Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

8. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Navnerom SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "8. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Navnerom SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 8. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Navnerom SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 2 Definisjon Et navnerom er et sett av mulige identifikatorer, som tilfredsstiller visse syntaktiske regler, og der hver identifikator er knyttet til en ressurs. Navnerommet er ofte endelig, eller endelig innenfor visse ikke-tekniske rammebetingelser.

3 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 3 Eksempler på navnerom Brukernavn for innlogging Telefonnummer DNS-adresser i et domene Maskinnavn UID-er for brukere URL’er på Web Nicknames på IRC

4 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 4 Kategorier av navnerom Flate. Alle på ett nivå uten duplikater. Hierarkiske. Duplikater er tillatt, sålenge de befinner seg på hvert sitt sted i hierarkiet (eller nettverket) Anarkistiske. (først til mølla), en dynamisk prosess der man tilpasser et felles navnerom til situasjonen.

5 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 5 Fyllingsgrad av navnerom Glisne navnerom. Der det er langt flere mulige navn enn det er navn som er tatt i bruk. Kompakte navnerom. Der en stor andel av navnene i navnerommet er tatt i bruk. Enkeltfeil kan gå upåaktet i kompakte navnerom, men kan fanges i glisne navnerom.

6 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 6 Navneromsmetrikker Diameter. Hvor mange systemer (maskiner) bruker dette navnerommet? Tykkelse. Hvor mange tjenester benytter seg av dette navnerommet? Konsistens. Når samme navnerom brukes parallelt, hvor stor grad av samstemmighet er det mellom deres tolkning av attributter?

7 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 7 Tommelfingerregler 1. Flate navnerom skalerer dårlig, og krever en sentral navneautoritet. 2. Dynamiske navnerom er praktisk, men kan ha implikasjoner for sikkerhet og overhead. 3. Hierarkiske navnerom som skal skaleres tilstrekkelig opp, krever en distribuert database. 4. Planlegg godt, for navn lever veldig lenge!

8 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 8 Fire navnepolitikker Merk at det finnes en rekke hybrider av disse: Formelaktige. F.eks pc001, pc002 etc Temabaserte. F.eks januar, februar etc Funksjonelle. F.eks mail, skriver, backup Anarkistiske. Dvs at alle velger sine navn

9 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 9 Case: navngiving av skrivere Organisatorisk. Etter gruppe og avdeling Rommessig. Etter rom og byggnavn Tema. Etter en eller annen fellesnevner Anarkistisk. Navnet er temmelig fritt valgt HW-messig. Modellnr er også navnet Serienr. Navnet er likt serienummer Formelaktig. Alle skriverne nummereres

10 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 10 Navnepolitikk Bør være formulert skriftlig Brukes ved opplæring Må håndheves (hvem er ansvarlig)? Hvilke navn er (ikke) godkjent? Hvordan (av hvem) velges navn? Hvordan håndteres kollisjoner? Operativt: skop, tykkelse, diameter etc

11 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 11 Sikkerhetsmessige implikasjoner Funksjonelle navn kan avsløre informasjon Avvik fra standard kan avsløre informasjon Tilgang til endringer (også tillegg) i navnerom kan være et viktig trinn for å bryte seg inn. All info om navnerom kan være nyttig ifm innbruddsforsøk.

12 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 12 Prosedyrer Oppretting, endringer og sletting Sikkerhetskopiering Revisjonskontroll Pensjonering og utrenskning Karantenetid etter bruk

13 8. januar 2002 SIF8076 Planl&drift av IT-syst 13 Generiske navn og aliases Fordi navn lever lenge... lengre enn du tror, så bruk følgende strategi: Navngi ressursene etter formel eller tema Lag alias for hver funksjon Koble hvert alias mot dagens aktuelle ressurs. (Merk at ikke alle systemer har mulighet for aliases.)


Laste ned ppt "8. januar 2002SIF8076 Planl&drift av IT-syst 1 Navnerom SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google