Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fastsettelse av ”livsopphold” Landsmøte SFN 2010 Av Kristian Sæbø Drammen politistasjon – søndre Buskerud politidistrikt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fastsettelse av ”livsopphold” Landsmøte SFN 2010 Av Kristian Sæbø Drammen politistasjon – søndre Buskerud politidistrikt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fastsettelse av ”livsopphold” Landsmøte SFN 2010 Av Kristian Sæbø Drammen politistasjon – søndre Buskerud politidistrikt

2 Utleggstrekk • Det klart vanligste dekningsobjektet – 35 – 40 % av sakene ender med trekk • Fordelaktig for saksøker og saksøkte • Veldig forskjellig praksis på utmålingen av trekkstørrelsen – Hos den alminnelige namsmann internt – I forhold til de særlige namsmenn

3 Dekningsloven § 2-7 ”Utlegg kan tas i skyldnerens krav på forfalt eller uforfalt lønn […] i den utstrekning lønnen overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand.”

4 Metoden Lønnsinntekt - Skatt - Trekk med bedre prioritet - Boutgifter - Livsopphold = Trekksum ”Underhold”

5 Livsopphold • Mat og drikke • Klær og sko • Elektrisitet og fyring • Helse og hygiene (såpe, kosmetikk, legebesøk, enkel tannpleie, frisør og lignende) • Telefon, avis og tv-lisens • Reiser (herunder utgifter for å komme til og fra jobb, barnehage med mer) • Dagligvarer (papirvarer, vask/rengjøringsartikler, lyspærer, blyanter og lignende) • Husholdningsartikler (hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr, sengetøy og lignende) • Øvrige utgifter (ferie, fritid, kafébesøk, kino med mer) • Ekstraordinære utgifter

6 Boutgifter • Husleie • Boliglån • Fellesutgifter • Kommunale utgifter • Huseierforsikring

7 Hvor høyt er livsoppholdet og boutgiftene ved de forskjellige typetilfellene ved enhetene her?

8 Nivå - ”Jussen” • Ligger i sakens natur at man må tole en viss oppofrelse • Loven: ”Rimelighet” – Betegner en noe lavere standard enn hva man er vant til i et rikt land som Norge • Rettspraksis: – Rt 1993-1069 – satser for sosialhjelp ”naturlig vil danne et grunnlag for skjønnet” – Rt 2001-963 – kan ikke legge seg på nivået ved gjeldsordning, for store forskjeller – Ellers lite praksis fra høyere domstoler • Litteratur: – Et sted mellom sosialsats og gjeldsordningssats • Ellers lite rettskilder å basere seg på

9 ”Sosialsatsene” • Etter lov om sosialtjenester har personer som ikke klarer å forsørge sitt eget underhold krav på økonomisk stønad. • Kravet slår inn dersom man har mindre enn en bestemt beløpsgrense • Det er fastsatt veiledende satser nasjonalt, og åpnes for at det kan opprettes satser lokalt – Nasjonale satser, per 2009: • Enslig 5.105,- • Samboer/ektefelle 4.239,- (8.479,-)

10 Gjeldsordningssatsene • Vedtak av 14. mai 2004: Satsene utgjør 85 % av minstepensjonen • Minstepensjonen har økt betraktelig de siste årene • Utgangspunktet veiledende, men brukes alltid

11 Gjeldsordningssatsene (2) Gjeldsordningsloven EnsligEktefelle/samboer Mat og drikke2105 Klær og sko535 Elektrisitet og fyring925990 Helse, hygiene, lege med mer835 Telefon, avis og tv-lisens630320 Reiser720 Dagligvarer210135 Husholdning745403 Øvrige utgifter29492864

12

13 Hva har folk til livsoppholdet ellers? Konsulent namsfogden i Oslo Barne- og ungdomsarbeider Barnehageassistent Brutt inntekt285.000267.100232.200 Netto i måneden17.71716.75914.893 Fagforening/pensjon500 Studielån1.000 0 Bo7.000 Til livsopphold9.2178.2597.393

14 SIFO • ”Standardbudsjett for forbruksutgifter 2008” – Hva norske familier faktisk bruker på de forskjellige postene. – Kan benyttes når man skal etablere satser

15 Sammendrag • Sosialsatsene er lavere enn hva dere legger til grunn ved livsopphold • De høye gjeldsordningssatsene gir et feil bilde • Folk har generelt ikke så veldig mye igjen til å bruke på livsopphold

16 Ikke-standard-saker • Alt som er behandlet til nå gjelder også for barn – Det bør lages egne satser for barn, oppdelt etter alder • Tillegg for enslig forsørger? • Stordriftsfordel? • Dersom trekket har vart lenge


Laste ned ppt "Fastsettelse av ”livsopphold” Landsmøte SFN 2010 Av Kristian Sæbø Drammen politistasjon – søndre Buskerud politidistrikt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google