Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria Rodahl Johansen, ECgroup AS

2 Innhold 1.Innledning 2.HMS i store og små energibedrifter 3.Gjennomføring av HMS-prosjekt 4.IT-verktøy 5.Organisering 6.Utfordringer

3 Alle energibedrifter er pålagt å følge Arbeidsmiljølovens internkontrollforskrift for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø Manglende kontroll og oppfølging av HMS i energibedriften kan få store konsekvenser dersom en uønsket hendelse inntreffer HMS-arbeidet må settes i et system og alle ansatte må involveres, både i forhold til kartlegging, handlingsplan og oppfølging Et HMS-system er ingen garanti for at ulykker ikke inntreffer, men hensikten er å redusere risikoen 1. Innledning

4 2. HMS i store og små energibedrifter Store energibedrifterSmå/mellomstore energibedrifter En eller flere ansatte har HMS-ansvaret og jobber kun med dette HMS-ansvaret blir tildelt en ansatt og kommer i tillegg til daglige arbeidsoppgaver Har ofte mer ressurser og systemer på plass for å organisere HMS-arbeidet Har litt HMS overalt, vanskelig å få alt strukturert i et system Energibedrifter med mer enn 50 ansatte skal ha AMU Alle energibedrifter kan ha et AMU, men det er mindre vanlig i små bedrifter

5 3. Gjennomføring av et HMS-prosjekt - Kartlegging Forankring/ansvar  HMS-arbeidet må forankres i styret, ledelsen og hos de ansatte  HMS bør inngå som et sentralt punkt i bedriftens strategiplan  Ha en klar og tydelig ansvarsfordeling av HMS-arbeidet  Etabler konkrete rutiner for styrerapportering av HMS Involvere/Diskutere  Involver alle ansatte for å sikre at HMS-arbeidet blir godt implementert  Ha gjerne HMS som fast tema på periodiske møter

6 3. Gjennomføring av et HMS-prosjekt - Kartlegging forts. Kartlegging innebærer å skaffe oversikt over:  Hvilke lover og forskrifter som gjelder for vår energibedrift  Hvilke farer og forhold som innebærer risiko for skader og sykdom  Hvilke rutiner som er på plass og hvilke som mangler Energibedriften må ha et system for risikovurdering og sikker jobb-analyser Energibedrifter med minst femti ansatte må ha et Arbeidsmiljøutvalg Alle bedrifter som har mer enn ti ansatte må ha et verneombud Fra 2010 er alle energibedrifter pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste

7 3. Gjennomføring av et HMS-prosjekt - Handlingsplan En handlingsplan skal sørge for at HMS-arbeidet blir ivaretatt og fulgt opp Ledelsen må fremstå som gode rollemodeller og ha fokus på intern motivasjon Handlingsplanen bør omfatte:  Problemområder/hovedmål  Delmål  Tiltak  Tidsplan  Ansvar  Kvittering for utført

8 3. Gjennomføring av et HMS-prosjekt - Oppfølging Et robust og levende HMS-system krever at handlingsplanen blir fulgt opp og evaluert Et HMS-system som ikke er i bruk gjør ingen nytte for seg i forhold til å forebygge skader eller sykdom Oppfølgingen innebærer å:  Sørge for kontinuerlig opplæring og oppfølging  Ha et system for avvikshåndtering  Gjennomføre årlige vernerunder  Gjennomføre årlig revisjon

9 4. IT-verktøy Papir er ut! Tidlig i prosjektprosessen bør det velges et IT-verktøy som kan brukes for å strukturere HMS-systemet Det finnes mange aktører som leverer IT-verktøy for HMS Krav som bør stilles til IT-verktøyet:  God brukervennlighet  Enkelt og oversiktlig  Lett å oppdatere

10 5. Organisering Store energibedrifter har ofte mer ressurser til å drive systematisk HMS-arbeid HMS-arbeid i mindre energibedrifter kan dra nytte av at de har færre ansatte, spesielt i forhold til:  Forankring  Organisering  Gjennomføring  Felles forståelse Eksempler på måter å organisere HMS-arbeidet:  Et overordnet HMS-utvalg (AMU)  En HMS-sjef

11 6. Utfordringer Hvordan etablere en kultur blant de ansatte for at HMS er viktig? Hvordan sørge for at avvik blir rapportert og behandlet? Hvordan sikre tilgang til og bruk av systemene på alle nivåer i bedriften? Hvordan måle at HMS virker?

12 Viktig med rett fokus…..

13


Laste ned ppt "HMS i de lokale og regionale energibedriftene Hvordan ivaretar bedriftene helse, miljø og sikkerhet? KS Bedriftenes Møteplass 2011, 17.februar 2011 Maria."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google