Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator"— Utskrift av presentasjonen:

1 FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator
Hedmark 10.februar 2011 FamilY= familieintervensjon ved sykelig overvekt

2 FamilY - Familieintervensjon ved sYkelig overvekt
Fedme foreldre + barn 7-12 år 50 familier 20 familier i Helse Midt-Norge 30 familier i Helse Sør-Øst 10 familier til sommerleir på Røros Rehabiliteringssenter (RRS) 10 familier til familieopplæring ved St. Olavs hospital 15 familier til sommerleir på Evjeklinikken (Ek) 15 familier til familieopplæring ved SSO-SBU I 2010 fikk vi bare 15 familier i HMN og 16 familier i HSØ. Ytterligere en familie har trukket seg. Hovedoppslag i Gjensidigestiftelsen sin årsrapport. 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, RRS, St.Olavs og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, St.Olavs og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, Ek, SSO-SBU og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, SSO-SBU og hjemkommunen

3 Bakgrunn for FamilY Alvorlig fedme hos barn og unge disponerer for utvikling av følgesykdommer Forebygging og effektiv behandling i ung alder kan gi store gevinster Ulike institusjoner gir tilbud om korte eller lange behandlingsopphold for barn med alvorlig fedme. Familiebasert intervensjon behandling Lite dokumentasjon på behandling av fedme hos barn Følgesykdommer: obstruktiv søvnapne, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, hjertehypertrofi, ikke-alkoholisk fettlever, dårlig psykososial helse og redusert livskvalitet Liten dokumentasjon på langtidseffekten av konservativ behandling som benytter tverrfaglig tilnærming med familiebasert atferdsterapi for å støtte endringer i levevaner knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. Målet er redusert energiinntak og økt aktivitetsnivå.

4 SykeligFedme Følgesykdommmer Type 2- diabetes Nattlig pustestopp
Nefropati Retinopati Type 2- diabetes Nattlig pustestopp Lungesykdom Høyt blodtrykk SykeligFedme Fettlever Polycystisk ovariesyndrom Hjerte- og karsykdom Type 2-diabetes: 45% of new-onset cases among adolescents % mikroalbuminemi innen 5 år etter diagnose. OSA 55 % ved ekstrem fedme hos ungdom. Kardiovaskulært: Økt karstivhet, arteriosklerose. 38 % steatose blant fete barn og ungdom Depresjon: % 5-30 % bingeeating preoperatively Spise- forstyrrelser Depresjon Redusert livskvalitet

5 Henvisning Inklusjon: Henvisning fra fastlege eller helsesøster
Planlagt oppfølging fra kommunen Barn Alder: 7-12 år ( fyller 12 år etter 1/10) KMI > iso-KMI 30 Foreldre Minst en med KMI > 30 Inklusjon inkluderer planlagt oppfølging fra kommunen. Iso-KMI er KMI som er aldersjustert. Viktig å presisere at hele familien får tilbud om å delta på sommerleiren eller Livsstilskolen utifra hvilket opplegg familien får tilbud om. Dette er en del av hensikten siden man er opptatt av familieintervensjon, og da er ikke resten av familiens vekt av betydning for henvisningen.

6 Deltakere Gruppe A Gruppe B Familieleir på Evjeklinikken (uke 26+27) og Røros rehabiliterings-senter Familieopplæring / Livsstilskole ved spesialisthelse-tjenestene Hver av gruppene består av 25 familier. Gruppe A: 15 familier til Evje, 10 til Røros. Gruppe B: 15 familier til Helse Sør-Øst, 10 til Helse Midt-Norge. Når henvisningene er kommet inn, vil det bli gjort en tilfeldig utvelgelse av deltakere til de to gruppene. Dette er viktig å presisere når familiene får tilbud om å bli henvist. Det er ingen mulighet for å velge seg den ene eller andre gruppen.

7 Felles for gruppene Motivasjons- og måledag
Månedlige motivasjons- og støttesamtaler i hjemkommunen Nettbasert kursrom Motivasjons- og måledag gjennomføres regionsvis. SSO-SBU har for pasienter tilknyttet Helse Sør-Øst, mens St.Olavs arrangerer for Helse Midt-Norge. Kommunekoordinator skal gjennomføre månedlige motivasjons- og støttesamtaler med familiene i den perioden prosjektet går. Telefon, mail, konsultasjon. Nettbasert kursrom gjennom helsekompetanse hvor alle får brukertilgang og kan diskutere faglige problemstillinger.

8 Gruppe A Koordinator har månedlig kontakt med behandlingsinstitusjonen
Familiene kommer til repetisjonsopphold fire ganger i løpet prosjektperioden

9 Metoder PMTO Endringsfokusert rådgiving Gruppebasert veiledning
PMTO (Parent Management Training – Oregon) tar utgangspunkt i det en vet om fastlåste og skadelige samspillsmønstre og forsøker å erstatte disse med samspillsmønstre som fremmer samarbeid og positiv utvikling. Endringsfokusert rådgivning: En målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser (10). Gruppebasert veiledning – med elementer fra dynamisk gruppeterapi (11).

10 Oppfølging kommunalt Epikrise fra Evjeklinikken eller SSO-SBU
Individuell plan? Familieveiledning? Fysisk aktivitet i gruppe? Henvisning til samarbeidende instanser?

11 Hva får koordinator? Økt kunnskap og kompetanse om fagfeltet
Nettverksbygging Betalt etterutdanning, spesielle kriterier Til gjengjeld vil koordinatoren få mulighet til å styrke sin kompetanse på barn og fedme gjennom deltagelse på kurs, motivasjons- og måledager og tilgang til nettbasert kompetanseutveksling i prosjektperioden.

12 Deltakernes forventninger til koordinator
Vise interesse for familiene og spørre dem hvordan de har Følge opp målene familiene selv har satt seg Koordinere tiltak i kommunen utifra familiens behov Være tilgjengelig

13 Erfaringer underveis Fokus på hele familiesystemet
Livsstilsendring hos voksne overvektige Liten mengde veiledning Barna tar mer kontroll Litt for lang tid fra inkludering til oppstart Fokus på hele familiesystemet ser ut til å ha bedre effekt på livsstilsendring enn hvis bare deler av familien deltar i opplegget. Livsstilsendring hos voksne overvektige kommer tidligere i gang når fokus hovedsaklig er knyttet til barnets overvekt. Overraskende liten mengde veiledning til foreldrene fører til signifikante endringer i familienes samspill. Barna tar mer kontroll og er oftere pådrivere i endringsprosessen enn det vi først antok

14 Uttalelser fra deltakere
Deltakelsen i FamilY har ført til at både barna og vi voksne er mer bevisst vår livsstil og samspillet i familien. I tillegg er vi blitt en del av et positivt fellesskap hvor vi har fått nye venner" Far FamilY har gitt oss ny giv og nye impulser. Å delta i et opplegg hele familien og sammen med andre som er i samme situasjon har gjort det enklere å gi positive impulser til barnet. Vår datter gleder seg til å komme til Røros og å møte de nye vennene sine" Mor

15 "FamilY har gitt oss god veiledning i å sette grenser for våre barn
"FamilY har gitt oss god veiledning i å sette grenser for våre barn. Dette har ført til at hverdagen hjemme fungerer mye bedre enn tidligere. Vår datter er blitt flinkere til å smake på ny mat og terskelen er lavere for å bli med ut på tur." Far

16 Så langt…. Pilotprosjekt i 2008 og 2009, kun familieleir
Forskningsprosjekt fra 2010 Gjennomført familieleir på Evjeklinikken og Røros rehabiliteringssenter Gjennomført Livsstilsskole i Tønsberg og Trondheim av fagpersoner fra St.Olavs Utfordring med å rekruttere familier

17


Laste ned ppt "FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google