Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 11. Oktober 2007 Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 11. Oktober 2007 Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 11. Oktober 2007 Tromsø Ragnhild Nicolaisen Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

2 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Hva er et infeksjonskontrollprogram (IKP)? Alle helseinstitusjoner er pålagt å ha IKP Def: ”Et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner og for håndtering og oppfølging av utbrudd av slike infeksjoner.” (Forskrift om Smittevern i helsetjenesten 2005-06 ) –Infeksjonsforebygging. Hygieniske standardtiltak –Infeksjonsovervåking. Handtering av smitteutbrudd Mål: Å beskytte pasienter og personalet mot smitte.

3 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Rettleiar til forskrift for smittevern i helsetenesta Gir en oversikt over –hva IKP er, –hva et IKP skal inneholde –hvordan IKP skal utarbeides. www.fhi.no >publikasjoner >veilederewww.fhi.no

4 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Innhold i infeksjonskontrollprogram Overordnede forhold bl.a –beskrivelse av virksomhet og mål for smittevernarbeidet. –risikovurdering –avtale om smittevernfaglig bistand Grunnleggende smitteverntiltak bl.a – desinfeksjonsrom Spesifikke tiltak mot ulike infeksjonstyper bl.a –urinveisinfeksjoner –nedre luftveisinfeksjoner –hudinfeksjoner Andre spesifikke og forsterkende smitteverntiltak bl.a –isolering –bruk av antibiotika i institusjon Infeksjonsovervåking.

5 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Grunnleggende smitteverntiltak Standardtiltak 1.Handhygiene 2.Bruk av hansker 3.Bruk av munnbind, øyevern, visir 4.Bruk av stellefrakk 5.Handtering av pasientutstyr 6.Miljøkontroll (Reinhold) 7.Tekstiler, inklusiv arbeidsdrakt 8.Tiltak for å verne personalet mot smitte 9.Pasientplassering

6 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN To grunner for å utarbeide et godt infeksjonskontrollprogram? Det er pålagt! Det er et godt hjelpemiddel i drift av avdelingen / institusjonen og i det daglige arbeid –Oppslagsverk –Prosedyrer

7 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Å implementere et infeksjonskontrollprogram; hva betyr det? IKP må være tilgjengelig. –Samlet i ett dokument i avdelingen. –Lett å finne fram i enten det er i papir eller elektronisk versjon. –Lesbart, forståelig språk. IKP og smittevern må holdes levende. –Tema i faglige fora –Internundervisning –Personalmøter –Opplæring av nyansatte –Smittevernkontakt. Kommunale helseinstitusjoner bør ha egne smittevernkontakter ( Rettleiaren side 11)

8 Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Hvem har ansvaret? Ledelsen ved helseinstitusjonen skal sørge for at infeksjonskontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som en del av institusjonenes internkontrollsystem. (Forskriften §2-1) Den enkelte har ansvar for å utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte. (Lov om helsepersonell m.v.1999 § 4) * plikten til å sette seg inn i retningslinjer * plikten til å følge retningslinjene Et faglig ansvar


Laste ned ppt "Kompetansensenter i smittevern Helse NordKORSN Infeksjonskontrollprogram Smitteverntankegang i daglig arbeid Smittevernkonferanse 11. Oktober 2007 Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google