Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hindrer og lindrer nød Seksjon for opplæring Status utdanningsplanen med tilhørende støttefunksjoner Desember 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hindrer og lindrer nød Seksjon for opplæring Status utdanningsplanen med tilhørende støttefunksjoner Desember 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hindrer og lindrer nød Seksjon for opplæring Status utdanningsplanen med tilhørende støttefunksjoner Desember 2010

2 Hindrer og lindrer nød Internasjonal humanitær rett, Menneskerettigheter, Frivillighet, Rolle, Mangfold og inkludering, Historie, Organisasjon, Informasjon om Førstehjelp og Beredskap Utdanningsplanen i Røde Kors des. 2010 ”Introduksjon til Røde Kors” Pedagogikk Videregående kurs Grunnkurs for kursholdere Ledelse Påbyggingskurs? Grunnkurs ledelse i Røde KorsDelegat Hjelpekorps Grunnkurs Omsorg Grunnkurs Organisasjon Grunnkurs Hovedmoduler Påbygningsmoduler Norsk grunnkurs førstehjelp (NGF) Temakurs Røde Kors Ungdom Grunnkurs Temakurs

3 Hindrer og lindrer nød Kort om utdanningsplanen Introduksjon til Røde Kors og Norsk Grunnkurs Førstehjelp er obligatoriske kurs De øvrige modulene velges ut fra den aktivitet en deltar i Grunnkurs organisasjon er et kurs for tillitsvalgte lokalt eller personer som har lyst til å bli tillitsvalgte Påbyggingsmodulene i Ledelse og Pedagogikk er felles uansett hvilken aktivitet en skal lede eller hvilke kurs en skal være kursholder for

4 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Hovedmodul omsorg Grunnkurs – nytt, gjennomføres i distriktene Temakursene – planlagt ferdig for gjennomføring i distriktene fra 2. kvartal 2011. Innholdet i nåværende kurs justeres, kortes ned og tilpasses grunnkurset Tema: Flerkulturelt arbeid, barn i Røde Kors, leksehjelp og konflikthåndtering er under arbeid. Besøkstjeneste, visitortjeneste, nettverksarbeid, gatemegling og psykososial førstehjelp kommer etter hvert

5 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Hovedmodul Røde Kors Ungdom Grunnkurs – nytt, gjennomføres i distriktene Temakursene – 16-timers eksisterende versjon gjennomføres sentralt, men fra 2011 vil både 16-timers versjonen og 3-4 timers versjonen av eksisterende kurs planlegges utviklet for gjennomføring lokalt Tema: Seksuell helse, migrasjon, regler i krig

6 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Hovedmodul Hjelpekorps Grunnutdanning – antatt planlagt ferdig for gjennomføring i distriktene i løpet av 2011 Grunnkurset vil bestå av 5 områder: Kvalifisert førstehjelp, DHLR, Grunnleggende samband, Grunnopplæring søk og redning, Dette er Røde Kors Førstehjelp Alle de 5 kursene må være gjennomført og bestått for å bli godkjent hjelpekorpser 2011- 2012 Temakursene – justering og evt. omorganisering av eksisterende kurs Tema: Vinter og barmark, skred og bratt-glatt, samband og kommunikasjon og GPS, scooter og ATV og annen transport, med mer

7 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Hovedmodul organisasjon Grunnkurs – nytt, implementeres lokalt fra januar 2011. omfang 8 timer herav 2 timer forberedelse Målsetting - Gi tillitsvalgte og ansatte grunnleggende kunnskap og verktøy til å drive lokalt Røde Kors godt. Kurset skal bidra til deltakerne blir trygge i hva som ligger i rollen som tillitsvalgt og hvordan oppgaven kan løses. Kurset tar utgangspunkt i instruks for lokalstyrer, og legger vekt på hvordan dette skal gjøres i praksis Temakursene – utvikles i løpet av 2011 og utover. Rekkefølge ikke bestemt enda. Noen nye kurs og noen justeringer av eksisterende kurs Tema: Eks: Valgkomitearbeid, økonomi, internasjonalt distriktssamarbeid, frivillighet, menneskerettigheter.

8 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Påbyggingsmodul Pedagogikk Grunnkurs for kursholdere – nytt. 4 kurs for hovedkursholdere er gjennomført sentralt i 2010. Nye sentrale kurs vil bli vurdert i 2011. Distriktene er i gang med lokale kursholderkurs Videregående kurs – nytt, planlagt gjennomført for hovedkursholdere i løpet av høsten 2011

9 Hindrer og lindrer nød Status pr. modul. Alle kurs, gamle og nye skal gjennomgås mht god pedagogisk tilrettelegging, krav til studieplan og fells visuell utforming. Påbyggingsmodul Ledelse Grunnkurs - nytt, implementeres i distriktene fra 2011. Omfang 6-8 timer. Eventuell påbygging vil bli vurdert høsten 2011 Målgruppe – alle frivillige som tar en ledelsesfunksjon i Røde Kors. Tillitsvalgte og oppnevnte ledere i lokal-, distrikts- og sentralleddet (for eksempel medlemmer av lokalstyret, distriktsråd, gruppe- eller aktivitetsleder). Formål - Bidra til at alle som tar en ledelsesfunksjon i Røde Kors, gjennom refleksjon, oppgaver og teori, får innsikt i og øker sine ferdigheter i praktisk Røde Kors-ledelse, det vil si å være handlekraftig, troverdig og motiverende med basis i organisasjonenes verdigrunnlag

10 Hindrer og lindrer nød Hva er viktig for distriktene fremover? Kurs utvikles nå fortløpende fra sentralt hold. Foreslåtte midler til kursimplementering ble i budsjettet for 2011 lagt til Fond for lokal aktivitet. Dette medfører at distriktene selv må forestå implementering av ferdigutviklede kurs. Følgende er derfor viktig for distriktet: - Få på plass hovedkursholdere (3 pr. distrikt) - Sørge for at de deltar på sentralt kurs for hovedkursholdere - Etablere lokalt kursholderkorps Utarbeide distriktets opplæringsplan for 2011. Dette bør være et samarbeid mellom distriktsledelsen, opplæringskoordinator, opplæringsutvalg og hovedkursholdere Ta i bruk Ressurssystemet – også modulen for kurs og kompetanse ( KOK )

11 Hindrer og lindrer nød Viktige sentrale tiltak Grunnkurs i ledelse og Grunnkurs i organisasjon er/ blir testet i noen distrikter. Kursene vil bli gjennomført på sentral hjelpekorpskonf. og på sentral ungdomskonf. Begge disse avholdes i mai. Distriktene må stille med kursholdere. Vi vurderer behovet for å arrangere en sentral kurshelg i løpet av våren hvor representanter fra distriktene får mulighet til å delta på nyutviklede kurs. Kursrefusjon Fra 2011 vil det kun være de distriktene som melder inn kurs til Folkeuniversitetet som får kursrefusjon. Beløpet vil bli utbetalt 2 ganger pr. år. Rapportering til Folkeuniversitet skjer som i dag. Vi oppfordrer alle til å registrere kurs hos Folkeuniversitetet. Nærmere informasjon vil komme på Korsveien.

12 Hindrer og lindrer nød Hva kan distriktene få støtte til? Seksjon for opplæring vil ha tett oppfølging av opplæringskoordinatorer og hovedkursholdere. Det vil bli avholdt en samling for hver av disse gruppene i 2011. Seksjon for opplæring har ansvar for å gjennomføre sentrale kurs for hovedkursholdere. Implementering av resten av utdanningsplanen er distriktets ansvar. Korsveien vil være en viktig informasjonskanal Kurshåndbok vil bli videreutviklet og er tilgjengelig via Korsveien Seksjons for opplæring er gjerne diskusjonspartnere i utarbeidelsen av lokale utdanningsplaner. Ta kontakt!

13 Hindrer og lindrer nød Spørsmål? Bruk Korsveien når den er på plass Ta kontakt med opplaring@redcross.n o opplaring@redcross.n o


Laste ned ppt "Hindrer og lindrer nød Seksjon for opplæring Status utdanningsplanen med tilhørende støttefunksjoner Desember 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google