Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utdanningsdirektoratets roller Tilstand og tilstandsrapport – rådmannens rolle Petter Skarheim Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utdanningsdirektoratets roller Tilstand og tilstandsrapport – rådmannens rolle Petter Skarheim Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Utdanningsdirektoratets roller Tilstand og tilstandsrapport – rådmannens rolle Petter Skarheim Utdanningsdirektoratet

3  GSI  VIGO  KOSTRA  Internasjonalt indikatorarbeid Nasjonale vurderingsverktøy: Nasjonale prøver Kartleggingsmateriell Eksamen  Elevundersøkelsen Statistikk: ANALYSE OG FORSKNING

4 Ulike løpende forskningsprosjekt og evalueringer Formidles på direktoratets nettsider  PISA  TIMSS PIRLS ICCS Internasjonale komparative undersøkelser: ANALYSE OG FORSKNING

5 Undervisningsressurser  Nettbaserte veiledere til læreplaner  Tips og ressurser for arbeid med læringsmiljø Støtte og gjennomføring av prosjekter lokalt  Veilederkorps til kommuner som vil ha ekstern bistand til skoleutvikling  Støtte til kommuner med svake resultater  Lokale læringsmiljøprosjekter  Vurdering for læring Etter- og videreutdanning  Individuelle videreutdanningstilbud til lærere  Etterutdanningstilbud  Rektorutdanning  Veiledning av nyutdannede lærere Verktøy  Tilstandsrapport  Ståstedsanalyse  Organisasjonsanalyse VEILEDNING, STØTTE OG UTDANNING

6 STYRING Utvikler læreplaner Forvalter regelverk  Opplæringsloven  Privatskoleloven  Folkehøyskoleloven  Forskrifter  Rundskriv

7 STYRING Tilsyn med skoleeiere Godkjenner privatskoler Statped Regionalt apparat: Fylkesmennene Nasjonale sentre

8 Innsiktene 1: Skolen er samfunnets viktigste institusjon Skolen er mer komplisert og kompleks enn vi tidligere har trodd Læreryrket er mer krevende, komplisert og komplekst enn vi tidligere har trodd Ledelse er avgjørende

9 Kommunen har: Et ansvar for å gi alle sine barn og unge en sterk start

10 Det krever At de vet, ikke tror At de ivaretar At de styrer At de vil  Skolene  Skolelederne  Lærerne  Elevene

11 Det store spørsmålet Kan hver enkelt kommune bidra til bedre kvalitet, likeverdighet og effektivitet i grunnopplæringen?

12 Holmenkollstafetten Masse og elite Absolutte og relative størrelser

13 Tidsbruk

14 Prosentvis plassering i forhold til antall lag

15 Fire kategorier kommuner 1.De som er gode – men ikke vet hvorfor (de heldige) 2.De som er dårlige – og ikke vet hvorfor (de fomlende og tafatte) 3.De som er dårlige – og vet hvorfor (de lærende) 4.De som er gode – og vet hvorfor (de ledende)

16

17

18

19

20

21

22

23 Innsiktene – 2 - oppsummering Rådmannen må ta ansvar for skolens innhold og resultater Bare èn klasse – eliteklassen Ambisjoner, samarbeid, langsiktighet, hardt arbeid

24 Lidelsen er erkjennelsens eneste årsak Uvitende harmoni Sjokkartet erkjennelse Famling, krangling, apati Systematisk og målrettet arbeid Opplyst og motivert energi


Laste ned ppt "Utdanningsdirektoratets roller Tilstand og tilstandsrapport – rådmannens rolle Petter Skarheim Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google