaler •God musikk blir bedre i gode lokaler •Rollefordeling •NMR / MSF – utvalg for musikklokaler •Medlemsorganisasjoner •Fylkesmusikkråd •Lokale musikkråd

14 Litt om akustikk •Romakustikk •Etterklang •Bakgrunnstøy •Div andre •Forskjellige sjangre krever forskjellig akustikk (jfr idrett: skøyter/basket) •”Det finnes ikke god akustikk”, bare ”God akustikk FOR kor, band, blåsere etc”


Laste ned ppt "Gode lokaler for musikk. DISPOSISJON •Innledning – 2 minutter 1. Demo av etterklangsmåling ca 5 minutter 2. Veiledninga 5 minutter 3. 2010 – Fylkeskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google