Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter…… Malin Florvåg Seksjon for fisk og sjømat.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter…… Malin Florvåg Seksjon for fisk og sjømat."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter…… Malin Florvåg Seksjon for fisk og sjømat

2 Dagens presentasjon -Litt om regelverket -Utfordringer  Kontroll, overvåking og klassifisering -Muligheter?

3 Regelverket Gjeldende regelverk: fiskekvalitetsforskriften (kap. 11) - Grenser for innhold av algegifter, mikroorganismer og fremmedstoffer ved produksjon og omsetning - Gis bestemmelser om kontroll og overvåking (både produsent og forvaltning) Nytt hygieneregelverk innstramming tydeligere krav

4 Utfordringer – kontroll og overvåking Ant blåskjelltillatelser: ca 350 Tillatelser andre skjellarter: ca 140 Alle skal kontrolleres og overvåkes! Produsentens egenkontroll Offentlig kontroll og overvåking Sikre at skjell er trygge å spise!

5 Utfordringer – kontroll og overvåking 350 blåskjelltillatelser spredt langs hele kysten  Svært krevende å kontrollere  Krevende å oppfylle regelverkskravene Mattilsynets tilsynsprogram  Ca 50 lokaliteter i 2009  Ca 40 av disse er tillatelser Konsekvens: Kontroll av enkeltlokaliteter mer enn større områder……

6 Utfordringer - klassifisering Klassifisering – en viktig del av kontroll og overvåking  alle produksjonsområder skal klassifiseres (alle 350!) Men hva betyr klassifisering egentlig?

7 Klassifisering Vurdering av produksjonsområdet mht kloakkutslipp  områdets renhet Bruker E. coli som indikator på forekomst av tarmbakterier VIRUS Norovirus Hep A

8 Klassifisering A <230 E. coli B <4600 E. coli C <46000 E. coli Rensing/koking Omsetning til forbruker

9 Klassifisering - grunnlag -Grundig kartlegging av forurensningskilder fra mennesker og dyr -Funn av E. coli -Strømningsforhold (fordeling av evt utslipp) -Årstidsvariasjoner -Overvåking av området mht E. coli i skjell  Sammen skal dette gi et bilde på grad av renhet= klassifiseringsstatus A, B eller C

10 Klassifisering – hva finner Mattilsynet?

11 Utfordringer klassifisering -Hver enkelt tillatelse må klassifiseres! -KARTLEGGING!!! -For lav prøvetakingsfrekvens -For dårlig oversikt og kontroll med kilde -Hva skyldes ”toppene”? -grense mellom A og B -Følge opp klassifisering  egenkontroll og offentlig kontroll/overvåking

12 Muligheter – kan flere tillatelser kontrolleres og overvåkes sammen?  dokumentasjon! Arbeidsgruppe satt ned av Fiskeri- og kystdep. Bedre og mer effektiv kontroll  Egenkontroll  Offentlig kontroll -Områder uten kjente kilder til forurensning, eller kilder som kan kontrolleres -Større områder en dagens konsesjoner som kan klassifiseres, kontrolleres og overvåkes

13 Muligheter Større områder for produksjon av skjell som kan kontrolleres og overvåkes  Effektiv kontroll og overvåking  Ressurssparende for næring  Ressurssparende for forvaltning  Større grad av trygghet for forbruker


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter…… Malin Florvåg Seksjon for fisk og sjømat."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google