Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Spørsmålet var: ”Hvordan skal Svømmeforbundet få til økt fokus og mer satsing på svømmeanlegg?” Anlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Spørsmålet var: ”Hvordan skal Svømmeforbundet få til økt fokus og mer satsing på svømmeanlegg?” Anlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Spørsmålet var: ”Hvordan skal Svømmeforbundet få til økt fokus og mer satsing på svømmeanlegg?” Anlegg

2 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Målpyramiden MÅL

3 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Skal man nå sine politiske mål, må det gjøres et stykke arbeid både pol. og adm - på alle nivåer. Desto mer glød, innsatsvilje og kompetanse man har på toppen, desto mer blir igjen på klubbnivå

4 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Sentralt  må det jobbes for at NIF skal fronte og synliggjøre at svømmeanlegg er idrettsanlegg.  Viktige faktorer å ta tak for Svømmeforbundet:  Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon  Politisk arbeid  Skolering / kompetanse

5 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund På alle plan  For å øke fokus er det enighet om at det må det jobbes med anlegg på disse plan:  Lokalt  Regionalt  Nasjonalt

6 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Det må jobbes med:  Synliggjøre behovet for  Nye anlegg  Rehabilitering av eksisterende anlegg  Åpne anlegg  Tilgjengelighet for idretten

7 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon  Anleggsundersøkelsen, laget av studenter i januar: Denne kan det jobbes noe mer med og sende den ut til kretsleddet – be de følge opp sine klubber for å kartlegge hvordan anleggene brukes. Dvs. at klubbene MÅ kartlegge sine behov og bruk i forhold til opplæring, trening, og konkurranse. Bruken av anlegg til skole og publikum må også kartlegges.  I forhold til kostnader og de enkelte brukergrupper må en ta for seg totalkostnad for drift av svømmehaller fordelt på de ulike brukergruppene.  Samle inn de anleggsspørsmål som stilles til våre klubbveiledere, til styret og evt. administrasjonene – det utarbeides svar på disse spørsmålene som legges ut på svomming.no

8 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Dokumentasjon, informasjon og kommunikasjon  Det lages en kortfattet brosjyre med argumenter for hvorfor vi trenger svømmeanlegg. Mye av dette finnes i dag i strategidokumentet som er laget.  Legge ut på nettet spørsmål og svar på vanlige spørsmål, og informasjon fra anleggesundersøkelsen..  Definere hva som det innebærer å være et ”godt” anlegg, definere hvilke av disse vi har i dag og legge ut en lenke til disse på nettet.  Oppdatere våre nettsider med aktuell anleggesinformasjon.

9 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Politisk arbeid  Hva skal til for å nå gjennom politisk på de ulike nivå?

10 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Nasjonalt  Alle partier må oppsøkes for å fronte vår sak  Oppsøke de ulike fylkesbenkene på Stortinget for både å kartlegge status og legge fram dokumentasjon. Her bør det være med kretsrepresentant fra det aktuelle fylket.  Prøve å komme inn på møte med Utdanningskomiteen på nytt.  Kontakte sentrale politikere: Her er det anleggsutvalget som vil være pådriver, spesielt Per Rune Eknes.

11 Økning av spillemidler  Innendørs svømmeanlegg  Inkl. garderober og nødvendige tilleggsrom  Basseng (opplæringsbasseng) 12,5 x 8,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr 2 500 000  Basseng (treningsbasseng) 25,0 x 12,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr 10 000 000  Basseng (konkurransebasseng) 25,0 x 15,5 m Tilskudd: 1/3 inntil kr 12 000 000  Basseng større enn 25m: Tilskudd etter særskilt vurdering av departementet

12 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Lokalt og regionalt  Det kommunene som har den største kostnaden ved bygging av et svømmeanlegg, det er derfor viktig å øke fokuset her.  Det er viktig at det er klubber og kretser som jobber opp mot de kommunale og fylkeskommunale politikerne.  Klubber og kretser må bli politisk aktive.  Det legges opp til skolering og veiledning ved hjelp av anleggsveiledere.

13 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Skolering  Anleggsveileder  Det lages et opplegg for hva de skal kurses i.  Innhold her vil blant annet være gjennomgang av anleggsplan, spesifikasjon for svømmeanlegg og politisk arbeid.  I politisk arbeid ligger blant annet å forstå viktigheten av å jobbe opp mot kommunen og kunnskap om kommunedelplaner og å være med i Idrettsrådet.

14 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Oppfølging  Seminar for opplæring av anleggsveiledere er gjennomført  Det skal utarbeides en enkel argumentasjonsbrosjyre  Hvorfor er det viktig å bygge svømmeanlegg.  Det skal jobbes med å lage gode presentasjoner som klubbene kan bearbeide og bruke i sitt arbeid lokalt.

15 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Anleggsveiledere kan  Gi klubbene:  Fødselshjelp  Hjelp til dokumentasjon om anleggsstatus i kommunen  Hjelp til å lage strategidokument  Hjelp til å lage argumentasjonsdokument  Oppfølging  Ved behov  Ansvarlig for fremdrift i anleggsprosjektene skal alltid ligge på klubb/krets

16 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Verktøy  Det lages en kortfattet brosjyre med argumenter for hvorfor vi trenger svømmeanlegg. Mye av dette finnes i dag i strategidokumentet som er laget.  Definere hva som det innebærer å være et ”godt” anlegg, definere hvilke av disse vi har i dag og legge ut en lenke til disse på nettet.  Oppdatere NSF nettsider med aktuell anleggesinformasjon.

17 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Anleggsveiledere – og kontakter i Norges Svømmeforbund  Halle Mikkelborg  Kirkenes Svømmeklubb / Finnmark Idrettskrets  Ragnar Klami  Kristiansand Stupeklubb  Knut Haaland  Bærumssvømmerne  Bjørn Harald Olstad  Lambertseter Svømmeklubb  Per Arne Behrens  Lambertseter Svømmeklubb  Christian Styren  Hamar Stupklubb  Knut Olaf Pedersen  Bergens Svømme Club, Hordaland Svømmekrets, NSF Forbundsdommer

18 Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund  Alice Boyd  Sør-Trøndelag Svømmekrets, NSF klubbveileder, Forbundsdommer, Svømmeutvalget  Janne Svegården  Bystyrerepresentant Oslo kommune og NSFs Anleggsutvalg  Per Rune Eknes  President NSF og med i Anleggsutvalget  Arthur Knudsen  NSFs Anleggsutvalg  Marit Pedersen  NSF Forbundstyre medlem og NSFs anleggsutvalg  Rolf Gunnar Haagensen  NSFs anleggsutvalg, Forbundsdommer  Brita Blenne Lien  Leder Svømmeutvalget og NSF klubbveileder  Kristin Homb  Svømmeforbundet


Laste ned ppt "Marit Pedersen, Norges Svømmeforbund Spørsmålet var: ”Hvordan skal Svømmeforbundet få til økt fokus og mer satsing på svømmeanlegg?” Anlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google