Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 Utdanningsdirektoratets roller Tilstand og tilstandsrapport – rådmannens rolle Petter Skarheim Utdanningsdirektoratet

3 analyse og forskning Statistikk: Nasjonale vurderingsverktøy:  GSI
 VIGO  KOSTRA Internasjonalt indikatorarbeid Nasjonale vurderingsverktøy: Nasjonale prøver Kartleggingsmateriell Eksamen  Elevundersøkelsen Utdanningsdirektoratet ansvar for en rekke statistikk og kartlegging. Når vi har kunnskap om skolen kan vi finne de riktige tiltakene for å utvikle en enda bedre skole. Vår faktakunnskap om skolen er også et viktig redskap for utvikling av politikk på skoleområdet

4 analyse og forskning Internasjonale komparative undersøkelser:
 PISA  TIMSS PIRLS ICCS Ulike løpende forskningsprosjekt og evalueringer Formidles på direktoratets nettsider Utdanningsdirektoratet ansvar for en rekke statistikk og kartlegging. Når vi har kunnskap om skolen kan vi finne de riktige tiltakene for å utvikle en enda bedre skole. Vår faktakunnskap om skolen er også et viktig redskap for utvikling av politikk på skoleområdet

5 veiledning, støtte og utdanning
Undervisningsressurser Nettbaserte veiledere til læreplaner Tips og ressurser for arbeid med læringsmiljø Støtte og gjennomføring av prosjekter lokalt Veilederkorps til kommuner som vil ha ekstern bistand til skoleutvikling Støtte til kommuner med svake resultater Lokale læringsmiljøprosjekter Vurdering for læring Etter- og videreutdanning Individuelle videreutdanningstilbud til lærere Etterutdanningstilbud Rektorutdanning Veiledning av nyutdannede lærere Verktøy Tilstandsrapport Ståstedsanalyse Organisasjonsanalyse

6 styring Utvikler læreplaner Forvalter regelverk Opplæringsloven
Privatskoleloven Folkehøyskoleloven Forskrifter Rundskriv Fylkesmannen er operativt ledd (opplæringsloven). Vårt tilsyn er en ren lovlighetskontroll. Har vært rettet inn mot skoleeiers plikter Tema for felles nasjonalt tilsyn i : elevenes psykososiale skolemiljø – tettere på skolen

7 styring Tilsyn med skoleeiere Godkjenner privatskoler Statped
Regionalt apparat: Fylkesmennene Nasjonale sentre Fylkesmannen er operativt ledd (opplæringsloven). Vårt tilsyn er en ren lovlighetskontroll. Har vært rettet inn mot skoleeiers plikter Tema for felles nasjonalt tilsyn i : elevenes psykososiale skolemiljø – tettere på skolen

8 Innsiktene 1: Skolen er samfunnets viktigste institusjon
Skolen er mer komplisert og kompleks enn vi tidligere har trodd Læreryrket er mer krevende, komplisert og komplekst enn vi tidligere har trodd Ledelse er avgjørende Dere bestemmer, vi utfører. Sammen skaper vi fremtiden.

9 Kommunen har: Et ansvar for å gi alle sine barn og unge en sterk start
Et mål vi deler med resten av samfunnet. Vi er et redskap for politikerne til å nå det målet. Skolens ansvar er betydelig – skolen kan være forskjellen mellom et voksenliv som kompetent selvsikker og ”vellykket”, eller et voksenliv som faglig svak, med betydelige problemer i arbeidslivet og på andre arenaer. 9

10 Det krever At de vet, ikke tror At de ivaretar At de styrer At de vil
 Skolene  Skolelederne  Lærerne  Elevene

11 Det store spørsmålet Kan hver enkelt kommune bidra til bedre kvalitet, likeverdighet og effektivitet i grunnopplæringen? Et lite direktorat i en stor sektor Statens redskap for å få politikken satt ut i live

12 Holmenkollstafetten Masse og elite Absolutte og relative størrelser
Et lite direktorat i en stor sektor Statens redskap for å få politikken satt ut i live

13 Tidsbruk

14 Prosentvis plassering i forhold til antall lag

15 Fire kategorier kommuner
De som er gode – men ikke vet hvorfor (de heldige) De som er dårlige – og ikke vet hvorfor (de fomlende og tafatte) De som er dårlige – og vet hvorfor (de lærende) De som er gode – og vet hvorfor (de ledende) Et lite direktorat i en stor sektor Statens redskap for å få politikken satt ut i live

16

17

18

19

20

21

22

23 Innsiktene – 2 - oppsummering
Rådmannen må ta ansvar for skolens innhold og resultater Bare èn klasse – eliteklassen Ambisjoner, samarbeid, langsiktighet, hardt arbeid Et lite direktorat i en stor sektor Statens redskap for å få politikken satt ut i live

24 Lidelsen er erkjennelsens eneste årsak
Uvitende harmoni Sjokkartet erkjennelse Famling, krangling, apati Systematisk og målrettet arbeid Opplyst og motivert energi


Laste ned ppt "1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google