Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© 2008 Aker Solutions part of Aker Statutter For Samarbeidsutvalget – LEDERNE i Aker Solutions.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© 2008 Aker Solutions part of Aker Statutter For Samarbeidsutvalget – LEDERNE i Aker Solutions."— Utskrift av presentasjonen:

1 © 2008 Aker Solutions part of Aker Statutter For Samarbeidsutvalget – LEDERNE i Aker Solutions

2 © 2008 Aker Solutions part of Aker Formål ■ Samarbeidsutvalgets ( SU ) formål er å ivareta Ledernes medlemsinteresser i alle Aker Solutions’ bedrifter. ■ Utvalget vil følge opp konsernutviklingen, medvirke til faglig og godt samarbeid på tvers av bedriftsgrenser og kultur.

3 © 2008 Aker Solutions part of Aker Mandat heltidstillitsvalgt ■ Medlem av FAU i Aker Solutions ■ Ledernes representant i diverse forhandlingsutvalg på Konsernnivå ■ Ledernes representant i fremtidige Prosjekt og Rotasjons avtaler. ■ Kan være representert i lokale forhandlinger. ■ Ledernes informasjonsbærer til alle bedriftsgrupper

4 © 2008 Aker Solutions part of Aker Møtefrekvens ■ SU tar sikte på 4 ordinære møter i året – 2 vår og 2 høst. Ett av SU-møtene blir årsmøte og hver bedriftsgruppe får en utvidet representasjon på 2 delagater + mulighet på en observatør. ■ Arbeidsformen legges opp i første årlige SU-møte og i gjensidig informasjonsvirksomhet. ■ Forslag til dagsorden sendes styret to uker før møtet

5 © 2008 Aker Solutions part of Aker SUs representasjon ■ Samarbeidutvalget skal bestå av en representanter fra samtlige av konsernets bedrifter. Samarbeidsutvalget ledes av et styre valgt av representantene. Styrets funksjonstid er 2 år. Sammensetning: Leder og heltidstillitsvalgt, nestleder, sekretær og styremedlemmer. ■ Leder av SU er medlem av FAU, vara velges på SU møte. ■ På utvidet SU-møte har bedriftene rett på en representasjon på to deltagere.

6 © 2008 Aker Solutions part of Aker Bedriftenes representasjon til SU ■ Leder av gruppestyret er representant i SU. ■ På utvidet SU-møte blir representant nr 2 valgt av de lokale styrene.


Laste ned ppt "© 2008 Aker Solutions part of Aker Statutter For Samarbeidsutvalget – LEDERNE i Aker Solutions."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google