Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 8 - Utskiftingskalkyler Hva er et prosjekts optimale levetid? –Teknisk levetid –Økonomisk levetid (størst lønnsomhet) Rasjonaliseringsinvestering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 8 - Utskiftingskalkyler Hva er et prosjekts optimale levetid? –Teknisk levetid –Økonomisk levetid (størst lønnsomhet) Rasjonaliseringsinvestering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 8 - Utskiftingskalkyler Hva er et prosjekts optimale levetid? –Teknisk levetid –Økonomisk levetid (størst lønnsomhet) Rasjonaliseringsinvestering Erstatningsinvesteringer Investeringskjeder

2 Rasjonaliseringsinvestering En bedrift anskaffet for 4 år siden en maskin for kr 6 000 000. –Gjenværende levetid er 4 år. –Salgsverdi nå kr 1 500 000. –Salgsverdi etter 4 år kr 400 000. Ny maskin koster kr 14 000 000. –Levetid 4 år. –Salgsverdi etter 4 år kr 1 000 000. –Ny maskin reduserer kostnader til lønn og material, og oppsagte ansatte får en kompensasjon kr 1 000 000, som betales i år 1

3 Produktkalkyle Årsproduksjon – 100 000 enheter Er det lønnsomt å bytte? Avkastningskrav 10 %

4 Rasjonaliseringsinvestering for AS ABC Siden inntektene ikke påvirkes av hvilken maskin som velges, kan vi se bort fra dette videre Målet er derfor å minimere nåverdien av kostnadene i løpet av den neste 4-års perioden. Vi antar at bedriften har et avkastningskrav på 10% Vi kan i prinsippet løse problemet på 3 måter: –Bestem NPV av kostnader for eksisterende maskin. –Bestem NPV av kostnader for ny maskin. –Beregn forskjell i NPV mellom ny og eksisterende maskin

5 Kostnader ny og gammel maskin

6 Enklere: Differanseanalyse Siden nåverdien av differansekontantstrømmen er negativ er det ikke lønnsomt å investere i ny maskin! Vi ser kun på forskjellen i kontantstrøm mellom ny og gammel maskin:

7 Engangsinvestering Engangsinvestering - investering som ikke skal gjentas Optimal levetid er det antall år som maksimerer nåverdien Eksempel: –Investeringsutgift: 558 000 –Årlig kontantstrøm: 200 000 –Restverdi etter 2, 3 og 4 år: hhv 358 000, 258 000 og 58 000 –Avkastningskrav: 15 % Vi kan finne optimal levetid enten ved å budsjettere kontantstrøm og beregne nåverdi for hvert levetidsalternativ, eller ved å beregne gevinst ved å beholde anleggsmiddel et år til (grenseoverskudd)

8 Engangsinvestering – optimal levetid Optimal levetid 3 år, fordi nåverdien er høyest

9 Kjede av investeringer Et anleggsmiddel med en kostpris på kr 1 000 000 fornyes kontinuerlig. Teknisk levetid: 5 år, avkastningskrav er 15 %. Kontantstrøm og restverdi er slik: Hvor ofte bør anleggsmidlet skiftes ut?

10 Investeringskjede - nåverdi NB: Vi kan ikke sammenligne nåverdier for ulike levetider, siden investeringen gjentas. For å kunne sammenligne alternativene, må vi beregne årlig nåverdiannuitet ved hjelp av den inverse annuitetsfaktoren A -1 fra rentetabell 4.

11 Nåverdiannuitet Gjør om nåverdiene til årlige annuiteter ved bruk av invers annuitetsfaktor. Optimalt utskiftingsintervall er hvert 3. år.

12 Nåverdiannuitet En bedrift vurderer to maskiner, A og B: –Maskin A koster kr 270 000 å anskaffe og levetiden er 4 år. Driftskostnadene (betalbare) pr. år er beregnet å beløpe seg til kr 100 000, og man regner med at utrangeringsverdien ved levetidens slutt er kr 70 000 –Maskin B er dyrere i innkjøp med en anskaffelseskostnad på kr 420 000, men levetiden er 7 år. Driftskostnadene er dessuten lavere og beregnet til å bli kr 90 000 pr. år, og man regner ikke med at maskinen har noen salgsverdi ved levetidens slutt –Avkastningskravet er 10 %. Hvilken bør velges?

13 Nåverdi av kostnader

14 Optimalt utskiftingstidspunkt Bedriften eier en maskin, som skal skiftes ut med en ny maskin. Investeringsutgift ny maskin kr 1 750 000, eksisterende maskin er lik forrige eksempel. Alternative forutsetninger: –1) Den nye maskinen skal ikke gjenanskaffes. –2) Den nye maskinen skal gjenanskaffes i det uendelige (investeringskjede).

15 Kontantstrøm og restverdi - ny maskin

16 Optimal levetid - ny maskin er engangsinvestering Optimal levetid ny maskin: 4 år fordi nåverdi er høyest da Hvis den nye maskinen ikke skal gjenanskaffes, beholdes den gamle så lenge grenseoverskuddet med hensyn til tiden er større enn renten av nåverdien for den nye, det vil si så lenge:

17 Optimal utskiftingstidspunkt Rente av nåverdi ny maskin: 826 049 0,15 = 123 907 Grenseoverskudd mht tiden for gammel maskin Gammel maskin beholdes til og med år 3

18 Optimal utskiftingstidspunkt - ny maskin er investeringskjede Gammel maskin beholdes så lenge grenseoverskuddet er større enn maksimal nåverdiannuitet ny maskin

19 Optimalt utskiftningstidspunkt - ny maskin er kjede


Laste ned ppt "Kapittel 8 - Utskiftingskalkyler Hva er et prosjekts optimale levetid? –Teknisk levetid –Økonomisk levetid (størst lønnsomhet) Rasjonaliseringsinvestering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google