Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Indikatorbakterier i drikkevann.. KIMTALL 22 °C/ 72 timer  Totalt antall bakterier pr. ml  Vid gruppe mikroorganismer (sopp og bakterier) som finnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Indikatorbakterier i drikkevann.. KIMTALL 22 °C/ 72 timer  Totalt antall bakterier pr. ml  Vid gruppe mikroorganismer (sopp og bakterier) som finnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Indikatorbakterier i drikkevann.

2 KIMTALL 22 °C/ 72 timer  Totalt antall bakterier pr. ml  Vid gruppe mikroorganismer (sopp og bakterier) som finnes naturlig i drikkevann  Høyt antall kan tyde på begroing og kan gi sykdomsfremkallende bakterier gode livsvilkår.  Ved verdier over 100 pr. ml må årsak finnes.

3 KIMTALL 37°C  Totale antall bakterier som er i stand til å vokse ved 37 °C i 2 døgn.  Høye verdier kan være en indikator på forurensing fra varmblodige dyr og fugler.  Plutselige forandringer med høye verdier på nett kan være en indikator på legionella bakterier.

4 KOLIFORME BAKTERIER  Skal ikke påvises  Koliforme bakterier uten påvisning av E.Coli er normalt et tegn på eldre fekal forurensning (avføring) med lavere smittepotensiale.  Påvisning bør resultere i analyse av E.coli.

5 E.COLI  Tarmbakterie - Skal ikke påvises.  Bakterien med forholdsvis kort overlevelsestid i vann.  Påvisning indikerer derfor fersk fekal forurensing  Fare for infeksjon. Mulige sykdomsfremkallende bakterier  Tiltak iverksettes  Anbefaler kokevarsel inntil vannkvaliteten er ok.

6 INTESTINALE ENTEROKOKKER  Tarmbakterie - Skal ikke påvises  Påvisning tegn på fersk fekal forurensing  Avføring fra mennesker og dyr har forskjellig mengdemessig sammensetning av E.coli og enterokokker. Undersøkelse av begge bakterier i samme vannprøve kan derfor gi en viss informasjon om kilde til fekal forurensing.

7 CLOSTRIDUM PERFRINGENS  Skal ikke påvises.  Finnes overalt i naturen og er samtidig en vanlig bestanddel i dyr og menneskers normale tarmflora.  Kan indikere gammel eller periodevis fekal forurensing.  Kan være opphav til matforgiftning når bakteriene etableres for eksempel i kjøkkenmiljø.  Kan indikere encellede parasitter som Cryptosporidium og Giardia

8 ÅRSAK TIL TILSTEDEVÆRESLE AV INDIKATORBAKTERIER KAN VÆRE:  BEITEDYR I OMRÅDET  TILFØRSEL AV KLOAKK  FORURENSING I NEDSLAGFELTET  SVIKT I DESINFEKSJONSSYSTEM  TILFØRSEL AV INDUSTRIELT AVLØPSVANN  INNSUG AV FORURENSET VANN PGA. FOR EKSEMPEL RØRBRUDD  NETTET TRYKKLØST ELLER UNDERTRYKK

9 BESKRIVELSE AV TILTAKSTYPER FOR VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN  TILTAKSTYPE A  Nødvendige tiltak iverksettes umiddelbart.  Avdekke årsak til overskridelse  Tilsynsmyndigheter varsles umiddelbart.  Det kan ikke gis dispensasjon ved overskridelser av grenseverdier.

10 BESKRIVELSE AV TILTAKSTYPER FOR VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN  TILTAKSTYPE B  Nødvendige tiltak iverksettes snarest.  Tilsynsmyndigheter varsles.  Godkjenningsmyndighet kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon forutsatt at overskridelse av grenseverdi ikke representerer helserisiko og at tilfredsstillende vannforsyning fra alternativ kilde ikke er mulig.

11 BESKRIVELSE AV TILTAKSTYPER FOR VANNFORSYNING OG DRIKKEVANN  TILTAKSTYPE C  Nødvendige tiltak iverksettes snarest.  Tilsynsmyndigheter varsles.  Det kan gis dispensasjon fra grenseverdien for en periode slik at nødvendige tiltak kan gjennomføres. Det forutsettes at overskridelse av grenseverdi ikke representerer helserisiko.

12 TILTAK I FØLGE DRIKKEVANNSFORSKIRFTEN  VED PÅVISNING AV E.COLI OG INTESTINALE ENTEROKOKKER  Tiltak iverksettes umiddelbart for å avdekke årsak til overskridelse.  Iverksette tiltak for å bringe analyseverdien under grenseverdi.  Påvist i vann levert abonnent/forbruker: Tiltakstype A

13 TILTAK I FØLGE DRIKKEVANNSFORSKIRFTEN  VED PÅVISNING AV KOLIFORME BAKTERIER.  Nødvendige tiltak skal gjennomføres så snart som mulig for å bringe analyseverdien under grenseverdi.  Påvist i vann levert abonnent/forbruker: Tiltakstype B Tiltakstype B

14 TILTAK I FØLGE DRIKKEVANNSFORSKIRFTEN  VED PÅVISNING AV CLOSTRIDIUM PERFRINGENS  Forsikre seg om at det ikke er noen potensiell helserisiko.  Påvist i vann levert abonnent/forbruker Tiltakstype C (MED ET LITE OBS!) Tiltakstype C (MED ET LITE OBS!)

15 TILTAK I FØLGE DRIKKEVANNSFORSKIRFTEN  PÅVISES KIMTALL 22 °C OVER 100/ML PRØVE.  Årsak undersøkes.  Påvist i vann levert abonnent/forbruker Tiltakstype C Tiltakstype C

16 TILTAK I FØLGE DRIKKEVANNSFORSKIRFTEN  VARSLING VED AVVIKENDE VANNKVALITET  Vannverkseiers ansvar å varsle mottakere/abonnenter.  Vannverkseiers ansvar å varsle tilsynsmyndighet (Mattilsynet og kommune v/kommunehelsetjeneste.

17 NETTKONTROLL OG ENKEL RUTINE KONTROLL. Nettkontroll:  Kimtall 22 °C  Koliforme bakterier  (+ fysikalsk/kjemiske analyser) Er obligatorisk i nettkontroll, men det er ønskelig at man også undersøker for intestinale enterokokker. Ved påviste koliforme bakterier skal det undersøkes for E.coli.

18 NETTKONTROLL OG ENKEL RUTINE KONTROLL. Enkel rutinekontroll (ikke fullt så enkel – husk syrevasket flaske!)  Kimtall 22 °C  Koliforme bakterier  E.coli  Intestinale enterokokker  Clostridium perfringens (ikke nødvendig for grunnvann som ikke påvirkes av overflatevann)


Laste ned ppt "Indikatorbakterier i drikkevann.. KIMTALL 22 °C/ 72 timer  Totalt antall bakterier pr. ml  Vid gruppe mikroorganismer (sopp og bakterier) som finnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google