Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Systemrettet arbeid i PP tjenesten www.sepu.no. Systemisk samarbeid •Det faglige samarbeidet knyttet til barn og elever bør vektlegge et systemisk perspektiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Systemrettet arbeid i PP tjenesten www.sepu.no. Systemisk samarbeid •Det faglige samarbeidet knyttet til barn og elever bør vektlegge et systemisk perspektiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 Systemrettet arbeid i PP tjenesten www.sepu.no

2 Systemisk samarbeid •Det faglige samarbeidet knyttet til barn og elever bør vektlegge et systemisk perspektiv. •Arbeidsformen for samarbeidet definerer ikke i seg selv om samarbeidet er primært systemisk eller kausalt. •Men rammene for samarbeidet vil ha stor påvirkning på innholdet i samarbeidet. •Evalueringer viser at sakkyndighetsarbeid vektlegger individuelle årsaksforklaringer, men viser også eksempler på vektlegging av systemisk perspektiv. •Evalueringer viser at ”systemrettet arbeid” i varierende grad vektlegger et systemisk perspektiv. www.sepu.no

3 John Hattie til lærerne: Know thy impact! Hva med PP-tjenesten? Kjenner PP-tjenesten sin innflytelse på barns og elevers utvikling og læring? www.sepu.no

4 «Hope is not a Strategy!» (Ben Levin, etter å ha reformert skolene i Ontario) www.sepu.no

5 Initiere Implementere Institusjonalisere Fasene i implementering Senter for praksisrettet utdanningsforskning

6 Utvikling av PP-tjenesten: Initieringsfase  Avklaringer med skoleeier og lokal barnehagemyndighet, ryggdekning og støtte.  Tilføre kunnskap  Relasjoner til omverdenen.  Finne en plass i (fylkes-) kommunens generelle satsinger, skape felles referanser.  Bygge egen organisasjon, PP-tjenesten som lærende organisasjon?  Gjøre avtaler om samarbeid. www.sepu.no

7 Utvikling av PP-tjenesten: Implementeringfase •Ha en plan for gjennomføring. •Konkret definerte oppgaver til PP tjenesten. •Følg planen, vis troverdighet og utholdenhet. •Etabler PP tjenesten som en lærende organisasjon. •Interne læringsarenaer og felles læringsarenaer med barnehage og skole. Jevnlig tilførsel av kunnskap. •Jevnlig evaluering sammen med samarbeidspartnere. Finn verktøy for utsjekk av resultater. •Ekstern veiledning. www.sepu.no

8 Hvordan skal PP-tjenesten utvikle organisatorisk kunnskap? Individuell kunnskap Organisatorisk kunnskap www.sepu.no

9 Velutdannet – på godt og på vondt ? Argyris (1991): •Høyt utdannede har problemer med å lære av de feil de gjør. •De har ervervet kunnskap som også begrenser deres evne til læring. •De gir inntrykk av å være for utvikling— men er ofte selv de største hindringer for at utvikling skal kunne skje. •Velutdannede benytter velutviklede forsvarsrutiner som sørger for at det meste blir som før. •Når de blir utfordret, har de en tendens til å vende oppmerksomheten mot andre. •Velutdannede legger skylden for problemer på andre enn seg selv og på uklare mål, dårlige ledere og dumme brukere (Elever? Foreldre?). •Erkjennelse: Høy utdanning er ingen garanti for evnen til å omsette kunnskap til praktisk handling! www.sepu.no

10 Utvikling av PP-tjenesten •Institusjonalisering  Finne former for hvordan organisatorisk kunnskap skal nedfelle seg. ‒ Rutiner og prosedyrer ‒ Samarbeidsmønstre  Evaluering, hvordan vet vi hva som virker.  Sammensatte læringsfellesskap, på tvers av organisasjoner. Hvilke forum er relevante for pp- tjenesten.  Generalisere læringen til nye områder. www.sepu.no


Laste ned ppt "Systemrettet arbeid i PP tjenesten www.sepu.no. Systemisk samarbeid •Det faglige samarbeidet knyttet til barn og elever bør vektlegge et systemisk perspektiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google