Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator Hedmark 10.februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator Hedmark 10.februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator Hedmark 10.februar 2011

2 50 familier 20 familier i Helse Midt-Norge 10 familier til sommerleir på Røros Rehabiliteringssenter (RRS) 10 familier til familieopplæring ved St. Olavs hospital 30 familier i Helse Sør-Øst 15 familier til sommerleir på Evjeklinikken (Ek) 15 familier til familieopplæring ved SSO-SBU 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, RRS, St.Olavs og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, St.Olavs og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, Ek, SSO-SBU og hjemkommunen 2 års oppfølging: Samarbeid mellom familien, SSO-SBU og hjemkommunen FamilY - Familieintervensjon ved sYkelig overvekt Fedme foreldre + barn 7-12 år

3 Bakgrunn for FamilY Alvorlig fedme hos barn og unge disponerer for utvikling av følgesykdommer Forebygging og effektiv behandling i ung alder kan gi store gevinster Ulike institusjoner gir tilbud om korte eller lange behandlingsopphold for barn med alvorlig fedme. Familiebasert intervensjon behandling Lite dokumentasjon på behandling av fedme hos barn

4 Type 2- diabetes Lungesykdom Hjerte- og karsykdom Høyt blodtrykk Nattlig pustestopp Sykelig Fedme Følgesykdommmer Nefropati Retinopati Fettlever Redusert livskvalitet Polycystisk ovariesyndrom Spise- forstyrrelser Depresjon

5 Henvisning Inklusjon: Henvisning fra fastlege eller helsesøster Planlagt oppfølging fra kommunen Barn –Alder: 7-12 år ( fyller 12 år etter 1/10) –KMI > iso-KMI 30 Foreldre –Minst en med KMI > 30

6 Deltakere Gruppe AGruppe B Familieleir på Evjeklinikken (uke 26+27) og Røros rehabiliterings- senter Familieopplæring / Livsstilskole ved spesialisthelse- tjenestene

7 Felles for gruppene Motivasjons- og måledag Månedlige motivasjons- og støttesamtaler i hjemkommunen Nettbasert kursrom

8 Gruppe A Koordinator har månedlig kontakt med behandlingsinstitusjonen Familiene kommer til repetisjonsopphold fire ganger i løpet prosjektperioden

9 Metoder PMTO Endringsfokusert rådgiving Gruppebasert veiledning

10 Oppfølging kommunalt Epikrise fra Evjeklinikken eller SSO-SBU Individuell plan? Familieveiledning? Fysisk aktivitet i gruppe? Henvisning til samarbeidende instanser?

11 Hva får koordinator? Økt kunnskap og kompetanse om fagfeltet Nettverksbygging Betalt etterutdanning, spesielle kriterier

12 Deltakernes forventninger til koordinator Vise interesse for familiene og spørre dem hvordan de har Følge opp målene familiene selv har satt seg Koordinere tiltak i kommunen utifra familiens behov Være tilgjengelig

13 Erfaringer underveis Fokus på hele familiesystemet Livsstilsendring hos voksne overvektige Liten mengde veiledning Barna tar mer kontroll Litt for lang tid fra inkludering til oppstart

14 Uttalelser fra deltakere Deltakelsen i FamilY har ført til at både barna og vi voksne er mer bevisst vår livsstil og samspillet i familien. I tillegg er vi blitt en del av et positivt fellesskap hvor vi har fått nye venner" Far FamilY har gitt oss ny giv og nye impulser. Å delta i et opplegg hele familien og sammen med andre som er i samme situasjon har gjort det enklere å gi positive impulser til barnet. Vår datter gleder seg til å komme til Røros og å møte de nye vennene sine" Mor

15 "FamilY har gitt oss god veiledning i å sette grenser for våre barn. Dette har ført til at hverdagen hjemme fungerer mye bedre enn tidligere. Vår datter er blitt flinkere til å smake på ny mat og terskelen er lavere for å bli med ut på tur." Far

16 Så langt…. Pilotprosjekt i 2008 og 2009, kun familieleir Forskningsprosjekt fra 2010 Gjennomført familieleir på Evjeklinikken og Røros rehabiliteringssenter Gjennomført Livsstilsskole i Tønsberg og Trondheim av fagpersoner fra St.Olavs Utfordring med å rekruttere familier

17 ashild.skulstad-hansen@siv.no www.siv.no/sso


Laste ned ppt "FamilY Åshild Skulstad-Hansen Helsesøster/prosjektkoordinator Hedmark 10.februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google