Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita.  Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita.  Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita

2  Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk?

3  Innledning  Arbeidsprosessen og metoder  Hva er stasjonsundervisning?  Hvorfor stasjonsundervisning?  Tilpassa opplæring  Mestring og motivasjon  Elevene svarer!

4

5  Diskutert innad i gruppa.  Rådført oss med lærer.  Funnet bekreftelse i litteratur.  Observert stasjonsundervisning i matematikk.  Snakket med elever.

6  Hva er stasjonsundervisning?  Praktisk løsning.  Hvorfor stasjonsundervisning?  ”Undervisningen må tilpasses ikke bare fag og stoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå, den enkelte elev og sammensatte klasse”.

7  Mestring er mer enn bare mestring i fagene.  Motivasjonsfaktor  ta tak i hva elevene allerede kan, trekke paralleller til elevens verden, variert arbeidsmetode.  Mestring  føle at en får det til, forstår, er trygg, våger å spørre, våger å stå frem, våger å be om hjelp, selvinnsikt, respekt, empati og mye mer!  En god lærer  elsker jobben sin, undervisning er morsomt, liker alle elevene sine, godt forbredt til hver økt.  Heftene er tilpasset hver gruppe, noen ganger enkelte elever.  Gruppene bli satt opp etter nivå.  Stasjonsundervisning øker fremgangen hos elever.  Elevene speiler seg i hverandre.

8  Smal side: individbasert, konkrete tiltak, oppgaver tilpasset elevenes nivå  Vid side: basert på det helhetlige (skolen), alle skal lære(læringen ikke tilpasset den enkelte elev)  Knyttes til temaer: inkludering, mestring, elevmedvirkning  Mestring - Forventinger og krav - Utnytte sitt læringspotensial (utfordringer, strekke seg etter)

9  Mestring og motivasjon.  Nivådeling.

10  Likte best å få hjelp av Wenche  Yndlingsfaget var samme fag som de var sterkest i  Mestring økte arbeidslyst  Samarbeid og stasjonsundervisning  Praktiske poster  Variasjon  ”Wenche er flink til å forklare!”

11  Stasjonsundervisningen øker motivasjonen og øker derfor læringen  Elevene lærer raskere

12  http://www.skolenettet.no/Web/Veiledning er/Templates/Pages/Article.aspx?id=58436 &epslanguage=NO http://www.skolenettet.no/Web/Veiledning er/Templates/Pages/Article.aspx?id=58436 &epslanguage=NO   http://cathrineboh.wordpress.com/2008/0 2/25/tilpasset-oppl%C3%A6ring-tpo/ http://cathrineboh.wordpress.com/2008/0 2/25/tilpasset-oppl%C3%A6ring-tpo/  Imsen, G. (2008). Elevens verden (3.utg.). Oslo: Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Av Oda, Magnus, Elfrid og Siw-Anita.  Hvordan motiverer stasjonsundervisning til læring i matematikk?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google