Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akustikk i lokaler til kulturformål med hovedvekt på lokaler for det lokale og regionale kultur- og musikkliv Presentasjon ved Jon G. Olsen – Norsk musikkråds.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akustikk i lokaler til kulturformål med hovedvekt på lokaler for det lokale og regionale kultur- og musikkliv Presentasjon ved Jon G. Olsen – Norsk musikkråds."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Akustikk i lokaler til kulturformål med hovedvekt på lokaler for det lokale og regionale kultur- og musikkliv Presentasjon ved Jon G. Olsen – Norsk musikkråds anleggsutvalg Høstkonferanse / Ledermøte på Vestnes 20. oktober 2007

3 Romakustikk og lydisolasjon To typer akustiske begrep, i stor grad uavhengige av hverandre Men meget viktig å være oppmerksom påROMAKUSTIKK Akustiske forhold INNE I rommetLYDISOLASJON ”Smitte” av lyd fra omgivelsene

4 Meget viktig ved samtidig bruk Uviktig (lite viktig) dersom det ikke planlegges samtidig bruk Ofte kritisk i kulturlokaler, normalt er samtidig bruk ønskelig Ofte strukturelle forhold ved huset Tall for akseptabel bakgrunnsstøy bør defineres klart Lydisolasjon

5 Romakustikk De lydmessige forhold INNE I rommet Påvirkes hovedsakelig av romvolum, romform og overflate Forskjellig bruksområde har høyst forskjellig akustiske behov: ALTSÅ

6 GOD AKUSTIKK FINS IKKE !! God akustikk er samtidig dårlig akustikk !! (og slik må det være – fysiske lover) GOD AKUSTIKKerDÅRLIG AKUSTIKK for kinofor kor GOD AKUSTIKKerDÅRLIG AKUSTIKK for korfor teater GOD AKUSTIKKerDÅRLIG AKUSTIKK for storbandfor visesang Hvis dette er det ENESTE dere husker, er mye vunnet

7 Altså: DET FINS IKKE ”God akustikk” ”God akustikk” har ingen mening uten i forhold til spesifikt bruksområde. God akustikk for symfoniorkester er katastrofal for storbandet. Og en flott akustikk for skolekorpset er like katastrofal for amatørkoret. For ikke å snakke om topp kor-akustikk brukt av et rockeband. Men uansett: KINO-akustikk er hovedfienden for et levende lokalt kulturliv

8 Vil dere ha god akustikk, må dere vite hva dere skal bruke lokalet til God akustikk FOR noe, men altså for hva? Forenklet kan vi si at vi har følgende hovedgenre (akustisk gruppert) Kor, strykere og akustiske mindre ensembler (musikkgrupper fra kulturskolen) Korps og andre lydsterke grupper Band, storband, rockeband, og elektronisk forsterket musikk Dansetilstelninger Teater Konferanser Kino

9 Romakustikk = etterklang? Ikke bare, men i denne sammenhengen den viktigste enkeltfaktoren De andre faktorene gir seg mer selv dersom etterklangsbehovet er definert

10 Litt mer om romakustikk Viktig med god og jevn spredning av lydenergi (uansett bruksformål) Viktig at romakustikken ikke i særlig grad ”farger lyden” frekvensmessig Valg av prioritert bruksformål vil få konsekvens for ønsket TYDELIGHET i rommet, og dermed også romfølelsen i lokalet

11 SÅ HVA VIL DERE HA ??? La oss bruke litt tid på å diskutere dette Hvor viktig er kinobruken ? Trengs kino – bygg flere saler, ikke mulig med kompromiss, sorry.

12 PRIORITERINGER Betyr å velge – og å velge BORT Helt sentralt – uten klare prioriteringer intet vellykket musikklokale Gode justeringsmuligheter er dyre, men kan gi akseptable kompromisser Uansett: ROMVOLUM er viktig Og: KINO er hovedfienden

13 ”God akustikk” i konsertlokale - akustisk musikk Lettere å DEMPE enn å ØKE etterklangen For publikum Lang etterklang (1,7-2,2 sek) Stor romfølelse Middelstydelighet God balanse mellom instrumenter/stemmer Lite bakgrunnsstøy For utøverne ”Godt å spille /synge” Rommet hjelper utøver til god kontroll Direktelyd / tidlige refleksjoner på scenen Etterklanglyd, ikke minst fra salen

14 ”God akustikk” i øvingslokale - akustisk musikk Mye likt konsertlokale-akustikk Hovedutfordring: tilstrekkelig volum, ”luft er dyrt” Gjerne litt tørrere og med større tydelighet enn konsertlokalet, lettere med instruksjon Men hva er vanlig, jfr gymsal Eller ”kulturhus-øverom”, uten ”salsvolum” Billigste løsning ofte noe mer tepper Spesielt for kor: Må ha nok klang i rommet, umulig å opparbeide god korklang uten + stemmene slites og ødelegges

15 Noen tips og gode råd - NYBYGG PRIORITER – IKKE GI DERE Lær av Lørenskog PRIORITER – IKKE GI DERE

16 Noen tips og gode råd – OMBYGGING OG JUSTERING - 1 Samfunnshus Rydde scenen Fjerne tepper / få inn reflektorer NB: Bruk av kulisser kan være meget effektivt Større sceneåpning – FYYYY: Titteskapscene Vanskelig å gjøre noe med volum

17 Noen tips og gode råd – OMBYGGING OG JUSTERING - 2 Gymnastikksal Forskjell kor / korps (hvorfor mest korps, når det er akustisk best for kor???) Ikke tenkt for musikk, bør brukes av idretten Ofte problemer av forsjellig art, MEN: Ofte gunstig form, ofte brukbart volum, potensials for brukbar etterklang Plassering av musikklaget viktig Justering av takform Bruk av tepper for å korrigere for manglende publikum NB: sjekke taket

18 Noen tips og gode råd – ELEKTRONISK ETTERKLANG Begynner å bli spennende Kan øke etterklang med ca 0,5 sek, kanskje noe mer Må ha brukbar og balansert klang i rommet i utgangspunktet (dvs minst ca 1,2-1,3 jevn) Ikke ”umulig” pris Kan kombineres med tepper, flåter og andre fysiske etterklang-justeringer

19


Laste ned ppt "Akustikk i lokaler til kulturformål med hovedvekt på lokaler for det lokale og regionale kultur- og musikkliv Presentasjon ved Jon G. Olsen – Norsk musikkråds."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google