Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe. Standardforedrag - innledning Justert til bruk ved ledermøte i Møre og Romsdal, Molde 20. Oktober 2007 Tar forsamlingen gjennom en del sentrale forhold knyttet til lokaler, og akustikk

2 Akustikk i lokaler til kulturformål med hovedvekt på lokaler for det lokale og regionale kultur- og musikkliv Presentasjon ved Jon G. Olsen – Norsk musikkråds anleggsutvalg Høstkonferanse / Ledermøte på Vestnes 20. oktober 2007 Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe. Standardforedrag - innledning Justert til bruk ved ledermøte i Møre og Romsdal, Molde 20. Oktober 2007 Tar forsamlingen gjennom en del sentrale forhold knyttet til lokaler, og akustikk

3 Romakustikk og lydisolasjon
To typer akustiske begrep, i stor grad uavhengige av hverandre Men meget viktig å være oppmerksom på ROMAKUSTIKK Akustiske forhold INNE I rommet LYDISOLASJON ”Smitte” av lyd fra omgivelsene

4 Lydisolasjon Meget viktig ved samtidig bruk
Uviktig (lite viktig) dersom det ikke planlegges samtidig bruk Ofte kritisk i kulturlokaler, normalt er samtidig bruk ønskelig Ofte strukturelle forhold ved huset Tall for akseptabel bakgrunnsstøy bør defineres klart

5 Romakustikk De lydmessige forhold INNE I rommet
Påvirkes hovedsakelig av romvolum, romform og overflate Forskjellig bruksområde har høyst forskjellig akustiske behov: ALTSÅ

6 GOD AKUSTIKK FINS IKKE !! God akustikk er samtidig dårlig akustikk !! (og slik må det være – fysiske lover) GOD AKUSTIKK er DÅRLIG AKUSTIKK for kino for kor GOD AKUSTIKK er DÅRLIG AKUSTIKK for kor for teater GOD AKUSTIKK er DÅRLIG AKUSTIKK for storband for visesang Hvis dette er det ENESTE dere husker, er mye vunnet

7 Altså: DET FINS IKKE ”God akustikk”
”God akustikk” har ingen mening uten i forhold til spesifikt bruksområde. God akustikk for symfoniorkester er katastrofal for storbandet. Og en flott akustikk for skolekorpset er like katastrofal for amatørkoret. For ikke å snakke om topp kor-akustikk brukt av et rockeband. Men uansett: KINO-akustikk er hovedfienden for et levende lokalt kulturliv

8 Vil dere ha god akustikk, må dere vite hva dere skal bruke lokalet til
God akustikk FOR noe, men altså for hva? Forenklet kan vi si at vi har følgende hovedgenre (akustisk gruppert) Kor, strykere og akustiske mindre ensembler (musikkgrupper fra kulturskolen) Korps og andre lydsterke grupper Band, storband, rockeband, og elektronisk forsterket musikk Dansetilstelninger Teater Konferanser Kino

9 Romakustikk = etterklang?
Ikke bare, men i denne sammenhengen den viktigste enkeltfaktoren De andre faktorene gir seg mer selv dersom etterklangsbehovet er definert

10 Litt mer om romakustikk
Viktig med god og jevn spredning av lydenergi (uansett bruksformål) Viktig at romakustikken ikke i særlig grad ”farger lyden” frekvensmessig Valg av prioritert bruksformål vil få konsekvens for ønsket TYDELIGHET i rommet, og dermed også romfølelsen i lokalet

11 SÅ HVA VIL DERE HA ??? La oss bruke litt tid på å diskutere dette
Hvor viktig er kinobruken ? Trengs kino – bygg flere saler, ikke mulig med kompromiss, sorry.

12 PRIORITERINGER Betyr å velge – og å velge BORT
Helt sentralt – uten klare prioriteringer intet vellykket musikklokale Gode justeringsmuligheter er dyre, men kan gi akseptable kompromisser Uansett: ROMVOLUM er viktig Og: KINO er hovedfienden

13 ”God akustikk” i konsertlokale - akustisk musikk
Lettere å DEMPE enn å ØKE etterklangen For publikum Lang etterklang (1,7-2,2 sek) Stor romfølelse Middelstydelighet God balanse mellom instrumenter/stemmer Lite bakgrunnsstøy For utøverne ”Godt å spille /synge” Rommet hjelper utøver til god kontroll Direktelyd / tidlige refleksjoner på scenen Etterklanglyd, ikke minst fra salen

14 ”God akustikk” i øvingslokale - akustisk musikk
Mye likt konsertlokale-akustikk Hovedutfordring: tilstrekkelig volum, ”luft er dyrt” Gjerne litt tørrere og med større tydelighet enn konsertlokalet, lettere med instruksjon Men hva er vanlig, jfr gymsal Eller ”kulturhus-øverom”, uten ”salsvolum” Billigste løsning ofte noe mer tepper Spesielt for kor: Må ha nok klang i rommet, umulig å opparbeide god korklang uten + stemmene slites og ødelegges

15 Noen tips og gode råd - NYBYGG
PRIORITER – IKKE GI DERE Lær av Lørenskog

16 Noen tips og gode råd – OMBYGGING OG JUSTERING - 1
Samfunnshus Rydde scenen Fjerne tepper / få inn reflektorer NB: Bruk av kulisser kan være meget effektivt Større sceneåpning – FYYYY: Titteskapscene Vanskelig å gjøre noe med volum

17 Noen tips og gode råd – OMBYGGING OG JUSTERING - 2
Gymnastikksal Forskjell kor / korps (hvorfor mest korps, når det er akustisk best for kor???) Ikke tenkt for musikk, bør brukes av idretten Ofte problemer av forsjellig art, MEN: Ofte gunstig form, ofte brukbart volum, potensials for brukbar etterklang Plassering av musikklaget viktig Justering av takform Bruk av tepper for å korrigere for manglende publikum NB: sjekke taket

18 Noen tips og gode råd – ELEKTRONISK ETTERKLANG
Begynner å bli spennende Kan øke etterklang med ca 0,5 sek, kanskje noe mer Må ha brukbar og balansert klang i rommet i utgangspunktet (dvs minst ca 1,2-1,3 jevn) Ikke ”umulig” pris Kan kombineres med tepper, flåter og andre fysiske etterklang-justeringer

19 Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe. Standardforedrag - innledning Justert til bruk ved ledermøte i Møre og Romsdal, Molde 20. Oktober 2007 Tar forsamlingen gjennom en del sentrale forhold knyttet til lokaler, og akustikk


Laste ned ppt "Presentasjon av forhold som bør vurderes ved prosjektering av lokaler til kulturformål der det lokale og regionale musikklivet er tenkt som en målgruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google