Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering Hva menes med risiko? Praktiske metoder for risikokartlegging –Følsomhetsanalyse –Scenarioanalyse –Simulering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering Hva menes med risiko? Praktiske metoder for risikokartlegging –Følsomhetsanalyse –Scenarioanalyse –Simulering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering Hva menes med risiko? Praktiske metoder for risikokartlegging –Følsomhetsanalyse –Scenarioanalyse –Simulering Bruk av Excel i risikoanalyse

2 Risiko i investeringsanalyse Prosjektets egenrisiko –Risiko knyttet til et prosjekt isolert Bedriftsrisiko –Hvordan et prosjekt påvirker risikoen til bedriftens kontantstrøm samlet Markedsrisiko –Risiko for en investor med en veldiversifisert portefølje

3 Think – prosjekt i fare?

4 Norsk Hydro - sensitivitet

5 Hvordan vurdere en investering? Innenfor finansieringsteorien brukes to mål for å beskrive sentrale forhold ved en investering: –Forventet avkastning –Avkastningens variabilitet, målt ved standardavviket –En kontantstrøm er i praksis ofte en forventet størrelse rundt en eller annen sannsynlighets- fordeling –Vi kommer tilbake til dette i kapittel 12 og 13 – nå skal vi kun ta en forenklet drøfting

6 Risiko i investeringsanalyse

7 Risikoanalyse i praksis Følsomhetsanalyse –Hvor mye kan en kalkylefaktor endres i negativ retning før prosjektet blir ulønnsomt Scenarioanalyse –Endre flere kalkylefaktorer samtidig Simulering –Endre kalkylefaktorer i tråd med en sannsynlighetsfordeling

8 Eksempel - Sensitivitetsanalyse

9 Kontantstrøm og nåverdi

10 Sensitivitetsanalyse Hvor følsom er NPV for endringer i volum og pris ?

11 Nåverdi og salgsmengde

12 Break-even (nullpunkt) analyse Dekningsbidrag pr. enhet = 700 – 300 = 400 Faste kostnader –Betalbare faste kostnader = kr 1 800 000 –Avskrivninger (lineære) = 10 000 000/8 = 1 250 000 –Totale faste kostnader = 1 800 000 + 1 250 000 = 3 050 000 Break even (regnskapsmessig) er 3 050 000/ 400 = 7 625 enheter

13 Finansiell break even

14 Beregning av nåverdi NPV = - 10 000 000 + (3 000 000 3,8372) = 1 511 600 NPV = - CF 0 + (M (P - V) - FK)) 3,8372 Investeringsutgift –-CF 0 + (12 000 (700 - 300) - 1 800 000)) 3,8372 = 0 –CF 0 = 11 511 600 Salgsmengde –-10 000 000+ (M (700 - 300) - 1 800 000)) 3,8372 = 0 –M = 11 015

15 Kritisk verdi

16 Stjernediagram

17 Enklere – beregn årlig overskuddsannuitet Årlig overskuddsannuitet = NPV A -1 n,i = 1 511 479 0,2606 = 393 923

18 Scenarioanalyse

19 Nåverdi – sannsynlig verdi

20 Scenariosammendrag

21 Simulering - eksempel

22 Sensitivitet - Simulering

23 Simulering med Excel

24 Hvordan ta hensyn til risiko? - risikotillegg i avkastningskravet


Laste ned ppt "Kapittel 7: Prosjektanalyse og evaluering Hva menes med risiko? Praktiske metoder for risikokartlegging –Følsomhetsanalyse –Scenarioanalyse –Simulering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google