Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilke virkemidler kan bidra til raske utslippskutt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilke virkemidler kan bidra til raske utslippskutt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilke virkemidler kan bidra til raske utslippskutt?

2 Norges helhetlige klimaplan

3

4

5

6  Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå.  Norge skal forplikte seg til karbonnøytralitet i 2020.  Norge skal være et nullutslippssamfunn i 2040.  Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å fjerne mer CO 2 fra atmosfæren enn vi slipper ut.

7  Klimaforliket: 30 prosent og minst 2/3 hjemme  Alle skal med fordi alle skal ned  Industri og teknologiutvikling  «Ability to pay»  FoU på alle områder der 0-utslipp kan oppnås

8

9 Virkemiddelforslag for elektrifisering

10 Kilde: Klimakur 2020

11 *Enkeltfelt kan være betydelig billigere

12  Selv om prisnivået har gått ned fra 2008, er det lagt inn reell prisøkning  Lagt inn el-pris på 48 øre/kWh i 2020

13  Påbud om elektrifisering på alle nye felt  Virkemiddelpakke for delelektrifisering av eksisterende innretninger

14  OED velger ut hvilke områder som skal elektrifiseres  Staten tar kostnaden up front for å bygge kabler  Egen kraftavgift for alle lisenser for å nedbetale kabelkostnadene  Lisenser i utvalgte områder får tilknytningsplikt og må selv dekke ombygningskostnader  Nettariff som dekker driftskostnadene på kabler

15 Virkemiddelforslag for CO 2 - håndtering

16

17  Kostnader ±1400 NOK/tCO 2 unngått ◦ Under marginalkostnad for den virkemiddelpakken som prioriterer kostnadseffektivitet (og utstrakt industridød)  På sikt er CCS nødvendig på alle punktkilder over 100-200 000 tonn CO 2 /år  Teknologispredning og industriutvikling tilsier trykk på rask utbygging i Norge  Siste: EU forventer at Norge tar for seg CCS på gasskraftverk

18  Mongstad – kraftvarmeverk og cracker  Kårstø – Integrasjon GKV og gassterminaL ◦ Sikrer full drift på gasskraftverket ◦ Større utslippskutt enn opprinnelig plan  Grenland (2,4 mill tonn) ◦ Norcem ◦ Yara ◦ Noretyl ◦ Esso Slagentangentil 2020 ----------------------------------------  Melkøya (0,8 – 1,6 mill tonn) 2020-30  Tjeldbergodden/Nyhamna ◦ CO2-rik naturgass ◦ Gasskraftverk? ◦ Jernverk?  Øvrige anlegg (

19  Reduksjon av risikoelementer påvirker lønnsomheten signifikant. Ikke kjent i hvor stor grad disse påvirker lønnsomheten da detaljert info ikke er tilgjengelig.  Kostnadsestimater: ◦ Noe taler for høyere kostnader enn det analysene viser, annet taler for lavere kostnader ◦ En diskusjon rundt CCS kan ikke bare handle om kostnader, må bygge for å finne reell kostnad

20  Differensiering ihht betalingsevne og kostnadssensitivitet, integrert virkemiddelpakke for industrien ◦ Subsidier ◦ Krav  Finansiering av forskning, utvikling og uttesting innen: ◦ Fangst fra anlegg med lav CO2-konsentrasjon (Al) ◦ Kostnadseffektive løsninger for små anlegg ◦ CCS på biomassefyrte anlegg ◦ Nestegenerasjons fangstteknologi

21  Staten må dra lasset i tidlig fase ◦ Gassnova er verktøyet ◦ Industrien må involveres positivt ◦ Industribedriftene må betale ”fangsavgift” tilsvarende kvotekostnad → Gir forutsigbarhet mot 2040 – utslippskostnaden blir oppad begrenset til fangstkostnad


Laste ned ppt "Hvilke virkemidler kan bidra til raske utslippskutt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google