Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til NetBAS Kamil Dursun

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til NetBAS Kamil Dursun"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til NetBAS Kamil Dursun www.hiof.no Kamil.dursun@hiof.no

2 NetBAS er et program som: Er utviklet av Powel-Norge og brukes av mange energiverk i landet. Analyserer nettverket for å beregne: – Lastflyt – Kortslutningsrespons – En mengde andre parametre som selektivitet, sikringsanalyser, jordslutning, motorstart, pålitelighet, utfallsanalyse m.m. Simulerer nettverket for å finne evt. flaskehalser, virkning av fremtidig utvidelser osv.

3 Beregninger Beregninger kan foretas i seksjoner som er elektrisk koplet til hverandre. Alle spenningsnivåer kan håndteres, men en ad gangen. Det er viktig å følge visse konvensjoner når man introduserer elementer i NetBAS slik at det endelige utfallet av beregningene blir entydig.

4 To-viklingstransformatorer Betegnes T2 eller TF (TF: Fordelingstransformator). Viktig å merke høyspentsiden med knutepunkt 1 og lavspentsiden med knutepunkt 2. Ellers vil ikke beregningene bli riktige.

5 Treviklingstransformatorer Betegnes T3. Primær, sekundær og tertiær viklinger må koples til hver sitt knutepunkt eller samleskinne. Man må også være påpasselig med å kople de respektive viklingene til hver sitt knutepunkt.

6 Objekttyper Serieobjekter. Beskriver selve nettet. Shuntobjekter. Beskriver flyt inn i og ut av nettet Sammen gir de mening

7 Kjøring av programmet Vi har et par filer som vi kan starte vårt arbeid ut fra. Disse filene kan vi hente, foreta beregninger og endre på men vi bør beholde de opprinnelige filene uendret. Vi kan lagre vårt arbeid som andre filer med nytt navn.

8 Moduler NetBAS har flere moduler som vi kan kjøre fra. Vi bruker her MASKE modulen. Dette velger vi ved å klikke på Moduler/Maske Vi har ikke tilgang til arkivet men bare filen. Om man skulle kjøre programmet i det virkelige liv, kunne man også ha tilgang til kartdata.

9 Eksempel på kartmodulen hvor vi kan jobbe direkte på topologien.

10 Beregninger både fra Arkiv og Maske: Fil ArkivMaske Kart Nett- skjema Beregn 2. Henting og lagring av nett.

11 Produksjoner og belastninger må være definert: Produksjon= GE (Generator) Belastning = SL (Sum last), AB (Abonnent) eller LA (Last) GE AB SL

12 Eksempel på kjøring Start NetBAS Klikk Fil/Hent nett fra fil… Velg en fil (F.eks. Kråkstad) Dette er data for Kråkstad nettet. Lavspentnettene er anonymiserte så vi har tilgang til detaljene til 10 kV nettet.

13 Lik basisspenning : Basisspenningen må være lik for alle elektriske objekter på samme spenningsnivå. Basisspenning tilsvarer spenning i Arkivet

14 Viktige områder på skjermen Øverst til venstre ser vi at programmet kjøres i den modulen, som vi har valgt (her: MASKE). Nederst til venstre er det en rad som gir informasjon om tilstanden til komponenten som vi velger. Knapperader er kompliserte og vanskelige å få en oversikt i begynnelsen. Det vi må huske på er (!) Knappen som foretar en fullstendig beregning av den valgte seksjonen. Vi må klikke på (!) etter hver gang vi gjør en endring.

15 Trykk-knapper etter start av beregning fra kart eller maske Trykk-knapper slås automatisk på (Maske- modus) 1.Vis spenning 2.Vis Kortsluttningsstrømmer 3.Vis strøm 4.Presentrasjon av flyt 1.Hent nettskjema 2.Hent beregningsdata 3.Hent nett fra fil 4.Beregningsparametre 5.Bestem tidspunkt for beregning 2. 6. Skaler last 7.Rediger svingmaskin 8.Lastflyt 9.Vis oppsumering 1.3. 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 Trykk-knapper etter start av beregning, forts. Knapperad: Maske Fordelingsnett 1.Sjekk av lastdata 2.Belastning på fordelingstrafoer 3.Min/max spenning 4.Vis maskeforbindelser (ringdrift) 5.Brytere som er koblet 6.Vis strøm og spenning i stasjoner 7.Vis last og tap for nettstasjoner 8.Vis fordeling sluttbrukergrupper 2.1.3.4.5.6.7. 8

17 Trykk-knapper etter start av beregning, forts. Knapperad: Maske En lavspenningskrets 1.Sjekk av energiforbruk 2.Vis tabell over abonnenter 3.Min/max spenning 4.Min/max strømmer 5.Vis lastfordeling grafisk 1 2 3 4 5 6 7 8 6. Vis tverrsnitt 7. Fordeling kortslutningsstrøm 8. Finn kortslutningssted


Laste ned ppt "Introduksjon til NetBAS Kamil Dursun"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google