Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Microsoft BizTalk og WEBservices

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Microsoft BizTalk og WEBservices"— Utskrift av presentasjonen:

1 Microsoft BizTalk og WEBservices
Webservices Grunndata (XML) Microsoft BizTalk og WEBservices

2 Hva er Webservices ? Web Service er en teknologi som gjør det enkelt å utveksle data mellom ulike datasystemer Brukes av Byggtjeneste for å tilgjengeliggjøre produktbilder og produktdokumentasjon fra NOBB til ulike dataløsninger Nyhet! Kan nå brukes til automatisk overføring av Grunndata mellom NOBB og kundens eget datasystem 2

3 Realisering Løsningen realiseres ved å benytte følgende verktøy:
BizTalk for prosessering av meldinger WebServices for grensesnitt mot BizTalk WebServices for grensesnitt mot partnere XML Schemas for definering av meldingsformat

4 To tjenester eksport- og import-webservices

5 Eksport/import webservices
Eksport: Ett sett av tjenester som kan benyttes for å hente ut [all] informasjon fra Byggtjenestes varedatabase Kan benyttes av både brukere og vareeiere Import: Ett sett av tjenester som kan benyttes for å levere et gitt sett av informasjon inn til Byggtjenestes varedatabase Benyttes av vareeiere

6 Eksport Web Services Batch-meldinger Fulle meldinger Varer Moduler
Priser Fulle meldinger Modulstandarder Produsentregister Stikkordsregister Enhetsregister Deltagere Varegruppestruktur 6 6

7 Skeleton applications
ReceiveService Webservice for mottak av batcher fra Byggtjeneste Skeleton webserviceapplikasjon i .net 2.0 C# Inneholder kode for mottak av meldinger Lagrer disse ned til disk Sender ny request melding om nødvendig Binær kode kan benyttes direkte Source code medfølger Kopiering og endring tillatt og ønskelig Kjøres under IIS

8 Oversikt over tjenestene

9 Access til Services’ene
Eksportservices Finnes på adressen: Grunndata.byggtjeneste.no/Eksportservice/eksportservice.asmx Krever login Dere får login ved henvendelse til Byggtjeneste

10 Access til Services’ene forts.
Importservices Finnes på adressen: Grunndata.byggtjeneste.no/Importservice/Importservice.asmx Krever login Dere får login ved henvendelse til Byggtjeneste

11 Tilgjengelig materiale
Sendes kunder som er interresert: Eksportservice i to varianter Beskrivelse av tjenestene i Power Point Schemas ReceiveService GUI basert: StartEksport GUI Winform teknologi CLI basert: StartEksportCLI Kan f.eks. startes fra windows scheduler

12 Forutsetninger for levert software
Kan kjøre på følgende ”servere”: Windows XP Windows 2000 Windows 2003 Krever .net 2.0 Framework

13 Meldingsflyt, arkitektur

14 To typer overføringer Batchorienterte Fulle tjenester
For å kunne dele opp større meldinger. Normal batchstørrelse ca 10MB, maks 64MB Kan hentes ut basert på dato (delta-meldinger) Raskt endrende informasjon Fulle tjenester Informasjonen er relativt liten Dvs < 64MB Vil kun overføres som fulle sett Forholdsvis stabil informasjon

15 Overføre endringer fra NOBB til partnere
Overføring av data som både delta og som full Bilder og dokumentasjon er ikke klar

16 Overføre registre fra NOBB til partnere
Overføring av data bare som full overføring 16

17 XML Schema design

18 Varegruppestruktur, grafisk

19 Varegruppestruktur, xml
19

20 Deltager

21 Deltager - Adresse

22 Deltager - Kontaktperson

23 Modul

24 Vare Innehold (mer info en Integ.dat) Vare og modulnumre Varetekster
TUN/FINFO lister Dokumentasjonsindikatorer Godkjenningsstatus Erstatningsinfo Beskrivelsestekst på vare Miljøavgifter NRF data Pakningsinformasjon

25 Vare

26 Vare - Pakning Deltakernummeret på pakningen viser hvilken vareeier som har registrert info på en pakning på en vare i NOBB En pakning kan kun opprettes av vareeieren På enkelte felter kan en annen vareeier registrere sin egen variant av en eksisterende pakning. Dersom en annen vareeier har opprettet sin egen variant av en pakning vil denne eksporteres ut i 2 varianter med all pakningsinfo på hver av pakningene. Ved all eksport vil alltid all info som er knyttet til varen eksporters, herunder all pakningsinformasjon. Se eksempelfiler

27 Pris Selvstendig schema, for bruk også ved innrapportering av priser
Inneholder Priser (innkjøp, kost, veiledende) Gyldighetsdatoer Mottager/avsender

28 Pris

29 Status

30 Hvordan komme i gang…

31

32

33

34

35 Tilgjengelig dokumentasjon
Produktinfo WebService Integrasjonsbeskrivelse Detaljert beskrivelse Grunndata Webservice Beskrivelse i Power Point XML Schemas ReceiveService StartEksportService


Laste ned ppt "Microsoft BizTalk og WEBservices"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google