Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs Handelshøyskolen BI

2 Oppsummering av artikler og veien videre Eksempler Hva er scenario- analyse Gjesteforeleser:Bent Erik Bakken

3 Scenario-analyse Bent Erik Bakken

4 Organisasjonslæring •Fremtidens organisasjoner vil måtte –Eksperimentere mer •Men vil ha mindre relevante historiske data å bygge eksperimentene på –Bruke eksisterende data og kunnskap anderledes •Bedre forstå de drivende kreftene, dvs systemstrukturen, –I organisasjonen selv –I dens omgivelser •Foreta virtuelle eksperimenter •Menneskelig intuisjon er svak mht dynamiske fenomener

5 Scenarios from uncertainties in initial conditions 123456789 1990199119921993199419951996199719981999 15 25 35 45 55 65 Office rents, Boston $/sq ft

6 Scenarios from uncertainties in physical and decision making structure

7 3 SCENARIOS FOR CAPACITY UTILIZATION 0481216 0.88 0.94 1.00 S 1S 2S 3 1 Months

8 Scenario utforming og bruk •Hva er et scenario •Hvorfor scenarier •Scenarioanalyse i et telekom selskap –Prosess –Resultater •Scenario utforming •Scenario bruk

9 Hva er et scenario ? •Et internt konsistent bilde (maleri) av, eller vei til, en fremtid •Utformet I tilstrekkelig detalj (men ikke mer) •Kan være kvalitativt eller kvantitativt •Mye brukt –I militær langtidsplanlegging •For å teste hvor godt mulige fremtidige styrkekomponenter og/eller operasjonsformer vil lykkes

10 Eksempler •Eksempler –‘68: “Sovjetisk invasjon over nordflanken” –‘72: Shell Group Planning; “Fortsatt vekst I energiforbruk -> makt fra de syv søstre til den arabiske verden -> priseksplosjon sannsynlig” –‘87; Scenarier for Norge mot år 2000 •”Velferdsstaten kollapser” •”Det mangfoldige samfunn” –‘9x: telekom - fire mulige roller •Karakterisert av et lite antall internt konsistente parametre

11 Hvorfor bruke scenarier ? •Gjør det mulig å undersøke og formidle viktige usikkerheter i –Organisasjonens egne strategiske ressurser –Organisasjonens strategiske omgivelser •Ulike formål –a: objektive/analytiske –b: subjektive/organisasjonslæring

12 (a) objektive/analytiske •Teste alternative strategiers ytelse i flere fremtidssituasjoner for å velge eksempelvis –Høyest forventet fremtidig ytelse –Mest robust (gjør det best hvis alt går galt) –Høyest mulige gevinst •Iterativt utvikle ”den beste” strategien •Få frem beslutningsfatters kvantitative preferanser for ulike alternative fremtidsplaner og - situasjoner

13 (b) subjektive/organisasjonslæring •Beslutningsfattere utvikler intuisjon for gode/problematiske –Handling/resultat ”par” •Redskap for å utvikle tanker, diskutere og kommunisere

14 ’9x: Telekom setting •Tidlig 90-tall –Nordiske telekom monopoler I ferd med å falle •Grunner –Teknologiske –Politiske •Konsekvenser –Lavere (produksjons-) kostnader –Øket etterspørsel –Øket tilbud - konkurranse –Inntrengere vil høyst sannsynlig ha lavere produksjonskostnader –Forsvareren vil ha kundebasen –Hva bør forsvareren gjøre ?

15 Scenario prosess •Utvikle scenarier for å undersøke for de neste 10 år –Usikkerhet mht •Myndighetsbestemmelser •Konkurransemiljøet •Teknologisk utvikling og kostnader •Kundesvar på pris- og produkt(lanserings)strategier

16 •Deltakere –Markedssjef, Divisjon •Konklusjoner førte til reorganisering –Intern og ekstern analysegruppe •Rapportering til nøkkelgrupper –Distriktssjefer –Ansattes representanter Gjennom –Presentasjoner –Kunstgallerier –Rollespill •Scenario-læring vektlagt

17 Resultater fase 1 •Forståelse for viktige usikkerheter, gjensidige avhengigheter og deres underliggende dynamikk •Kundebase kan forvsinne raskt •Teknologiske endringer fører til nye veier å optimalt utnytte infrastruktur –Gjenoppdaget Nic Negropontes ”Det som er I bakken skal opp I luften, og det som er I luften skal ned I bakken…

18 •Mobiltelefonutvikling billig mht infrastrukturutvikling –Digital -> ”uanede” utviklingsmuligheter –2000 scenario utviklet I 1994 viste •2 mill mobil-abonnenter •Basis-abonnent viktig først (sterkt subsidiering) •Senere må bruken kraftig økes gjennom nye tjenester •Kundenettverk (kvalitet og størrelse) en viktig strategisk ressurs –Som kan utnyttes

19 Scenario utforming •Avhengig av –Formål –Type –Utformingsmetode –Prosess

20 Scenario formål •(Analytiker) forståelse for fundamentale sammehenger •Forbedring I mentale modeller - Scenario læring •Aksept for ny strategi

21 Forståelse •Utvikle konsekvensene av viktige interne og eksterne usikkerheter og muligheter –Åpenbare svakheter I dagens strategi •Teste hvor godt dagens/morgendagens organisasjon vil fungere I fremtiden

22 Scenariolæring •Sett beslutningsfatter (eller andre) I nye, ukjente/virtuelle omgivelser •Utvikle intuisjon for fremtidige årsaker og konsevenser

23 Aksept for ny strategi •Gjenskap strategisk logikk hos dem som vil bli omfattet av ny strategi –Og hos dem som skal implementere/detaljere den •Og på den måten øke sannsynligheten for suksess I implementering

24 Scenario-typer •Statisk / Dynamisk –Still-bilde (av fremtiden) •Forestilling •Tar ikke forbindelsen fra nå og til fremtid eksplisitt opp (eks humanistisk intervensjon -Afrika) –Utviklings- (fra nå til fremtiden) •Forbindelse fra nå og fremover eksplisitt (eks telco) •Kvalitativ/kvantitativ –Verbal-muntlig beskrivelse –Tallmessig understøtet beskrivelse

25 Utformingsmetoder Avhengig av bl a •Sikre relevans –Beslutningsfatter input –> Konservativ vinkling •Sikre kompletthet –Forskjelligartet bakgrunn hos bidragsytere –Sjekkliste for scenariodimensjoner •Zwicky’s Morfologi •Fare for eksplosjon av antall scenarier –FA 2000: 5x2x6x3x5x3x5x…x2 •Sikre konsistens –Konsistens-kontrollør –Årsaksmodell •Kvalitativ •Kvantitativ

26 Utviklingsprosess •Bestem formål •Utform orkester av spillere –Konflikternde behov •Relevans •Bredde •Bestem type •Bestem metode •Utform scenario •Bruk scenariet

27 Scenario bruk •Formålsdrevet: •Forståelse - > Analyse •Scenario læring -> Spillere deltar •Aksept for ny strategi -> Kommuniser visjon

28 Forståelse - > Analyse •Kognitive kart •Kausale kart –Årsak-virkning –Årsaksløkker •Nivå- og flytdiagrammer •Simulering •Sensitivitetsanalyse

29 Scenario læring -> Spillere deltar •Scenarioutvikling •Idedugnad –Fasilitator noterer seg (implisitte) kausalkjeder og kognitive kart •Rollespill •Spredning av innsikt –Management Flight Simulatorer

30 Aksept for ny strategi -> Kommuniser visjon •Brosjyrer, bøker •Arbeidsbok-metoden •Presentasjonsvideoer •Management Flight Simulatorer

31 People Express

32

33 Oppsummering av artikler og veien videre Eksempler Hva er scenario- analyse Gjesteforeleser:Bent Erik Bakken

34 De Geus: “Planning as Learning” •Globalisering og læring •Suksess hindrer--og krise driver--endring •Scenarier for å etablere dialog rundt endring •Rollen til planleggings-staben –Farer: teoretisering, komplisering og undervisning •Scenarier for å utforske –Spill og lek, ikke “undervisning” •Team lærer bedre enn enkeltindivider

35 Globalisering og læring - en utvikling


Laste ned ppt "Sesjon 6: Scenario- analyse Bant Erik Bakken Knut Haanæs Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google